-

ALISUORIUTUMINEN - TARPEETON ONGELMA

0 kommenttia

Suomen PISA-tulokset ovat olleet laskussa jo usean vuoden ajan ja tilannetta on kuvailtu huolestuttavaksi. Lue lisää ratkaisun avaimista alisuoriutumiseen!

Miten opiskelu ja tentteihin valmistautuminen hyötyvät tyylien moninaisuuden tuntemuksesta?

Barbara Prashnig, joka on kirjoittanut kirjan "The Power of Diversity", on Aucklandissa sijaitsevan Creative Learning Centren johtaja ja oppimistyylianalyysin (LSA) luoja, kuvailee, kuinka tärkeää on ymmärtää oppimistyylien merkitys opiskelussa, tentteihin valmistautumisessa ja kokeisiin osallistumisessa. Näistä oivalluksista on hyötyä erityisesti silloin, kun opiskelijat haluavat saavuttaa parempia akateemisia tuloksia, erityisesti PISA-kokeissa.

Kouluttajien keskuudessa vallitsee vahva yksimielisyys siitä, että riippumatta siitä, miten opetamme oppilaitamme, viime kädessä heidän on kyettävä osallistumaan kokeisiin ja tentteihin menestyksekkäästi. Menestyäkseen oppimisen arviointiin perustuvassa järjestelmässä (toisin sanoen kokeista riippuvaisessa järjestelmässä) opiskelijoiden on oltava hyvin valmistautuneita ja itsevarmoja saavuttaakseen halutut tulokset. 

Opettajat ja vanhemmat tekevät kaikkensa auttaakseen lapsiaan saavuttamaan parhaat mahdolliset tulokset, mutta valitettavasti he eivät aina saavuta sellaista menestystä, jota he haluaisivat lapsilleen. Hyvin ymmärretty oppimistyyleihin perustuva lähestymistapa voi muuttaa tämän asian parempaan suuntaan.

Tenttitulokset paranevat, kun opiskelijat saavat oppia ja valmistautua omalla parhaalla mahdollisella tavallaan, henkilökohtaisen oppimistyylinsä mukaisesti. Lyhyesti sanottuna: oppimistyyliopetus parantaa arvosanoja ja koetuloksia.