Tavoita Emmä tiiä -asiakkaat

Täydennä asiantuntijuuttasi tieteellisesti validoiduilla arviointimenetelmillä.

-
"Näen WSA:ssa merkittävän hyödyn aikuissosiaalityön asiakkaille. WSA tukee moniuloitteista asiakasohjausta, antaen ohjaajille ja valmentajille syvempää ymmärrystä."

- Pohjanmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki

 

Asiantuntijuus

Osaat analysoida työ- ja valmennustyylianalyysejä
löytäen perusteet onnistumiselle ja kuormitukselle.

Ohjaus

Tunnistat nopeasti keinot miten ohjaat ja
tuet ihmistä oikealle polulle.

Arviointi

Pääset arvioimaan ja tarkastelemaan nopeatempoisesti
tavoitteiden saavuttamista sekä kehittymistä.

Kehittäminen

Pystyt soveltamaan osaamistasi eri tuki- ja kehittämistoimenpiteissä yksilön ja ryhmän parhaaksi.


Työtyylianalyysiä (WSA) analysoimalla opit tulkitsemaan erilaisia löydöksiä, kuten sisäistä ja ulkoista konfliktia sekä stressiä. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat toisen ihmisen motivaatioon ja millä tavoin tuet ihmistä toimimaan hänelle parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käy ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. Koulutuksen aikana teetät viisi työtyylianalyysiä valitsemillesi henkilöille, ryhmäraportin ja harjoittelet analysointia. 

Valmennustyylianalyysi (TSA) on oiva menetelmä itsearviointiin ja muiden valmennustyylien arviointiin. Valmennustyylianalyysistä käy ilmi saavutatko kohderyhmäsi ja mitkä ovat sinun vahvuutesi kohtaamistilanteissa. Analyysin avulla pystyt kehittymään niin ohjaajana, valmentajana kuin kouluttajana ja olemaan parempi versio itsestäsi. Koulutuksen aikana teet itse valmennustyylianalyysin sekä harjoittelet analysointia.

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

 

 

Katso lisää tapahtumia

 

Koulutusohjelman päätyttyä osallistujat

 • Ymmärtävät ihmisten erilaisuuden niin ammatillisissa kuin henkilökohtaisissa tilanteissa
 • Tunnistavat oman henkilökohtaisen työskentely-, ongelmaratkaisu- ja oppimistyylinsä sekä aistimoottorien merkityksen
 • Erottavat biologiset ja opitut tyylit sekä opitut käyttäytymis- ja toimintamallit
 • Ymmärtävät, kuinka kukakin ottaa tietoa mieluiten vastaan, miten he ajattelevat sekä miten he keskittyvät ja suoriutuvat parhaiten päivittäisessä työssä ja erilaisissa elämäntilanteissa?
 • Analysoivat henkilökohtaisia työ-ja koulutustyyliprofiileja sekä ryhmäprofiileja
 • Tunnistavat työ-ja oppimistyylien yhteensopivuudet ja yhteensopimattomuudet
 • Ymmärtävät stressin, uupumuksen, konfliktien ja heikon suorituskyvyn syyt työpaikalla
 • Menestyvät paremmin johtamisessa, valmentamisessa ja mentoroinnissa, liiketoimintatilanteissa, työ- ja oppimistilanteissa, työ- ja oppimisympäristöissä sekä omassa liiketoiminnassa
 • Käyttävät työ-, koulutus- ja oppimistyyli menetelmiä sekä ryhmäanalyysejä
 • Luovat koulutusohjelmia ja menetelmiä vastaamaan erilaisten ryhmien tarpeita
 • Käyttävät monimuotoisuuskonseptia omassa yksityiselämässä, henkilökohtaisessa työssä ja oppimistilanteissa tai omassa liiketoiminnassa
 • Saavat hankkia työ-, koulutus- ja oppimistyylianalyysejä - 10 eri kielellä, 13 erilaista analyysiä ja lisämateriaalia Consultica Oy:ltä sopimushinnoin käyttäessäsi menetelmiä Suomessa ja muissa Euroopan maissa.

Koulutuksen aikana opit viisi työvälinettä, joiden asiantuntijaksi valmistut

 1. WSA työntekijän analyysi (Employee)
 2. WSA johtajan analyysi (Corp.)
 3. WSA ryhmäanalyysi
 4. TSA opettajan/kouluttajan analyysi
 5. TSA valmentajan/kouluttajan analyysi

Lisäksi saat ymmärryksen oppimistyylianalyyseistä (LSA), joita löytyy aina 5 ikävuodesta aikuisikään; useissa tuotteissa on myös vanhempien ja opettajan versiot. Oppimistyylianalyysejä on yhdeksän erilaista. Koulutuksen jälkeen saat käyttöoikeuden myös LSA tuotteisiin.

Koulutus sisältää

 • Henkilökohtainen työtyylianalyysi (WSA) asiantuntijan analysoimana
 • Kattavan verkkokoulutuksen, joka on käytettävissä 3kk koulutuksen jälkeen
 • Vertaisharjoittelua
 • Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua
 • Menetelmien analysointikäsikirja sekä verkkomateriaalit
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten
 • Opetustyyli-, valmennus- tai koulutustyylianalyysin (TSA)
 • 2 kpl oppimistyylianalyysejä (LSA)

Hae mukaan WSA & TSA -sertifiointikoulutukseen täältä.

Lue Pauli Leinosen blogiteksti nuorten jaksamisesta ja työn kuormittavuudesta täältä.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi