Tutkimustausta ja historia

Saavutuksilla ei ole rajoja, kun ihminen saa toimia oman biologisen tyylinsä mukaisesti. Selvitä oma ainutlaatuinen tyylisi työ-, oppimis- ja opetustyylianalyysillä.

-

Menetelmien taustalla ja tieteellisen kehittämisen aloittivat 1970-luvulla Rita ja Kenneth Dunn. Alkuperäinen teoria on kehittynyt paljon tieteellisen kritiikin ja käytännön validointiprosessin perusteella, josta on vastannut uusiseelantilainen Creative Learning Centren perustaja ja professori (emerita) Barbara Prashnig.

Menetelmiä on hyödynnetty maailmanlaajuisesti mm. BMW, Wella Australia ja Uusi-Seelanti, Carter Holt Harvey, ASB, BNZ, Inland Revenue NZ, Fletcher Construction, Air NZ, IBM Finland, Lego Tanska, Rhombergbau Itävalta, Octapharma Australia ja Time Magazine Australia, the Royal New Zealand Navy, Tanskan ja Norjan armeija sekä Yhdysvaltojen armeija.

Suomessa menetelmiä käyttää ja asiantuntijoita kouluttaa Consultica Oy. Kansainvälisen akkreditoinnin suorittanut Anne Penttinen on kehittänyt menetelmiä edelleen erityisesti aivotutkimuksen näkökulmasta. Hän on käyttänyt menetelmiä laaja-alaisesti vuodesta 2008 niin liike-elämässä PK-yrityksistä kansainvälisiin pörssiyhtiöihin kuin julkishallinnossa, kolmannella sektorilla ja välityömarkkinoilla. Tällä hetkellä menetelmät ovat merkittävässä roolissa LiM Tommi Haapakankaan väitöstyössä Lapin Yliopistossa. Menetelmät ovat olleet viime vuonna vahvoissa rooleissa eri näkökulmista esimerkiksi opinnäytetöissä Lapin AMK:ssa sekä parhaillaan Nora Viljaniemen pro gradu -tutkielmassa Turun Yliopistossa.

Barbara Prashnigin kirjoittamat teokset

Power of Diversity (Erilaisuuden voima: opetustyylit ja oppiminen 2000)
"Everyone has a unique style of learning, thinking and working. However, very few people learn or work in a way which is best for them. The Power of Diversity has been written to help people discover their preferred way of learning and in turn help them to succeed."

Learning Styles in Action 
"This book is a sequel to Barbara’s second book “The Power of Diversity” which has been translated into several different languages and is still in demand worldwide. It presents evidence that Learning Styles DO exist, that students of all ages KNOW how they learn best and that they can achieve better academic results when their true learning needs are accommodated."

Eläköön erilaisuus: oppimisen vallankumous käytännössä 2006

Teacher Pocket PAL "The book covers topics such as false beliefs about learning, teaching diverse groups, creating multi-sensory classrooms and tips about how to handle challenging students."
 

 

Barbara Prashnig

Creative Learning Systems -yhtiön perustaja, oppimistyylitieteen asiantuntija ja kirjailija.

Barbara Prashnig on lähtöisin Itävallasta, missä hän opiskeli englannin kielen ja kasvatustieteen maisteriksi. Hän on opiskellut myös suggestopediaa kiihdytetyn oppimisen isänä tunnetun tohtori G. Lozanoffinon kanssa Yhdysvalloissa ja suorittanut kiihdytetyn oppimisen ja opetusmenetelmien tutkinnon Houstonin yliopistossa. New Yorkista Prashnig haki osaamisensa oppimistyyleistä ja yksilöllisestä opetuksesta opiskellen St. Johnsin yliopistossa.

Prashnig teki Itävallassa 17 vuoden mittaisen uran opettajana opettaen niin ala- ja yläkouluissa kuin myös opettajakoulussa maan nuorimpana professorina. Muutettuaan vuonna 1985 Uuteen Seelantiin alkoi hän opettaa kielitiedettä Aucklandin yliopistossa. Tämän jälkeen, vuonna 1992, hän perusti yhtiön nimeltä Creative Learning Systems (CLS).

Creative Learning Systems -yhtiön kautta Barbara Prashnig mahdollisti WSA-, LSA- ja TSA-analyysien saatavuuden verkossa maailmanlaajuisesti 10 eri kielellä. Prashnig on levittänyt kehittämiään menetelmiään ja ylipäänsä tietämystään työ-, oppimis- ja koulutustyylieroista ympäri maailmaa: hän on kiertänyt kouluissa ja organisaatiossa Uudessa Seelannissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kiinassa, Singaporessa, Kanadassa, Australiassa ja Euroopan maissa.

Prashnig jakaa tietoaan ja kokemustaan ympäri maailmaa myös kirjojensa avulla. Hänen teoksiaan ovat "Power of diversity", "Learning Styles in action" ja "Teacher Pocket Pal", joista kahdesta ensimmäisestä on saatavilla suomenkielinen painos.

Nykyään Prashnig on kansainvälisesti kysytty esiintyjä, seminaarien pitäjä, ja bisnesvalmentaja. Lisäksi organisaatiot ja ministeriöt kysyvät häneltä konsulttiapua. Koulutuksen saralla Prashnig on työskennellyt jokaisella asteella ihan varhaiskasvatuksesta korkeakouluasteelle asti. Vuosien 2008 ja 2014 välillä Prashnig on ollut vierailevana luennoitsijana Innsbruck Franzens -yliopistossa Itävallassa, missä hän on esitellyt tuleville opettajille konseptiaan tyylieroista ja yksilöllisestä oppimisesta.

Creative Learning Systems tekee yhteistyötä paikallisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden ja kumppaneiden kanssa erilaisissa koulutusseminaareissa, asiakaspalvelussa, markkinoinnissa, taloudessa, verkkosivujen hallinnoinnissa, suhdetoiminnassa sekä IT- ja tuotekehityksessä. Viime vuosina WSA-valmennus on tullut suosituksi ihmisten stressin vähentämisessä ja suorituskyvyn parantamisessa. Lähitulevaisuudessa yhtiön on tarkoituksena luoda mobiilisovellus, jonka kautta olisi pääsy WSA-, LSA- ja TSA-analyyseihin.

 

Kansainvälisiä artikkeleita menetelmien hyödyntämisestä

Suomessa julkaistuja artikkeleita, blogitekstejä ja opinnäytetöitä

 

Barbara Prashnigin artikkeleita suomeksi käännettynä

Oppimistyylit ja kokeet

Oppimistyylit ja kokeet

Oppimistyylianalyysi (LSA) perustuu tieteelliseen tutkimukseen ja sen tarkoituksena on selvittää oppilaan yksilöllinen ja ainutlaatuinen tyyli oppia. Analyysin tulokset kertovat, millaiset opiskelutavat oppilaalle sopii sekä millainen oppimisympäristö ja -olosuhteet tehostavat hänen oppimistaan. Tässä kirjoituksessa selviää, mitä LS-analyysin kehittäjä Barbara Prashnig ajattelee henkilökohtaisten oppimistyylien tärkeydestä kokeissa menestymisen näkökulmasta.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi