WSA Ryhmäprofiili

Saat kaiken tiedon, miten johdat ryhmää saavuttaen sen jokaisen jäsenen yksilöllisesti.

-

WSA-ryhmäanalyysi on tarkoitettu 5-100 hengen ryhmille, jotka haluavat hioa ryhmästä timanttisen tiimin. Ryhmäanalyysin avulla pystytte kehittämään toimintaanne, lisäämään tiimihenkeä ja työhyvinvointia, sekä tekemään parempaa tulosta!

Hyödyt

Erilaisuuden ymmärtäminen auttaa tiimiä tunnistamaan yhteiset työtyylit ja siihen liittyvät tarpeet. Ryhmäraportti auttaa tiimiä muun muassa

  • Löytämään ja hyödyntämään tiimin vahvuudet ja kyvyt
  • Tehostamaan ongelmanratkaisutaitoa
  • Tehostamaan yhteistä ajanhallintaa ja keinoja keskittyä oleelliseen
  • Kehittämään keskinäistä vuorovaikutusta
  • Toteuttamaan tehokkaampia ja tuottavampia palavereja myös etänä
  • Vahvistamaan tiimihenkeä ja parantamaan motivaatiota
  • Lisäämään tiimin joustavuutta ja suvaitsevaisuutta
  • Vähentämään stressiä painetilanteissa
  • Löytämään tiimiin sopivia jäseniä

Saat konkretiaa

Osallistujat saavat ryhmäraportin, jossa on avattu konkreettisia keinoja ryhmäkoheesion parantamiseksi. Raportti kertoo tiimin kyvyt, potentiaalin, heikkoudet ja vahvuudet. Osa tiimiläisistä toimii parhaiten kuuntelemalla ja kirjoittamalla, osa tekemällä ja kokemalla - raportin avulla osaatte yhdistää tiimin mieltymykset ja toimia tiimin parhaaksi. Ryhmäraportista näet myös välittömästi, ketkä ryhmästä oppivat nopeasti ja ketkä ovat vaarassa alisuoriutua.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi