Menetelmät

WSA, LSA & TSA - konkreettiset menetelmät piilevän potentiaalin löytämiseen ja hyödyntämiseen jokapäiväisessä elämässä.

-

WSA- ja LSA-menetelmät kertovat biologiset ja opitut suorituskykyindikaattorit (53) sekä sen, miten ihminen käyttää niitä nyt. Menetelmät perustuvat pragmaattiseen tutkimukseen.

Menetelmät eivät ole

  • persoonallisuustestejä
  • psykologisia testejä
  • eivätkä ne luokittele ihmisiä. 
     

Working Style Analysis - WSA

Jokaisella meistä on oma työskentelytyyli, joka on yhtä ainutlaatuinen kuin sormenjälkemme. Working Style Analysis (WSA) on johtamisen ja ohjaamisen menetelmä, joka kertoo kyvyt 53 elementin avulla. Elementit vaikuttavat tuottavuuteen, hyvinvointiin, motivaatioon ja käytökseen. Saat kaiken tiedon, miten johtaa ja työskennellä parhaiten myös paineen alla. Lue lisää tästä.

WSA Ryhmäprofiili

Saat kaiken tiedon, miten johdat ryhmää saavuttaen sen jokaisen jäsenen yksilöllisesti. Ryhmäprofiili on tarkoitettu 5-100 hengen ryhmille, jotka haluavat hioa ryhmästä timanttisen tiimin. Ryhmäprofiilin avulla pystytte kehittämään toimintaanne, lisäämään tiimihenkeä ja työhyvinvointia sekä tekemään parempaa tulosta! Lue lisää tästä.


Learning Style Analysis - LSA

Tunne oma tiedon omaksumis- ja käsitettelytyylisi ja opiskele tehokkaammin hyödyntäen täysi aivokapasiteettisi. Learning Style Analysis (LSA) on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella oppimisen biologisia ja opittuja mieltymyksiä sekä joustavuutta. Työkalusta on apua erityisesti niissä tilanteissa kun tulee oppia uutta ja/tai vaikeaa sisältöä. Soveltuu esikoululaisista korkeakouluopiskelijoihin. Lue lisää tästä.

LSA Ryhmäprofiili

LSA-ryhmäprofiilit mahdollistavat samanlaisten oppimistarpeiden omaavien oppilaiden jakamisen alaryhmiin samassa luokssa. Tällä vältetään oppimistyylien yhteensopimattomuutta ja parannettaan sekä suvaitsevaisuutta että kuuliaisuutta luokkaa ja opettajaa kohtaan. Opettajat saavat myös arvokasta tietoa oppilaidensa ajattelutyylistä, piilevistä vahvuuksista sekä miten opiskelijat pääsevät parhaisiin oppimistuloksiin. Lue lisää tästä.


Teaching Style Analysis - TSA

Opetamme muita yleensä samalla tavalla kuin haluamme itse oppia. Se ei palvele kaikkia. Teaching Style Analysis (TSA) on menetelmä parempaan opettamiseen ja kouluttamiseen. Jokaisella opettajalla on oma tyyli opettaa tai kouluttaa. Opettajan tai kouluttajan tehtävä on saada oppilaistaan optimaalisin suorituskyky irti. TSA-menetelmän avulla tämä on mahdollista. Lue lisää tästä.


Training Style Analysis - TSA

Kehitä valmennuksiesi ja koulutuksiesi tehokkuutta saamalla selville miten valmentajat ja kouluttajat toimivat parhaimmalla tavalla. Training Style Analysis (TSA) näyttää kuinka järjestää uudelleen valmennus- ja koulutusympäristö parempien tulosten saavuttamiseksi. Lue lisää tästä.


Menetelmien tausta

Menetelmien kehittämisestä on vastannut uusiseelantilainen Creative Learning Centren perustaja ja professori (emerita) Barbara Prashnig. Prashnig on kehittänyt menetelmien viitekehyksen laajentamalla Rita ja Kenneth Dunnin oppimistyylimallia Learning Style Model. Menetelmät ovat käytössä maailmanlaajuisesti ja niitä ovat hyödyntäneet mm. BMW, Wella ja Yhdysvaltojen armeija. Lue lisää tästä.