WSA Ryhmäprofiili

Saat kaiken tiedon, miten johdat ryhmää saavuttaen sen jokaisen jäsenen yksilöllisesti.

-

Ota haltuun ryhmän WSA-tulokset kerralla yhdestä raportista!
 

WSA-ryhmäraportti on ratkaisu, kun haluat selvittää yksilön työskentelytyylin sijaan ryhmän työskentelytyylin. Se on tarkoitettu 5-100 hengen ryhmille, jotka haluavat hioa ryhmästä timanttisen tiimin. Raportin avulla pystytte kehittämään toimintaanne, lisäämään tiimihenkeä ja työhyvinvointia, sekä tekemään parempaa tulosta!

Hyödyt


Erilaisuuden ymmärtäminen auttaa tiimiä tunnistamaan yhteiset työtyylit ja siihen liittyvät tarpeet. Ryhmäraportti auttaa tiimiä muun muassa

 • Löytämään ja hyödyntämään tiimin vahvuudet ja kyvyt
 • Tehostamaan ongelmanratkaisutaitoa
 • Tehostamaan yhteistä ajanhallintaa ja keinoja keskittyä oleelliseen
 • Kehittämään keskinäistä vuorovaikutusta
 • Toteuttamaan tehokkaampia ja tuottavampia palavereja myös etänä
 • Vahvistamaan tiimihenkeä ja parantamaan motivaatiota
 • Lisäämään tiimin joustavuutta ja suvaitsevaisuutta
 • Vähentämään stressiä painetilanteissa
 • Löytämään tiimiin sopivia jäseniä
   
Ryhmäraportin sisältö


Kun ryhmän jäsenet ovat vastanneet henkilökohtaiseen WSA-analyysiin, voidaan yksilöraporteista luoda WSA-ryhmäraportti. WSA-ryhmäraportti siis kokoaa ryhmän jäsenten WSA-tulokset yhteen.

Ryhmäraportissa on neljä tulossivua, joissa esitetään ryhmän

 1. mieltymykset
 2. epämieluisat asiat 
 3. joustavuudet ja
 4. erityislöydökset.

Mieltymykset, joustavuudet ja epämieluisat asiat 53:n työskentelyyn liittyvän asian suhteen esitetään raportissa prosentteina. Raportin ohjeissa kerrotaan, mitkä prosenttiosuudet ovat merkittäviä ja tulee huomioida ryhmän työskentelyä suunniteltaessa. Englanninkielisessä versiossa merkittävien löydösten pohjalta on myös sanoitettu konkreettisesti, miten ryhmä työskentelee parhaiten.

Raportti kertoo tiimin kyvyt, potentiaalin, heikkoudet ja vahvuudet. Osa tiimiläisistä toimii parhaiten kuuntelemalla ja kirjoittamalla, osa tekemällä ja kokemalla - raportin avulla osaatte yhdistää tiimin mieltymykset ja toimia tiimin parhaaksi. Ryhmäraportin erityislöydöksistä näet välittömästi mm. ketkä ryhmästä oppivat nopeasti ja ketkä ovat vaarassa alisuoriutua.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi