× Koti Palvelut Valmennukseen Yhteystiedot
☰ Valikko
Consultica 1. Aivorunkosi herää, jonka myötä lihaksesi toimivat ja ymmärrät havainnoida ympäristöäsi.

Puolita turha työ - tee tulosta!

Onko sinulla työkaluja valita oikeat ihmiset oikeaan tehtävään? Miten motivoit erilaisia ihmisiä ylittämään itsensä ja viihtymään työssään? Tiedätkö, miten yksinkertaisesti voidaan poistaa tuloksellisuutta ja työhyvinvointia laskevat stressifaktorit?

Aivojen luontaisen tiedonkäsittelyn, ajattelutyylin ja aistivahvuuksien tunnistaminen ja soveltaminen käytännönläheiseksi toiminnaksi antavat Sinulle faktaa onnistuneeseen rekrytointiin, johtamiseen tai uralla etenemiseen. Pystyt hyödyntämään kuuden eri sisältöalueen yksilöityä faktatietoa myös eri sukupolvien rekrytoinnissa, johtamisessa ja henkilökohtaisessa kehittymisessä.

Consultica 2. Muun muassa tunteitasi säännöstelevä limbinen systeemi käynnistyy. Systeemiä voi aktivoida esimerkiksi naurujoogalla, musiikilla tai jollain muulla sinulle hyvää fiilistä tuottavalla toiminnalla.

Palvelut

Henkilön tietopääoma kertoo vain osan, miten hän tulee suoriutumaan työtehtävästään. Miten henkilö toimii paineen alla tai miten hän sopeutuu työyhteisöön ja täydentää tiimiä?

Consultica Academyn palvelut pureutuvat yksilöiden kyvykkyyden tunnistamiseen ja käytettävissä olevan potentiaalin optimointiin. WSA-analyysi kertoo kuudella eri sisältöalueella hakijan työskentelytyylin ja sen, miten ja missä pystytään hyödyntämään hänen koko potentiaalinsa. Nämä jäävät usein huomiotta rekrytoinnissa ja johtamisessa.

Consultica
Rekrytoijalle

Rekrytointiprosessissa WSA-analyysin toteutetaan vaiheessa, jossa hakijakunnasta ovat jäljellä parhaat potentiaaliset kandidaatit. Kuka heistä on tehtävään sopivin ja miksi? Tilaajalle muodostuu selkeä ja perusteltu käsitys siitä, miten henkilö soveltuu tehtävään, tiimiin ja yhteisöön ja menestyisi valitulla urallaan. Eri tieteenalojen poikkitieteellinen hyödyntäminen ja yli 30 vuoden kokemuksen yhdistäminen rekrytoinnista ja johtamisesta takaavat sen, että löydämme tilanteeseen parhaan ratkaisun. Olemme edistäneet WSA-analyysin avulla yli 2200 henkilön menestymistä tehtävissään tai löytämään uuden, vahvuuksiaan vastaavan uran.

Consultica
Ripeästi vastuksia

Prosessi etenee lähtötilanteen ja tavoitteiden määrittelyllä (puhelu/videopuhelu/tapaaminen). Sen jälkeen kandidaatit vastaavat verkossa WSA-analyysiin, joka on tieteellisesti testattu (validoitu) menetelmä. WSA kertoo työtyyliin bio-fyysiset ja opitut toimintamallit kuudella eri sisältöalueella: tiedonkäsittely, aistitoiminnot, fyysiset tarpeet, työympäristöön liittyvät mieltymykset, sosiaaliset näkökulmat ja ammatilliset asenteet. Raportti kertoo stressifaktorit, joilla on suora yhteys sekä tuottavuuteen että työhyvinvointiin. Tilaaja saa palautteen 24h sisällä. Kandidaatit saavat erikseen sovitun palautteen ja kehitystehtävät onnistuakseen seuraavassa vaiheessa.

Consultica
Uudelle uralle

Oletko työnhakija, uralla etenijä, alan vaihtaja tai turhautunut nykyisessä tehtävässä? WSA-analyysin tuloksena saat 14-sivuisen raportin ja suositukset perusteluineen sinulle sopiviin tehtäviin ja urakehitykseen. WSA-itsearviointi antaa lähtökohtia oman työtyylisi tunnistamiseen ja syventämiseen kuudella eri sisältöalueella. Tieto vahvistaa itsetuntemustasi ja luottamusta omiin kykyihin. Voit hyödyntää raportin tietoja suoraan työnhaussa. Oivallat, mikä työtapa on sinulle motivoivin ja tuottavin. Tunnistat parhaat roolisi ryhmissä ja löydät helpommin vahvuuksiasi vastaavan tehtävän. Lisäksi saat ammatillisen kehittämissuunnitelman.

Consultica
PersonalCoaching

Tiedostatko omat tiedonkäsittely- ja aistivahvuudet? Minkä enemmän käytät vahvoja aisteja, sitä paremmin aivot toimivat ja sitä enemmän työn tekeminen tuottaa energiaa. Tunnistat ja opit hyödyntämään omat biologiset vahvuutesi tiedonkäsittelyssä myös paineen alla. Näitä ovat esimerkiksi kyky nopeaan päätöksentekoon käyttäen aivojen vasenta (management) ja oikeaa (leadership) lohkoa samanaikaisesti. Oivallat biologisten ja opittujen toimintamallien eron ja sen, miten kulkemasi polku on muovannut asenteitasi, uskomuksiasi ja muita opittuja käyttäytymismalleja. Käsittelet toimintaasi hidastavat käyttäytymismallit ja yhdessä optimoimme tilalle tuottavammat, Sinun hyvinvointiasi ja intohimoasi tukevat mallit. Valmennus käynnistyy WSA-analyysillä ja sen tulosten henkilökohtaisella läpikäynnillä.

Consultica
TeamCoaching

Tiimistä itseohjautuvaksi huipputiimiksi - miten se tehdään? Asiakkaidemme sanoin: "Mitä erilaisempi, sitä parempi. Löydä henkilöiden vahvuudet erilaisuuden näkökulmasta (WSA). Hyödynnä biologiset vahvuudet tehtävänjaossa (mm. analyyttinen/kokonaisvaltainen). Viestintä läpivalaisuun: palavereiden ajankohdat, esitystavat ja sisältö vs. aistit ja tiedonkäsittelytavat. Mikä motivoi - pitkäjänteinen projekti vai nopea suorittaminen, yksityiskohdat vai kokonaisuudet? Etsi toisiaan täydentävät työparit. Tunnista johtamisen tarve ja muoto - yksin, vertainen vai työryhmä - mikä on tuottavin?" Tässä muutamia esimerkkejä. Mikä on sinun tavoitteesi?

Consultica 3. Vasta tämän jälkeen aivojen syvät osat käynnistyvät, eli oikea ja vasen lohko, joissa on tiedot ja taidot – kaikki sinun osaamisesi.

Valmennus

Consultica 4. Vasta nyt käynnistyy aivokuori, joka vastaanottaa kaiken raakadatan ja käsittelee aistitoimintojasi. Aivokuoren herkkyys laskee väsyneenä tai stressaantuneena, jolloin et aisti tai ymmärrä kuulemaasi yhtä herkästi.
Consultica 5. Kun kaikki muut aivojen alueet toimivat, niin kaikki tieto, taito, osaaminen ja aistimukset ovat otsalohkosi käytettävissä. Sinä itse päätät, mitä tiedoillasi, kokemuksillasi ja aistimuksillasi teet. Jos et osaa erotella näiden osa-alueiden vaikutuksia, tunne lukkiutuu ja toimit tunteen vallassa. Voit oppia hallitsemaan omaa kiihtyvyyttäsi kehittämällä otsalohkolla sijaitsevaa ACC-keskusta. Tavoitteena on rauha päättää, miten asioihin reagoit ja mitä niille teet.

Yhteystiedot

Consultica Oy

Rovaniemi-Helsinki. Posti: Mannerheiminaukio 1 A - 00100 Helsinki

044 906 5555

academy@consultica.com

www.consultica.com

Tietosuoja