Working Style Analysis - WSA

Jokaisella meistä on oma työskentelytyyli, joka on yhtä ainutlaatuinen kuin sormenjälkemme.

-

Eläköön erilaisuus!


Working Style Analysis (WSA) on johtamisen ja ohjaamisen menetelmä. Analyysillä arvioidaan henkilön mieltymyksiä 53 asian suhteen. Arvioitavat asiat vaikuttavat henkilön tuottavuuteen, hyvinvointiin, motivaatioon ja käytökseen. Näin analyysin avulla saadaan selville, millaiset tehtävät sekä työympäristö ja -olosuhteet henkilölle sopii parhaiten. Saat kaiken tiedon, miten johtaa ja työskennellä parhaiten myös paineen alla.

Analyysin 53 arvioitavaa asiaa koskee seuraavia aihealueita:

 • Tiedonkäsittely
 • Aistitoiminnot
 • Fyysiset tarpeet
 • Työympäristöön liittyvät tarpeet
 • Sosiaalisuus
 • Ammatilliset asenteet

 

Raportti kertoo myös stressifaktorit, joilla on suora yhteys sekä tuottavuuteen että työhyvinvointiin!

 

WSA on maailmanlaajuisesti käytössä oleva menetelmä. Menetelmän ydinajatus on, että jokaisella on oma ainutlaatuinen työskentelytyyli, joka sopii itselle parhaiten niin hyvinvoinnin kuin tehokkuuden näkökulmasta. WSA-analyysin vastauksista muodostuu 14-sivuinen henkilökohtainen WSA-raportti, joka kertoo henkilön biologiset vahvuudet, opitut käyttäytymismallit ja stressiä aiheuttavat tekijät työympäristössä.

Tilaa oma henkilökohtainen WSA-analyysi täältä.

WSA eroaa kaikista menetelmistä siten, että WSA arvioi opittujen ominaisuuksien lisäksi myös ihmisen synnynnäisiä, melko muuttumattomina pysyviä tieteellisesti tutkittuja työskentelytyylin osatekijöitä. Nimenomaan ihmisen biologiset vahvuudet ja mieltymykset määrittävät sen, millainen työ saa työntekijän kukoistamaan. Moni ihminen ei tunne omia luontaisia vahvuuksiaan, sillä kasvatus, koulutus ja muu ympäristö ehdollistaa meitä toimimaan tietyllä tavalla. WSA-analyysin tuloksista näkee, minkä verran henkilö käyttää omia luontaisia vahvuuksiaan ja minkä verran hän on ehdollistunut käyttämään itselle tehottomia työtapoja. Tämän tiedon pohjalta työntekijän työskentelytyyliä voidaan kehittää tuottavammaksi hyvinvoinnista tinkimättä.

Omien tulosten kuuleminen lisää työntekijän itsetuntemusta ja -luottamusta. Työtiimin välinen henkilökohtaisten tulosten jakaminen auttaa ymmärtämään erilaisuutta, mikä helpottaa vuorovaikutusta ja lisää suvaitsevaisuutta työpaikalla.

WSA-analyysin käyttäjäksi kannattaa kouluttautua etenkin, jos olet:

 • Johtaja, hr-johtaja tai missä tahansa johtotehtävissä työskentelevä
 • Yrittäjä
 • Rekrytoija
 • Työhyvinvointiasiantuntija
 • Työllisyysohjaaja tai työllisyyspalveluiden kehittäjä
 • Ura- tai opinto-ohjaaja

WSA ja sen pohjalla oleva teoria auttaa sinua näkemään yrityksessäsi/organisaatiossasi erilaisuuden vahvuutena ja opit yhdistämään erilaiset työtyylit omaavat työntekijät tehokkaiksi tiimeiksi. Koulutuksessamme saat vastata itse analyysiin ja omien tulostesi pohjalta opit tunnistamaan omaa työ-, ohjaamis- tai johtamistyyliäsi sekä siihen liittyviä kehittämiskohteita. Tulet ymmärtämään, miten ratkaiset haastavia tilanteita ja osaat ennakoida paremmin. Opit huomioimaan yksilöllisyyden työpaikalla ja siten kehittämään toiminnasta tehokkaampaa ja työhyvinvointia tukevaa. 


WSA-analyysistä on suuri apu myös opettajille ja opinto-ohjaajille. Tsekkaa lista WSA:n hyödyistä korkeakouluissa tästä!

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi