Learning Style Analysis - LSA

Meistä jokaisella on oma ainutlaatuinen tyylimme oppia!

-

Mitä oppimistyyli tarkoittaa eli mikä on paras tapa oppia uutta?
 

Oppimistyyli on tapa, jonka avulla iästä riippumatta ihminen keskittyy, käsittelee ja sisäistää uutta ja/tai vaikeaa tietoa. Jos oppilaiden oppimisolosuhteet ja -ympäristö vastaisi heidän oppimismieltymyksiään, heidän suorituskyky paranisi ja oppiminen olisi myös tulevaisuudessa johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa. Ei ole olemassa “hyviä” tai “huonoja” oppimistyylejä - jokaisen tyyli on ainutlaatuinen! Mikäli opetusmenetelmät ei vastaa oppimismieltymyksiin, johtaa se usein oppilaiden turhautumiseen ja ongelmiin oppimisen kanssa. Pahimmassa tapauksessa oppilas jättää koulun kesken.

Mikä on oppimistyylianalyysi?

Learning Style Analysis (LSA) on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella oppimisen biologisia ja opittuja mieltymyksiä ja joustavuutta. Työkalusta on apua erityisesti niissä tilanteissa kun tulee oppia uutta ja/tai vaikeaa sisältöä. Instrumentit ja online-kyselyt ovat jaoteltu ikäryhmiin.

Analyysin myötä sinulle luodaan henkilökohtainen LSA-profiili, joka sisältää värilliset kaaviot, kuvitetut yhteenvedot, oppimissuositukset ja noin 15 sivun pituisen henkilökohtaisen raportin. Raportissa on eroteltu luonnolliset (biologiset) ja opitut (ehdollistetut) elementit, joiden avulla ymmärrät mistä oppimisvaikeutesi johtuu ja miten voit kääntää sen menestykseksi.

Analyysi on erittäin tarkka ja se perustuu neurotieteellisiin havaintoihin yhdistäen 49 erilaista oppimistyylielementtiä, jotka on kuvattu LSA-pyramidissa. Yksilölliset oppimistyylit ovat henkilökohtaisia vahvuuksia ja ne lisäävät motivaatiota ja keskittymistä sekä parantavat suorituskykyä esimerkiksi tenteissä.

 

LSA-menetelmät

LSA-JUNIOR
(Peruskoululaiset /
7-13-vuotiaat)

Työkalu tuottaa yksityiskohtaisen kuvauksen lapsen tarpeista oppilaana. Suunnattu 7-13-vuotiaille oppilaille. Saatavilla olevat kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, espanja, tanska, norja, turkki ja venäjä. Katso esimerkkiraportti

LSA-SENIOR
(Yläkoululaiset ja toisen asteen opiskelijat /
14-18-vuotiaat)

Työkalu nuorille parempien akateemisten tulosten saavuttamiseksi yläkoulun ja toisen asteen opinnoissa. Suunnattu 14-18-vuotiaille oppilaille. Nuori saa yksityiskohtaisen kuvauksen omista tarpeista oppilaana. Lisäksi saatte huoltajalle ja opettajalle sanoitetut raportit oppilaan tuloksista. Saatavilla olevat kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, espanja, tanska, norja, turkki ja puola. Katso esimerkkiraportit: oppilaan raportti, huoltajan raportti, opettajan raportti

LSA-ADULT
(Korkeakouluopiskelijat / Yli 18-vuotiaat)

Kaikille korkeakouluopiskelijoille suunnattu työkalu. Auttaa löytämään yksilölle sopivimmat oppimismetodit ja -strategiat. Saatavilla olevat kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, tanska ja norja. Katso esimerkkiraportti

PERHEPAKETTI
(1-2 aikuista ja 1-3 lasta)

Auttaa sujuvoittamaan koko perheen arkea ja antaa huoltajille ymmärryksen lasten yksilöllisistä oppimistarpeista. Paketti sisältää lapsille LSA-analyysit ja aikuisille WSA-analyysit (Working Style AnalysisTM). WSA-analyysistä saatavilla olevat kielet: suomi, englanti ja saksa.

 

Siirry tilaamaan

 

Haluatko erikoistua oppimistyylien asiantuntijaksi ja saada LSA-analyysin käyttöösi? Ilmoittaudu mukaan sertifiointikoulutukseemme, jonka järjestämme syksyllä 2024 yhteistyössä Kainuun kesäyliopiston kanssa!

 

Barbara Prashnigin artikkeleita suomeksi käännettynä

Oppimisen vallankumous käytännössä - oppiminen ja teknologia

Oppimisen vallankumous käytännössä - oppiminen ja teknologia

Menetelmien kehittäjä ja “The Power of Diversity” kirjan kirjoittaja Barbara Prashnig kuvailee artikkelissaan, kuinka tärkeää on huomioida erilaiset oppimistyylit ja niiden merkitys niin tietotekniikassa kuin syvemmin digitalisaation murroksessa.

Tiedätkö, miten lapsesi oppivat parhaiten?

Tiedätkö, miten lapsesi oppivat parhaiten?

"Kaikki lapset ovat innokkaita tutkimaan maailmaa ja oppimaan uutta. Mutta kun he menevät kouluun, heidän oppimisen nälälleen tapahtuu jotain: jotkut lapset menestyvät oppimisessa, useimmista tulee hyviä oppilaita, mutta liian monet näyttävät jäävän jälkeen. Jotkut lapset – useammin pojat kuin tytöt – kehittyvät alisuoriutujiksi, jopa kapinallisiksi, ja pahimmassa tapauksessa koulun keskeyttäjiksi. Haluaisin kuvata tämän ilmiön syitä, mutta mikä tärkeintä, tarjota toimivia ratkaisuja." Näin kirjoittaa Barbara Prashnig, työ- ja oppimistyylianalyysien kehittäjä.

Oppimistyylit ja kokeet

Oppimistyylit ja kokeet

Oppimistyylianalyysi (LSA) perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen tarkoituksena on selvittää oppilaan yksilöllinen ja ainutlaatuinen tyyli oppia. Analyysin tulokset kertovat, millaiset opiskelutavat oppilaalle sopii sekä millainen oppimisympäristö ja -olosuhteet tehostavat hänen oppimistaan. Tässä kirjoituksessa selviää, mitä LS-analyysin kehittäjä Barbara Prashnig ajattelee henkilökohtaisten oppimistyylien tärkeydestä kokeissa menestymisen näkökulmasta.

Mitä eroa on lahjakkaalla ja ylisuorittavalla opiskelijalla?

Mitä eroa on lahjakkaalla ja ylisuorittavalla opiskelijalla?

Tässä kirjoituksessa oppimistyylianalyysin (LSA) kehittäjä Barbara Prashnig kertoo, mitä eroa on lahjakkaalla ja ylisuorittavalla opiskelijalla.

Epäonnistuminen on lahjakkaalle lapselle kuin maailmanloppu

Epäonnistuminen on lahjakkaalle lapselle kuin maailmanloppu

Tässä kirjoituksessa oppimistyylianalyysin (LSA) kehittäjä Barbara Prashnig kertoo, millaisia haasteita lahjakas lapsi käy läpi sekä ennen kaikkea, miten vanhemmat voivat auttaa lastaan näissä haasteissa.

Oppimistyylit ovat elämäntyylejä

Oppimistyylit ovat elämäntyylejä

Olet ehkä törmännyt tilanteisiin, joissa et voi sietää toisen ihmisen käytöstä. Ihmiset käyttäytyvät eri tavoin, koska jokaisella on oma luontainen tyyli toimia. Kun alat ymmärtää analyyttisiä ja kokonaisvaltaisia elementtejä ja niistä koostuvia erilaisia tyyliyhdistelmiä, alat ymmärtää, miksi ihmiset toimivat, miten toimivat. Tässä kirjoituksessa Barbara Prashnig kertoo esimerkkejä arkielämän tilanteista, joissa ihmisten tyylierot tulevat esille sekä siitä, miksi ihmisen on tärkeää tunnistaa omat biologiset ominaisuutensa.

Keskimääräistä paremmat tulokset vaativat keskimääräistä parempia toimia!

Keskimääräistä paremmat tulokset vaativat keskimääräistä parempia toimia!

Miten vähentää turhautumista? Miten saada aikaan parempia tuloksia? Miten päästä eroon vanhoista ajatuskaavoista ja korvata ne uusilla, paremmilla ajatusmalleilla? Lue tämä Barbara Prashnigin suomennettu kirjoitus, ja saat vastauksen kaikkiin edellä oleviin kysymyksiin!

Värien psykologiaa

Värien psykologiaa

Tiesitkö, että ei ole samantekevää, minkä väriseksi koulujen tilat maalataan. Eri väreillä on eri vaikutuksia oppimiselle. Tässä kirjoituksessa Barbara Prashnig kertoo, millaisia eri vaikutuksia väreillä on, ja mitkä värit kuuluvat oppimisympäristöihin.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi