LSA Ryhmäprofiili

Vältä oppimistyylien yhteensopimattomuus ja paranna suvaitsevaisuutta sekä kuuliaisuutta luokassa

-
Miksi opettajat haluavat työskennellä ryhmäprofiilien parissa?


Suuret luokkakoot ja oppilasmäärät tekevät opettajien työskentelystä yksittäisten opiskelijoiden kanssa lähes mahdottomaksi. LSA-ryhmäprofiilit mahdollistavat samanlaisten oppimistarpeiden omaavien oppilaiden jakamisen pienryhmiin samassa luokassa. Tällä vältetään oppimistyylien yhteensopimattomuutta ja parannettaan sekä suvaitsevaisuutta että kuuliaisuutta luokkaa ja opettajaa kohtaan.

Opettajat saavat myös arvokasta tietoa oppilaidensa ajattelutyylistä, piilevistä vahvuuksista sekä siitä, miten opiskelijat pääsevät parhaisiin oppimistuloksiin. Tämän tiedon hyödyntäminen opetuksessa on hyödyllistä jokaisen opiskelijan oppimisprosessissa, varsinkin uuden tai vaikean sisällön käsittelemisessä.

Heti kun opettajat ovat perehtyneet LSA-menetelmään ja heillä on kokemusta yksittäisten profiilien analysoinnista, he voivat aloittaa ryhmäprofiilien käytön. Ryhmäprofiilin etuna on se, että se  mahdollistaa kaikkien opiskelijoiden oppimistyylien nopean havainnoinnin ilman suurempaa ponnistelua. Tällä tavoin opettajan ei tarvitse käsitellä jokaista yksittäistä profiilia - vaan keskittyä niiden opiskelijoiden analyyseihin, joilla oppimiseen liittyviä haasteita.

Ryhmäprofiilit ovat hyödyllisiä

 • luokanopettajille
 • ryhmänjohtajille
 • tuutoreille
 • luennoitsijoille
 • seminaarin johtajille 
 • ja päivähoidon parissa työskenteleville,

jotka työskentelevät ryhmien kanssa. Ryhmäprofiilista näet välittömästi kyvyt, nopeat oppijat ja ne, joilla on riski alisuoriutua. Ryhmäprofiili vahvistaa ryhmän synergiaa ja kertoo, kuinka opetettavasta sisällöstä kannattaa viestiä ryhmän jäsenille. Lisäksi se havainnollistaa ketkä ryhmän jäsenistä työskentelevät parhaiten yhdessä ja millä tavalla. LSA & TSA -sertifiointikoulutuksessa saat LSA tulkintakäsikirjan, joka on tehokas työkalu mahdollistamaan oppituntien ja kurissen tehokkaan suunnittelun ja valmistelun.

Yksityiskohtaiset tiedot LSA-ryhmäprofiilista ovat erityisen arvokkaita opettajille, kun he kohtaavat uusia luokkia/ryhmiä, joiden oppimiskäyttäytymistä he eivät tunne ollenkaan tai hyvin vähän. Jotta opettaja voi vähentää yrityksiä ja erehdyksiä, epävarmuutta sopivista opetusmenetelmistä ja siten stressiä luokkahuoneessa, opettajien on tiedettävä, mitkä oppilaiden oppimistyyliyhdistelmät johtavat todelliseen menestymiseen oppimisessa. Yksittäisten LSA-profiilien lisäksi ryhmäprofiilit ovat luotettavin tietolähde opiskelijalähtöiseen oppimiseen - se on kuin, "pedagoginen salainen ase", joka luo kuuliaisen kokonaisuuden sekä kestävät oppimistulokset.

Ryhmäprofiilien avulla opettajat osaavat:

 • tarkkailla ääripään tuloksia opetusmenetelmissä (erityisesti vahvoja mieltymykset ja epämieluisat asiat)
 • luoda pienryhmiä opiskelijoista, joilla on samanlaiset tarpeet
 • käyttää mahdollisimman monia strategioita ja menetelmiä vastaamaan erilaisiin oppimistyylitarpeisiin
 • suunnitella oppitunneista tehokkaita huomioiden oppijoiden todelliset oppimisvahvuudet ja haasteet
 • huomioida opetuksessa samanaikaisesti sekä analyyttiset että kokonaisvaltaiset oppimistarpeet 

Ryhmäprofiilit ovat avain oppimistyylien yksinkertaiseen mutta onnistuneeseen käyttöönottoon jokaisessa luokassa tai ryhmässä. Tämä ei tarkoita, että opettajien on vastattava jokaiseen yksilölliseen oppimistarpeeseen, koska myös oppilailla on kyky olla joustavia. On kuitenkin ryhdyttävä toimiin opetustyylinsä mukauttamiseksi luokan tai ryhmän oppimistyylitarpeisiin, erityisesti aistimoottorit huomioiden. Se vähentää opettajan stressiä - erityisesti, jos opetat uutta tai vaikeaa teoreettista sisältöä!

Mitä ovat ryhmäprofiilit?


Ryhmäprofiilit ovat matemaattisesti tarkka yhteenveto vähintään viiden LSA:n yksittäisen profiilin tuloksista. Se sopii pienille ja isoille ryhmille ja se näyttää kaikkien ryhmän jäsenten mieltymysten, epämieluisten asioiden ja joustavuuksien prosenttiosuudet omissa grafiikoissaan. Lisäksi ryhmäprofiilit sisältävät jokaisen yksilön henkilökohtaiset tulokset yleiskatsauksessa.

Ryhmäprofiilin lopussa on tarkka luettelo "ryhmän jäsenistä", joka sisältää viitteitä mahdollisista keskittymisvaikeukista ja mahdollisesta lahjakkuudesta.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi