WSA-rekrytointi – Säästä aikaa ja rahaa

Tiesitkö, että hakijan tietopääoma kertoo vain osan siitä, miten hän suoriutuu tehtävästä ja sopeutuu tiimiin?

-

Oikea henkilö oikeaan tehtävään – WSA-rekrytointi takaa parhaat tulokset!

Käytämme rekrytointiprosessissa työtapa-analyysiä, joka perustuu aivojen dominanssitekijöihin. Se ei ole persoonallisuus- tai psykologinen testi eikä luokittele ketään. Se kertoo ihmisten erilaisuudesta. WSA-analyysi selvittää hakijan biologisen potentiaalin, mitä hän on oppinut ja miten hän käyttää potantiaaliaan juuri nyt. Myös stressi- ja kuormitustekijät ovat seikkoja, jotka usein jäävät perinteisessä rekrytoinnissa huomioimatta. Virherekrytointi voi tulla yritykselle kalliiksi, sillä pelkkä substanssiosaaminen ei aina takaa tehtävässä menestymistä.

SWOT-analyysi – Konkreettista Tietoa Päätöksenteon Tueksi

SWOT:ssa analysoimme tehtävän kannalta keskeiset näkökulmat ja työnhakijan suhteen muun muassa seuraaviin tekijöihin:

 • Tehtäviin, ongelmanratkaisuun ja suunnitteluun
 • Tiimiin, työyhteisöön, ihmisiin ja verkostoitumiseen
 • Asioihin, faktoihin ja yksityiskohtiin
 • Linjauksiin/määräyksiin, rutiineihin ja aikaan
 • Vuorovaikutukseen, puhumiseen ja kuunteluun
 • Pitkäjänteisyyteen ja järjestelmällisyyteen
 • Johtamiseen, itseohjautuvuuteen/tekemiseen ja muutokseen

Rekrytointiprosessin vaiheet

1. Tarvekartoitus ja tehtäväanalyysi: Yritys lähettää meille tarvekartoituksen ja analyysin tehtävästä ja toimintaympäristöstä.

2. Viestintäohjeet: Toimitamme viestintäohjeet tilaajalle, jotka lähetetään hakijoille tiedotettavaksi.

3. Työtapa-analyysi: Analysoimme valittujen hakijoiden työtapa-analyysit.

4. SWOT-analyysi: Laadimme SWOT-analyysit ja esittelemme tulokset.

5. Valintasuositus: Annamme tieteellisiin faktoihin ja yli 4000 henkilön analysointikokemukseen perustuvan valintasuosituksen.

Rekrytoinnin jälkeinen perehdytysvaihe

Rekrytointipäätöksen jälkeen alkaa uuden työntekijän perehdyttäminen. Työtapa-analyysi antaa tietoosi myös seuraavat tekijät, jotka helpottavat ja nopeuttavat perehdytysprosessia: 

 • Hakijalle soveltuvien työtapojen ja -tehtävien luonteen.
 • Työympäristön, työajan ja muut työolosuhteet, joissa hakijan potentiaali saadaan täyskäyttöön.
 • Asiat, mitkä aiheuttavat hakijalle stressiä ja heikentävät hänen tuottavuuttaan.
 • Hakijan soveltuvuuden itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityöskentelyyn.
 • Hakijan aistivahvuudet, asenteet ja motivaation, joiden pohjalta hakija laatii henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman onnistuakseen tehtävässään.

Miksi valita WSA-rekrytointi?

Säästät aikaa ja rahaa: Vältyt virherekrytoinneilta ja niiden aiheuttamilta kustannuksilta.

Tietoon perustuva päätöksenteko: Päätöksenteon tukena on tutkittua tietoa hakijan potentiaalista, mahdollisuuksista, riskistä ja uhista.

Nopea ja helppo prosessi: Rekrytointiprosessi nopeutuu, helpottuu ja sitä on sujuva jatkaa oikeanlaisella perehdytyksellä.

Työtapa-analyysimme paljastaa hakijan vahvuudet ja heikkoudet, mikä auttaa sinua tekemään parhaan mahdollisen rekrytointipäätöksen. Valitse WSA-rekrytointi ja varmista, että saat oikean henkilön oikeaan tehtävään vaivattomasti ja nopeasti.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi