-

LSA & TSA -sertifiointikoulutus

Aikataulu sovitaan erikseen tilaajan kanssa.
Tapahtumapaikka Zoom

Nykyiset opetustavat ja oppimisympäristöt eivät edistä oppimista - on aika murroksen!

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät pelkää muutosta ja positiivista kehitystä. Koulutus keskittyy ensisijaisesti opetusmaailmaan, mutta sen sisällöstä hyötyvät niin liiketoiminnan kuin julkishallinnon asiantuntijat. Koulutuksen jälkeen tunnistat yksilölliset oppimistyylit ja voit:

 • Vähentää koulukiusaamista sekä ongelmatilanteita
 • Lisätä opiskelumotivaatiota
 • Kasvattaa opintomenestystä erityisesti heikosti opinnoissa pärjäävien keskuudessa
 • Ehkäistä konkreettisesti koulupudokkuutta ja poissaoloja
Sisältö

1. kokonaisuus

 • Tunne itsesi ja muut: tutustutaan oppimityyleihin ja kansainvälisiin tutkimuksiin
 • Oppimistyylit ja niiden huomioiminen koetilanteissa: älykkyys oppimistilanteissa
 • Mikä on biologista ja mikä on opittua?
 • Henkilökohtaisen oppimistyylianalyysin analysointi
 • Tiedon sisäistäminen: ulkoiset ja sisäiset aistit
 • Aivolohkojen dominanssi ja sen merkitys koulumenestyksen kannalta
 • Analyyttisen tai kokonaisvaltaisen ajattelun tyylierot: biologisen sukupuolen merkitys
 • Oppimisvaikeudet ja luonnoliset tarpeet oppimisessa
 • CLC-järjestelmä ja eri ikäryhmät

2. kokonaisuus

 • Raporttien analysoiminen LSA tulkintakäsikirjan avulla
 • Erittäin lahjakas oppilas vs. hitaasti oppivan oppimistyylierot
 • LSA ryhmäraportti: apua opettajille isojen ryhmien opettamiseen
 • Ryhmäraportin analysointi ja soveltaminen eri opiskelijaryhmissä
 • Analyyttiset/kokonaisvaltaiset opetusmenetelmät: miten huomioit eri tyylit?
 • Oppimisvaikeuksien erityspiirteiden huomioiminen
 • Oppimistyylit konkreettisesti luokkahuoneessa & oppiminen ja työskentely kotona
 • Luokkahuoneiden uudelleensuunnittelu oppilaiden luonnollisten tarpeiden mukaan
 • Mikro-opettaminen käytännössä

3. kokonaisuus

 • TSA käytännössä
 • Kun oppimistyylit ja opetustyylit eivät kohtaa
 • LSA ryhmäraportin ja opettajan TSA-raportin vertailu
 • Toimintasuunnitelma: oman opetuksen kehittäminen paremmaksi mikrotasolla
 • Taktilliset/kinesteettiset oppimisvälineet (tutki ja luo) sekä niiden käyttö luokassa ja kotona
 • 10 askelta, kuinka esitellä oppimistyylit luokalle tai koko koululle
Koulutuksen sisältö
 • Henkilökohtainen oppimistyylianalyysi (LSA) asiantuntijan analysoimana
 • Orientaatiotapaaminen, ilmoitetaan myöhemmin. 
 • Vertaisharjoittelua
 • Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua
 • LSA analysointikäsikirja sekä verkkomateriaalit
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (LSA) harjoittelua varten
 • Opetustyylianalyysin (TSA)
 • Auditointi ja sertifiointi
Lisätietoja
Anne Penttinen
+358 44 906 4444
[email protected]

Irja Seilola
[email protected]


Lue lisää LSA & TSA Sertifointikoulutuksesta täältä.

Hae mukaan LSA & TSA Sertifiointikoulutukseen täältä.