Consultica Oy

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi

-

Consultica Oy

Olemme löytäneet konkreettisia ratkaisuja yksilöiden ja organisaatioiden haasteisiin vuodesta 2002 ja toimineet vuodesta 2008 Suomessa osana emeritiusprofessori Barbara Prashnigin maailmanlaajuista verkostoa. 

Toiminta perustuu tieteellisesti hyväksyttyjen arviointimenetelmien (mm. työ- ja oppimistyylianalyysien) käyttämiseen ja kouluttamiseen, joiden maahantuojana yhtiö toimii.

Asiakaskuntamme koostuu pk-yrityksistä aina pörssiyhtiöiden johtoon, julkishallintoon, oppilaitoksiin ja kolmannelle sektorille. Menetelmien tuloksia hyödynnetään työelämän rakennemuutoksissa ja organisaatioiden toiminnan kaikilla tasoilla sekä opiskelussa, urheilussa ja muussa tavoitteellisissa tekemisessä. Consultica Oy toimii "tulkkina" julkishallinnon ja yritysmaailman välillä edistäen vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Osaamisemme ydintä on ihmisten piilevän potentaalin hyödyntäminen jokapäiväisessä elämässä.

Toimimme yhteistyössä Vates-säätiön kanssa edistäen heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä. Lue lisää yhteistyöstämme täältä.