-

Oppilailla ja opiskelijoilla on valtava määrä piilevää potentiaalia

- otetaan se käyttöön!

Jokaisella on täysin ainutlaatuinen pankki luontaisia vahvuuksia, kykyjä ja mieltymyksiä oppimisen suhteen. Erilaisia oppimistyylejä on yhtä monta kuin oppijoita - ei ole kahta samanlaista oppimistyyliä.

On erittäin tärkeää, että oppilaiden ja opiskelijoiden luontaiset vahvuudet ja oppimistarpeet huomioitaisiin, sillä niiden avulla oppiminen tapahtuu helposti ja nopeasti. Jos oppijoiden yksilöllisiä oppimistapoja ei tunnisteta tai osata huomioida opetuksessa, opiskelu tuntuu raskaalta ja vaikealta, mikä johtaa motivaation puutteeseen, turhautumiseen sekä alisuoriutumiseen opinnoissa.

Mitä jos antaisimme oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden oppia itselle luontaisella tavalla ja päästäisimme heidän piilevän potentiaalinsa esiin? Tämä on mahdollista menetelmiemme avulla! Yhdessä luontoympäristön kanssa menetelmiemme avulla ollaan saatu kasvatettua opiskelijoiden aivojen kapasiteettia huimat 25 prosenttia, mikä tarkoittaa lisääntynyttä kykyä käsitellä tietoa. Tällä on suora yhteys oppijoiden kokemaan hyvinvointiin.

 

Katso lisää tapahtumia
Ilmoittaudu mukaan koulutuksiimme täältä!

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi