-

WSA on avain yrityksesi menestymiseen! – Menestyvän yrityksen takana on tuottelias ja hyvinvoiva henkilöstö

Blogi
0 kommenttia

Teettämällä WSA-analyysin yrityksesi henkilöstölle, saat vastauksen siihen, miten optimoida työn tehokkuus ja ajankäyttö yrityksessäsi. "WSA on avain yrityksesi menestymiseen!" on kaksiosainen uutinen, josta tämä kirjoitus on ensimmäinen.

WSA- eli työtyylianalyysi on avain yrityksesi vaurastumiseen. Saat analyysin tulokset kätevästi raporttimuodossa, josta näet heti, milloin kukin työntekijöistäsi on tuottavimmillaan ja mikä tuo kenellekin hyvinvointia. Tämä on tärkeää selvittää jokaisessa yrityksessä, sillä yrityksen taloudellinen menestyminen pitkällä tähtäimellä riippuu siitä, kuinka tuottelias ja hyvinvoiva henkilöstö yrityksessä työskentelee. On paljon yrityksiä, jotka pärjäävät, mutta voisivat kukoistaa vielä aivan uudella tavalla. On myös yrityksiä, jotka tekevät kaikkensa saadakseen toimintansa kannattamaan ja tuottamaan, mutta silti epäonnistuvat siinä. Nämä yritykset voisivat saada toimintansa aivan uudelle tasolle osallistumalla koulutukseemme ja saamalla näin WSA-analyysin käyttöönsä. Siispä, olit sitten pienyrittäjä tai suuren yrityksen johtotehtävissä työskentelevä henkilö, olet päätynyt lukemaan oikeaa tekstiä.

Ihminen on tuottavimmillaan, kun hän saa työskennellä omien luontaisten vahvuuksiensa mukaan. Tällöin työ on hänelle helppoa, nopeaa ja tehokasta. Kun ihminen työskentelee käyttäen biologisia vahvuuksiaan, hän saa käytettyä työaikansa optimaalisella nopeudella ja laadulla. WSA-analyysi eroaa monista muista analyyseistä erottamalla biologiset ominaisuudet ja opitut toimintamallit toisistaan ja juuri tästä syystä sen avulla on mahdollista selvittää henkilön luontaiset vahvuudet. Jos yrityksessäsi jokainen työntekijä saisi mahdollisuuden oppia työskentelemään omien luontaisten vahvuuksiensa ja mieltymystensä mukaan, yrityksesi työn laatu paranisi ja samalla työhön käytetty aika lyhenisi. Toisin sanoen yrityksesi tuottavuus ja näin myös varallisuus kasvaisi.

WSA-analyysi säästää sinulta paljon aikaa ja vaivaa, sillä analyysin tulokset kertovat sinulle suoraan muun muassa millaisessa ympäristössä, mihin aikaan, kenen kanssa ja millä tavoilla kukin yrityksesi työntekijöistä mieluiten työskentelee. Tämän ansiosta sinun ei tarvitse käyttää aikaa näiden asioiden pähkäilyyn tai käyttää resursseja työntekijöille sopivien työtyylien löytämiseksi kokeilemisen kautta. Sinun ei myöskään tarvitse käydä pitkiä keskusteluja luontaisen työtyylin selvittämiseksi. Pelkkä keskusteleminen ilman WSA-analyysiä on muutenkin ongelmallinen tapa luontaisen työtyylin selvittämisessä: työntekijä saattaa luulla, että hänen tapansa työskennellä on itselle paras mahdollinen, vaikkei näin olisikaan. Meille opetetaan lapsesta asti tietynlaisia työtapoja, joita ehdollistumme käyttämään, ja saatamme virheellisesti luulla näiden opittujen tapojen olevan itsellemme luontaisia.

Käyttämällä WSA-analyysiä säästät aikaa myös siitä syystä, että tiedät tasan tarkkaan, millä tavoin kukin yrityksesi työntekijöistä vastaanottaa informaatiota nopeimmin. WSA-analyysistä näet nimittäin suoraan kunkin työntekijän vahvimmat aistiväylät. Tämän tiedon ansiosta johtaja tai esihenkilö voi nopeuttaa niin perehdytystä kuin mitä tahansa informointia ja uusien tehtävien antamista hurjasti. Kun työntekijä saa informaation hänen vahvojen aistiväyliensä kautta, hän on varmasti ymmärtänyt tehtävän, sillä vahvojen aistiväylien kautta tiedon sisäistäminen on mieluista ja helppoa. Näin työn laatu ja ajan säästäminen on jälleen optimoitu, mikä näyttäytyy yrityksen talouden näkökulmasta positiivisena ratkaisuna.

Osallistumalla WSA- & TSA-asiantuntijakoulutukseemme saat käyttöoikeuden WSA-analyysiin, tarvittavan osaamisen raporttien analysoimiseen ja sertifikaatin menetelmien asiantuntijuudesta. Jos saimme kiinnostuksesi heräämään, ota meihin rohkeasti yhteyttä! Tulet huomaamaan, että tämä kirjoitus oli vain pintaraapaisu WSA-menetelmän hyödyistä yrityksen taloudellisen menestyksen tavoittelemisessa!