-

Miten WSA ja LSA auttaa opinto-ohjaajan työtä? Tiia Ahola kertoo kokemuksiaan

Blogi Yhteistyöartikkelit
0 kommenttia

WSA- ja LSA-analyysit helpottaa ja nopeuttaa opinto-ohjaajien työtä monella eri tavalla. Analyysien avulla opinto-ohjaaja pääsee antamaan yleispätevien neuvojen sijaan yksilöllistä ja kohdennettua opinto-ohjausta opiskelijoille.

Opiskelija saattaa etsiä vastauksia parempiin opiskelutekniikoihin, jaksamiseen tai jopa oman tulevaisuuden kysymyksiin opinto-ohjaajalta. Opinto-ohjaajalle, joka ei välttämättä tiedä mitään opiskelijasta, tämän elämästä tai opiskelutottumuksista, siirtyy suuri vastuu. 

Tieteellisten WSA (Working Style Analysis) ja LSA (Learning Style Analysis) -analyysien avulla saadaan suoraan selville opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle sopivin oppimistyyli ja -olosuhteet sekä piilevä potentiaali. Tulokset kertovat opiskelijan mieltymykset ja stressifaktorit, minkä pohjalta opinto-ohjaaja voi ohjata opiskelijaa oikeaan suuntaan sen sijaan, että opiskelijan tukeminen jäisi pelkkään yhdessä pohtimiseen ja vaihtoehtojen kartoittamiseen.

Lapin ammattikorkeakoulussa työskentelevä Tiia Ahola on hyödyntänyt WSA- ja LSA-analyysejä työssään opinto-ohjaajana. Hän kertoo menetelmien hyödyistä seuraavasti:

"Korkeakouluopinnot ovat opiskelijalle matka oman alan asiantuntijaksi mutta myös matka siihen kuka on, miten omaksuu tietoa ja miten pitää yllä omaa hyvinvointia - mikä on erityisen tärkeä taito opetella jo opintojen aikana, sillä erityisesti pandemia-aika on haastanut korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia.

Opinto-ohjaajan roolissa työskentelen vahvasti opiskelijarajapinnassa. Olen yleensä se henkilö joka kontaktoi ne opiskelijat, joilla on haasteita opinnoissaan, mutta saan olla myös se henkilö, jonka kanssa opiskelijat pohtivat tulevaisuuden suunnitelmiaan tai kertovat arkeaan kuormittavista tekijöistä. Itseensä ja omaan oppimistyylinsä tutustuminen, mieltymystensä tunnistaminen ja oman potentiaalin ymmärtäminen ovat osa ammattilaiseksi kasvua ja saan olla tässä tukena!

LSA ja WSA toimivat työssäni työkaluina sanoittaa opiskelijan potentiaalia. Ne auttavat tukemaan niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat erilaisten mm. oppimiseen liittyvien haasteiden kanssa, mutta myös niitä, jotka käyvät töissä, pyörittävät perhearkea tai urheilevat tavoitteellisesti opintojen ohella. Niiden avulla voimme suunnitella opiskelijan kanssa onnistunutta, oppimista ja hyvinvointia tukevaa opiskeluarkea. Tämän lisäksi LSA:n ja WSA:n pohjalta voimme  käydä myös opiskelijan uraa tukevia keskusteluja niin, että hän pääsisi tulevaisuudessakin käyttämään koko omaa potentiaaliaan ja voimaantumaan oman alansa asiantuntijatyössä."


Lähde sinäkin Tiian tavoin WSA & TSA -sertifiointikoulutukseen ja ole osa korkeakouluopetuksen suunnannäyttäjiä! Seuraava opettajille ja opinto-ohjaajille suunnattu koulutuksemme alkaa 10.09.!