-

Mitä eroa on lahjakkaalla ja ylisuorittavalla opiskelijalla?

0 kommenttia

Tässä kirjoituksessa oppimistyylianalyysin (LSA) kehittäjä Barbara Prashnig kertoo, mitä eroa on lahjakkaalla ja ylisuorittavalla opiskelijalla.

Hyvin suoriutuvia opiskelijoita luullaan usein lahjakkaiksi oppijoiksi, koska menestyksekkäästi suoriutuvalla oppijalla on joitain samanlaisia tyylin piirteitä lahjakkaan oppijan kanssa. Hyvin suoriutuvat opiskelijat ovat usein kunnianhimoisten vanhempien tai vertaispaineen painostamia, he opiskelevat ahkerasti korkeita arvosanoja varten ja voivat osoittaa stressiä ja vielä pahempaa, burn-out-oireita. Heitä pidetään usein "ylisuorittajina" kouluvuosien aikana.

Lahjakkaat opiskelijat ovat sen sijaan usein kyllästyneitä luokassa, turhautuneita, väärinymmärrettyjä ja voivat olla sosiaalisesti eristyksissä. Huolimatta korkeasta älykkyydestään, monet kieltäytyvät osallistumasta, heille tulee "oppimisvaikeuksia" ja he epäonnistuvat usein koulussa.

Lahjakkaiden opiskelijoiden ja hyvin suoriutuvien opiskelijoiden välillä voidaan siis havaita huomattava ero. Alla oleva luettelo antaa kattavan yleiskuvan ja voi auttaa vanhempia tunnistamaan varoitusmerkit, kun heidän lapsensa ovat liian kunnianhimoisia, usein oman terveytensä kustannuksella.

Oppimistyylierot hyvin menestyneiden ja lahjakkaiden oppijoiden välillä:


Hyvin suoriutuvat ylisuorittajat

 • vasen aivolohko hallitsee
 • analyyttinen
 • käsittelevät asiat yksi kerrallaan loogisesti
 • pohdiskeleva
 • audio-visuaalinen
 • mieltymyksenä kuunteleminen ja lukeminen
 • istuu paikoillaan, ei tarvitse naposteltavaa
 • mieltymyksenä hiljainen oppimisympäristö
 • tarvitsee kirkasta valoa
 • muodollinen oppimisympäristö
 • aamuopiskelija
 • haluavat työskennellä yksin
 • eivät pidä vertaisryhmistä
 • kunnioittavat auktoriteettia
 • korkea motivaatio suoriutua hyvin
 • pitkäjänteinen
 • mukautuva
 • erittäin vastuullinen
 • tarvitsevat ohjausta
 • pitävät rutiineista


Lahjakkaat opiskelijat

 • vasen ja oikea aivolohko hallitsevat tasapuolisesti
 • analyyttinen ja kokonaisvaltainen
 • osaavat käsitellä asioita loogisesti asia kerrallaan sekä luovasti useaa kokonaisuutta käsitellen samanaikaisesti
 • impulsiivinen & pohdiskeleva
 • vahvasti moniaistinen
 • fyysiset tarpeet ovat merkityksettömiä
 • mieltymyksenä hiljainen ympäristö
 • kirkas tai himmeä valaistus
 • muodollinen oppimisympäristö
 • mieltymyksenä aamu tai ilta
 • työskentelevät parhaiten yksin, mutta hyväksyvät myös samanhenkiset ikätoverit pari- tai ryhmätyöhön
 • ei pidä auktoriteetista, luo omat säännöt
 • erittäin korkea motivaatio oppia
 • erittäin pitkäjänteinen
 • eivät sopeudu helposti
 • usein alhainen vastuuntunto
 • kyky toimia itseohjautuvasti
 • pitää sekä rutiineista että vaihtelusta
   

Barbara Prashnig
Emeritusprofessori

 


Ensi viikolla julkaisemme kirjoituksen, jossa Barbara kertoo, millaisia haasteita lahjakkaan opiskelijan vastaan voi tulla ja miten vanhempi voi tukea omaa lastaan näissä haasteissa. Kannattaa siis pysyä kuulolla!

Alkuperäinen teksti täällä.