-

LSA- ja WSA-analyysit paljastivat, miksi Tildan ahkerointi oli johtanut niin monta kertaa uupumukseen

Blogi
0 kommenttia

Syksyn vieraskynät! Lue, mitä ajatuksia WSA & TSA asiantuntijoilla on Consultica Oy:n järjestämästä sertifiointikoulutuksesta, Prashnig Styles -menetelmien hyödyistä ja asiantuntijana toimimisesta. Tällä kertaa kirjoitusvuorossa Tilda Kortesoja.

Opittu analyyttisyys vaikeuttamassa oppimista

Olen Tilda Kortesoja, liikunnanohjaajaopiskelija Lapin ammattikorkeakoulusta ja nyt myös sertifioitu WSA & TSA -asiantuntija. Hain liikunnanohjaajakoulutukseen muutama vuosi sitten hyvin epävarmoin ajatuksin, sillä olin kokenut niin yläasteen kuin lukiovuodet uuvuttavina ja raskaina. Niiden opiskeluvuosien jälkeen oman alan löytäminen tuntui hankalalta, sillä en tiennyt mikä itselleni olisi parasta. Minulla kävi kuitenkin hyvä tuuri, sillä liikunnanohjaajakoulutus on auttanut minua pikkuhiljaa löytämään itseni. Koulutuksen myötä itsetuntemukseni on parantunut ja olen saanut ymmärryksen omista vahvuuksistani ja heikkouksistani. 

Opintojeni kautta keväällä 2021 sain kuulla ensimmäistä kertaa emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmistä. Henkilökohtaisen oppimistyylianalyysin (LSA) tein keväällä 2021, joka oli kuin iso jatkumo oivalluksille itsestäni. Suurimmat oivallukset liittyivät oppimisvaikeuksiini, joita olen kantanut mukanani yläaste- ja lukioiästä tähän päivään asti. Pääsin osallistumaan keväällä Consultican Oy:n Flow’ta opiskeluun -koulutukseen ja sen jälkeen sertifiointikoulutukseen. Näiden koulutusten myötä opin ajattelemaan, ettei itsessäni ole vikaa vaan oppimisvaikeudet ovat osittain johtuneet minulle epäedullisesta oppimistyylistäni. Oppimistyylianalyysin (LSA) ja myöhemmin myös työtyylianalyysin (WSA) kautta olen oppinut omat luonnolliset ja opitut vahvuuteni sekä sen, miten voin hyödyntää niitä opiskelussani, työelämässäni ja ohjauksissani. 

Toiset meistä käyttää luontaisesti enemmän oikeaa aivolohkoa ja toiset taas vasenta aivolohkoa. Sinnikkäänä ja tunnollisena ihmisenä olen monta kertaa opiskellut ja ahkeroinut uupumukseen asti tiedostamatta sitä, että toimin luontaisia taipumuksiani vastaan. Usein on tehnyt mieli luovuttaa ja usko omaan potentiaaliin on horjunut. Kokonaisvaltaisena ihmisenä minut on uuvuttanut analyyttinen työskentelytapa, joka on minun tilanteessani vahvasti opittua. Opittu analyyttisyys tarkoittaa tilannetta, jossa ihmisellä oikea aivolohko on luontaisesti vasenta hallitsevampi, mutta ihminen on oppinut käyttämään intensiivisesti vasenta aivolohkoaan. Henkilö ajattelee tällöin luonnollisesti kokonaisvaltaisesti, mutta on oppinut työskentelemään analyyttisesti, mikä aiheuttaa tarpeetonta ponnistelua ja turhautumista. 

Olen huomannut, että tällainen tilanne ei ole opiskelijoiden keskuudessa kovinkaan harvinaista. Siksi tällä hetkellä hyödynnän asiantuntijuuttani opinnäytetyössäni, jossa tutkin opiskelijoiden hyvinvoinnin kokemuksia opintojaksoilla, joiden opetuksessa hyödynnetään WSA- & LSA menetelmiä. Ajattelen, että hyvinvoinnin kannalta on oleellista toimia linjassa luonnollisten eli biologisten vahvuuksiemme kanssa. Omalla kohdallani vahvuuksien hyödyntäminen on tuonut keveyttä ja tehokkuutta työskentelyyn ja se on auttanut myös hyväksymään omat heikkoudet ja oppimisvaikeudet. 

Sertifioiduksi WSA & TSA -menetelmien asiantuntijaksi valmistuttuani haluan tulevaisuuden ohjaus- ja opetustyössäni parhaalla mahdollisella tavalla auttaa muita löytämään omat vahvuudet sekä ohjata ja opettaa jokaista heille luontaisilla tavoilla. Kun oppii tuntemaan ja hyväksymään itsensä, on helpompi hyväksyä myös muut. Jokainen ihminen on erilainen ja juuri siinä ainutlaatuisuudessa piilee jokaisen potentiaali! 

Tilda Kortesoja 
 
WSA & TSA –asiantuntija (sertifioitu) 
Liikunnanohjaajaopiskelija