Teaching Style Analysis - TSA

Opetamme muita yleensä samalla tavalla kuin haluamme itse oppia. Se ei palvele kaikkia.

-

Saatko oppilaasi tai koulutettavasi oivaltamaan ja oppimaan uutta?
 

Teaching Style Analysis (TSA) on menetelmä parempaan opettamiseen ja kouluttamiseen. Jokaisella opettajalla on oma tyyli opettaa tai kouluttaa. Opettajan tai kouluttajan tehtävä on saada oppilaistaan optimaalisin suorituskyky irti. TSA-menetelmän avulla tämä on mahdollista. 

Opettajille on tarjolla useita erilaisia opetuksen profiloinitimenetelmiä, mutta vain TSA kertoo opettajan kaikki opetustyylin ominaisuudet. Opetustyylipyramidi käy läpi opettajan mieltymykset opetuksen suhteen:

 • Tietojen käsittely
 • Opetusmenetelmät (Aistien käyttö)
 • Luokkahuoneen hallinta (Fyysinen)
 • Luokkahuoneen suunnittelu (Ympäristö)
 • Oppituntien suunnittelu (Tekniikat)
 • Ammatilliset ominaisuudet (Asenteet)

TSA paljastaa jokaisen opettajan ainutlaatuisuuden. TSA näyttää kuinka oppimisympäristöä tulee muuttaa parempien tulosten saavuttamiseksi. TSA auttaa vastaamaan opiskelijoiden erityistarpeisiin.

Hyödyt

 • Auttaa ja opettaa itsetuntemusta
 • Tunnista opetustyylit - perinteisestä tavasta yksilölliseen 
 • Paljastaa käytetyimmät opetusstrategiat
 • Parantaa opetuksen laatua
 • Suhteet opiskelijoihin/vanhempiin/kollegoihin paranee
 • Suhteet vaikeisiin/erilaisiin opiskelijoihin helpottaa
 • Opetuksesta tulee entistä joustavampaa
 • Stressi vähenee
 • Työtyytyväisyys lisääntyy
 • Henkilökohtainen raportti 

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi