Säästä aikaa ja rahaa rekrytoinnissa

Autamme sinua löytämään parhaan "matchin" kustannustehokkaasti 24 tunnissa!

-

Oikea henkilö oikeaan tehtävään 24 tunnissa

Autamme sinua löytämään parhaan "matchin" kustannustehokkaasti 24 tunnissa! Saat meiltä SWOT-analyysin hakijan konkreettisista vahvuusalueista, riskikohdista ja soveltuvuudesta tehtävään, jotka selvitämme tieteellisesti vahvistetun työtyylianalyysin avulla. Vältyt virherekrytoinneilta, prosessi nopeutuu ja helpottuu

 

Työtyylianalyysi rekrytointiprosessissa säästää aikaa ja rahaa

Henkilön tietopääoma kertoo vain osan siitä, miten hän tulee suoriutumaan tehtävästä ja sopeutumaan tiimiin, me kerromme loput. Käytämme rekrytointiprosessissa työtyylianalyysiä. Se perustuu aivojen dominanssitekijöihin, jotka määrittävät hakijan mieltymyksen ja epämieluisat tekijät työssä. Tämä jää usein rekrytointiprosessissa huomiotta ja valittu henkilö ei viihdykään työssä. Se koituu yritykselle kalliiksi.

Perustelemme miksi joku hakija sopii tehtävään paremmin kuin toinen. Tämä tuo sinulle säästöjä niin virherekrytoinneissa, kuin sairauspoissaoloista aiheutuviin kuluihin. Palvelumme nopeuttaa rekrytointiprosessia ja päätösten tukena on tutkittua tietoa henkilön ansioluettelon, hakemuksen, haastattelujen ja suositusten lisäksi.

Työtyylianalyysillä selvitämme:

 • Hakijalle soveltuvien työtapojen ja -tehtävien luonteen

 • Työympäristön, työajan ja muut työolosuhteet, joissa hakijan potentiaali saadaan täyskäyttöön

 • Asiat, mitkä aiheuttavat hakijalle stressiä ja heikentävät hänen tuottavuuttaan  

 • Hakijan soveltuvuuden itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöskentelyyn 

 • Hakijan aistivahvuudet, asenteet ja motivaation, joiden pohjalta hakija laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman onnistuakseen tehtävässään


Rekrytoinnin esikarsinta tai viimeistely

Step 1

Yritys lähettää meille tarvekartoituksen ja tehtävä- ja toimintaympäristöanalyysin

Step 2

Me lähetämme viestintäohjeet tilaajalle (lähetettäväksi hakijoille prosessin etenemisestä) 

Step 3

Valittujen hakijoiden työtyylianalyysien tulosten analysointi 

Step 4: Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

Lähetämme SWOT-analyysin yritykselle ja kerromme perustelut valituista hakijoista suullisesti valintaa tekeville henkilöille. SWOT:ssa analysoimme tehtävän kannalta keskeiset näkökulmat ja työnhakijan suhteen mm. seuraaviin asioihin:   

 • Tehtäviin, ongelmanratkaisuun ja suunnitteluun 
 • Tiimiin, työyhteisöön, ihmisiin ja verkostoitumiseen
 • Asioihin, faktoihin ja yksityiskohtiin
 • Linjauksiin/määräyksiin, rutiineihin ja aikaan 
 • Vuorovaikutukseen, puhumiseen ja kuunteluun
 • Pitkäjänteisyyteen ja järjestelmällisyyteen
 • Johtamiseen, itseohjautuvuuteen/tekemiseen ja muutokseen

Step 5

Valintasuositus tieteellisiin faktoihin ja 2400 henkilön analysointikokemukseen perustuen

Taloudellinen hyöty

Menetelmien myötä työ tehostuu 15 %/työntekijä, eli 8h työpäivässä aikaa säästyy 1h
→ Säästyneen ajan työntekijä käyttää laskutettavaan asiakastyöhön, jonka hinta on 200 €/h
→ Vuodessa on noin 220 työpäivää, eli työntekijä tuottaa vuodessa 220 x 200 € = 44 000 € lisää asiakaslaskutusta
→ Jos yrityksen 50 työntekijää toimivat samoin, kasvaa yrityksen laskutus 2.2 milj. € vuodessa

VAIKUTUS: 2.2 milj. € on puhdasta käyttökatetta, koska kulut tai palkat eivät kasva!

 

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi