Tavoita Emmä tiiä -asiakkaat ja sujuvoita työllistymistä

Ole edelläkävijä työllistymisen edistämisessä!

-
"Näen WSA:ssa merkittävän hyödyn aikuissosiaalityön asiakkaille. WSA tukee moniuloitteista asiakasohjausta, antaen ohjaajille ja valmentajille syvempää ymmärrystä."

- Pohjanmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki

 

WSA (Working Style AnalysisTM) on ainutlaatuinen asiakasohjauksen työmenetelmä, joka tuo käytännönläheisesti esille henkilön haasteet ja vahvuudet. Tulokset vahvistavat henkilön itsetuntemusta ja vaikutukset näkyvät elämässä kokonaisvaltaisesti. Menetelmä nopeuttaa asiakasohjausta ja tuo konkretiaa ja helpotusta työllistämisprosessiin.

WSA-analyysillä saat selville asiakkaan vahvimmat aistiväylät eli sen, miten saat parhaiten kontaktin asiakkaaseesi. Löydät asiakkaan WSA-analyysistä tunnissa vastaukset mm. siihen, millainen on asiakkaan

  • soveltuvuus erilaisiin työtehtäviin
  • asennoituminen perehdytykseen ja ohjeisiin
  • tiedon vastaanottaminen ja vuorovaikutus
  • stressifaktorit ja kuormitustekijät
  • ohjauksen tarve ja suhde auktoriteettiin
  • tarve rutiineihin tai vaihteluun
  • suhde aikatauluihin
     
Koulutus työllistymisen edistäjille 

Pätevöidy WSA & TSA -asiantuntijaksi sertifiointikoulutuksessamme, jossa saat työskentelytyylianalyysin (Working Style AnalysisTM) ja valmennustyylianalyysin (Training Style AnalysisTM) hankintaoikeuden ja opit käyttämään analyysejä työllistämisen apuvälineenä. Koulutuksesta saat konkreettiset keinot asiakkaiden nopeatempoiseen ohjaamiseen, tukemiseen, motivointiin ja kehittymisen arviointiin.

Asiantuntijuus

Osaat analysoida työ- ja valmennustyylianalyysejä
löytäen perusteet onnistumiselle ja kuormitukselle.

Ohjaus

Tunnistat nopeasti keinot miten ohjaat ja
tuet ihmistä oikealle polulle.

Arviointi

Pääset arvioimaan ja tarkastelemaan nopeatempoisesti
tavoitteiden saavuttamista sekä kehittymistä.

Kehittäminen

Pystyt soveltamaan osaamistasi eri tuki- ja kehittämistoimenpiteissä yksilön ja ryhmän parhaaksi.


 

Katso lisää tapahtumia

 

Työtyylianalyysiä (WSA) analysoimalla opit tulkitsemaan erilaisia löydöksiä, kuten sisäistä ja ulkoista konfliktia sekä stressiä. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat toisen ihmisen motivaatioon ja millä tavoin tuet ihmistä toimimaan hänelle parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käy ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. 

Valmennustyylianalyysi (TSA) on oiva menetelmä itsearviointiin ja muiden valmennustyylien arviointiin. Valmennustyylianalyysistä käy ilmi saavutatko kohderyhmäsi ja mitkä ovat sinun vahvuutesi kohtaamistilanteissa. Analyysin avulla pystyt kehittymään niin ohjaajana, valmentajana kuin kouluttajana ja olemaan parempi versio itsestäsi. Koulutuksen aikana teet itse valmennustyylianalyysin sekä harjoittelet analysointia.

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

 

Hae mukaan WSA & TSA -sertifiointikoulutukseen täältä.

Lue Pauli Leinosen blogiteksti nuorten jaksamisesta ja työn kuormittavuudesta täältä.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi