-

WSA & TSA Sertifiointikoulutus: Lapin AMK

Orientaatiotapaaminen Teamsissa 25.05. klo 13-16. Lähipäivät 06.-07.06. & 22.-23.08
Tapahtumapaikka Consultica Arctic Academy
Osoite Rovaniementie 56, 95700, Pello Finland
Katso kartalla Linkki avautuu uudessa välilehdessä
Lapin AMK parhaiten opiskelijoiden hyvinvoinnin huomioon ottava korkeakoulu Suomessa

 

Menetelmien tuoma tieto antaa opiskelijoille ja opettajille syvempää ymmärrystä kunkin yksilöllisistä tarpeista ja vahvuuksista. Jokainen opiskelija tarvitsee ohjausta omassa henkilökohtaisessa kehityksessään ja työelämäntaitojen harjoittelussa. Ryhmäraportin kertoma informaatio auttaa ymmärtämään miksi ihmiset toimivat eri tavoin ja antaa opiskelijoille valmiuksia toimia erilaisia ihmisiä ymmärtäen tulevaisuudessa.

Opiskelijoiden hyvinvointi vaikuttaa koko ammattikorkeakoulun toimintakulttuuriin. Opiskelijoiden tukeminen heidän vahvuuksia hyödyntäen lisää varmuutta toimia ja työskennellä oman mukavuusalueen ulkopuolella. Ammattikorkeakoulussa opitut taidot tulevat kantamaan hedelmää myös työelämässä, kun opiskelija osaa kohdistaa voimavaransa oikein. Tärkeintä, mitä korkeakoulu voi opiskelijalle antaa: ymmärrystä, tukea ja kannustusta.

Koulutusohjelman päätyttyä osallistujat
 • Ymmärtävät ihmisten erilaisuuden niin ammatillisissa kuin henkilökohtaisissa tilanteissa
 • Tunnistavat oman henkilökohtaisen työskentely-, ongelmaratkaisu- ja oppimistyylinsä sekä aistimoottorien merkityksen
 • Erottavat biologiset ja opitut tyylit sekä opitut käyttäytymis- ja toimintamallit
 • Ymmärtävät, kuinka kukakin ottaa tietoa mieluiten vastaan, miten he ajattelevat sekä miten he keskittyvät ja suoriutuvat parhaiten päivittäisessä työssä ja erilaisissa elämäntilanteissa?
 • Analysoivat henkilökohtaisia työ-ja koulutustyyliprofiileja sekä ryhmäprofiileja
 • Tunnistavat työ-ja oppimistyylien yhteensopivuudet ja yhteensopimattomuudet
 • Ymmärtävät stressin, uupumuksen, konfliktien ja heikon suorituskyvyn syyt työpaikalla
 • Menestyvät paremmin johtamisessa, valmentamisessa ja mentoroinnissa, liiketoimintatilanteissa, työ- ja oppimistilanteissa, työ- ja oppimisympäristöissä sekä omassa liiketoiminnassa
 • Käyttävät työ-, koulutus- ja oppimistyyli menetelmiä sekä ryhmäanalyysejä
 • Luovat koulutusohjelmia ja menetelmiä vastaamaan erilaisten ryhmien tarpeita
 • Käyttävät monimuotoisuuskonseptia omassa yksityiselämässä, henkilökohtaisessa työssä ja oppimistilanteissa tai omassa liiketoiminnassa
 • Valmistuvat kansainvälisesti sertifioiduiksi työ-ja koulutustyylimenetelmien käyttäjiksi
 • Saavat hankkia työ-, koulutus- ja oppimistyylianalyysejä - 10 eri kielellä, 13 erilaista analyysiä ja lisämateriaalia Consultica Oy:ltä sopimushinnoin käyttäessäsi menetelmiä Suomessa ja muissa Euroopan maissa.
Koulutuksen aikana keskitymme kolmeen instrumenttiin, työvälineeseen, joiden sertifioiduksi käyttäjäksi valmistut
 • WSA työntekijän analyysi (Employee) - työtyylianalyysi
 • WSA ryhmäanalyysi
 • TSA opettajan/kouluttajan analyysi

Tiedoksesi, että tarjolla ovat myös instrumentit seuraaviin tarpeisiin

 • WSA johtajan analyysi (Corp.)
 • TSA valmentajan/kouluttajan analyysi

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii Nora Viljaniemi, joka on kansallisesti akkreditoitu menetelmien käyttäjä. Muina kouluttajina toimivat muun muassa menetelmien akkreditoitu käyttäjä ja Master Coach Anne Penttinen sekä liikunnan lehtori ja sertifioitu WSA & TSA asiantuntija Tommi Haapakangas.

Aikataulu

Orientaatio

Teamsissa

1.-2. koulutuspäivät

Consultica Arctic Academy, Pello

3.-4. koulutuspäivät

Consultica Arctic Academy, Pello

25.05.2022

klo 13-16

06.-07.06.2022

 

22.-23.08.2022

 

 

Koulutus sisältää
 • Ennakkotehtävä: Henkilökohtainen työtyylianalyysi (WSA)
 • Kattavat verkkokoulutuksen, jotka ovat käytettävissä 3kk koulutuksen jälkeen
 • Vertaisharjoittelua
 • Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua
 • Menetelmien analysointikäsikirja 
 • Sertifiointimateriaalin Master-käsikirja
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten
 • Opetustyylianalyysin (TSA)
 • 2 kpl oppimistyylianalyysejä (LSA)
 • Lopputehtävä & todistus

Lisätietoja

Tommi Haapakangas
[email protected]
Anne Penttinen
[email protected]