-

Leea Kantelus: "WSA paljastaa osaatko johtaa itseäsi"

Blogi Yhteistyöartikkelit
0 kommenttia

Syksyn vieraskynät! Lue, mitä ajatuksia sertifioiduilla WSA & TSA -asiantuntijoilla on Consultica Oy:n järjestämistä koulutuksista, Prashnig Styles -menetelmien hyödyistä ja asiantuntijana toimimisesta. Seuraavana kirjoitusvuorossa on Leea Kantelus.

Ole rohkeasti oma itsesi, sillä kaikki muut ovat jo varattuja!

Itsensä johtamisen taidot kehittyvät itsetuntemuksen avulla. Ei voi oikein johtaa itseään, ellei tunne itseään? Itsensä johtaminen lähtee itsetuntemuksesta ja oman elämän hallinnasta. Itsetuntemus auttaa arvioimaan omia vahvuuksiaan ja kasvun paikkojaan sekä esimerkiksi paineensietokykyään. On muistettava, että yksilön ominaisuuksien ja tarpeiden lisäksi myös ulkoiset tekijät kuten työympäristö vaikuttavat itseohjautuvuuteen, aikaansaamiseen ja hyvinvointiin. Itseohjautuvuus on osalle ihmisistä luontaisempaa kuin toisille. Kasvatuksellakin ja aikaisemmilla kokemuksillamme työelämässä on vaikutuksensa itseohjautuvuuteen, luonnetta ja biologiaa unohtamatta.

Työ on yhä useammalla toimialalla itsenäistä ja itseohjautuvaa. Oletetaan että työntekijä kantaa itse vastuun oman työn suunnittelusta ja huolehtii tuottavasta ajankäytöstä sekä työkyvystään ja palautumisestaan itse. Parhaimmillaan itseohjautuvuus onkin kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä ja kykyä johtaa itse itseään. Tällöin se mahdollistaa myös enemmän vapautta tehdä työtä itselleen sopivilla tavoilla, jopa itselleen sopivina aikoina. Mutta entä, onko nykypäivän työelämässä ok, jos haluaakin tulla johdetuksi. Jos haluaakin tavoitteet ja aikataulut annettuina. Toivottavasti silloin on johtajuutta saatavilla. Entä onko ektroverttejä ja sosiaalisesti aktiivisia ihmisiä korostavassa yhteiskunnassa yhtä arvostettua olla introvertti ja omaan elämään keskittyvä ihminen, jatkuvan sometuksen ja biletyksen sijaan. Toivottavasti. Ja jos yksilö taas on parhaimmillaan täysin autonomisessa työskentelytyylissä, miten tulee silloin huomioida riittävä tiedonkulku ja yhteistyön onnistuminen. Luonteenpiirteemme ja luontaiset mieltymyksemme eivät ole enempää vahvuuksia kuin heikkouksiakaan. Toinen tyyli ei ole toistaan parempi, olemme vain erilaisia. Ja olemalla omia itseämme, voimme olla paras versio itsestämme. Keskeistä on sovittaa erilaisuus palvelemaan yhteistä päämäärää.

Oman parhaan mahdollisen minän etsiminen on monitahoinen juttu ja prosessi. Se polku kannattaa kulkea, sillä toimimalla biologisia ominaisuuksia, luontaisia vahvuuksia ja mieltymyksiä kunnioittaen, olemme aikaansaavempia ja tuottavia sekä voimme paremmin. Tämän lisäksi voimme ihan eri tavalla löytää luotaisen potentiaalimme ja alkaa elää itsellemme sopivalla tavalla. Tiedätkö sinä esimerkiksi, mihin vuorokauden aikaan olet parhaimmillasi? Entä tiedätkö miten haluat että tavoitteesi määritellään? Tunnistatko miten käsittelet tietoa ja miten opit parhaiten? Mitkä aistit sinulla toimivat parhaiten silloin, kun tarvitsee oppia tai prosessoida tietoa? Entä millaiset työskentelyolosuhteet tukevat aikaansaamistasi ja hyvinvointiasi? Missä asioissa sisäinen motivaatiosi on vahvaa ja millainen on potentiaalisi? Millainen olisi se paras versio sinusta? Näitä ja monia muitakin hyvin konkreettisia, luontaisia ja opittuja ominaisuuksia ja ulkoisten tekijöiden vaikutuksia aikaansaamiseen ja hyvinvointiin tarkastellaan laajassa ®WSA- analyysissä.

Olen huomannut ohjaustyössäni, kuinka moni stressaantuu ja kuormittuu, koska ei tiedä mitkä asiat itseä oikeasti kuormittavat. Rajojaan on vaikea asettaa, kun ei tiedä mille asioille tulisi sanoa kyllä ja mille ei. Lisäksi olen huomannut, että jos on esimerkiksi heikko ammatillinen tai inhimillinen itsetunto, tarjotut vastuulliset työtehtävät ja projektit imartelevat ja hivelevät itsetuntoa. Samalla ne saattavat totaalisesti uuvuttaa, mikäli tehtävä sisältää asioita joissa toimintaan omalla stressifaktorilla. Toisia liian hidas tempo ja passiivisuus saattavat uuvuttaa, jos itseohjautuvuus ei ole oma vahvuus, mutta ohjausta ei tule ulkoapäinkään. Meillä kaikilla kun on tarve kokea aikaansaamisen tuomaa onnistumisen iloa ja nähdä kättemme jälki. Se tuottaa aivoissamme mielihyvää, ja myös kemiallisia reaktioita. Hormonitasolla erittyy mm. endorfiinia ja dopamiinia, kun pinnistelemme ja saavutamme tavoitteemme.

Toimijuuden lisääntyminen oman elämän osalta tapahtuu vain itsetuntemusta lisäämällä ja konkreettisilla muutoksilla toiminnassa ja olosuhteissa. Harva meistä kykenee näihin muutoksiin yksin (on toki heitäkin) ja siksi on tarjolla coachausta, ohjausta, valmennusta ja konkreettisia työkaluja joiden avulla päästään pureutumaan yksilöllisiin vahvuuksiin, mieltymyksiin ja tarpeisiin. Tuunaamalla omaa työtä ja työympäristöä palvelemaan paremmin omia luontaisia mieltymyksiä (lue tarpeita) aikaansaaminen lisääntyy usein itsestään ja kuormitus vähentyy. Itselle sopiva määrä itseohjautuvuutta suhteessa yhteistyöhön ja johdettavaksi tulemiseen edistävät kukoistusta. Tunnistamalla omat stressitekijät ja vähentämällä niiden läsnäoloa arjessa voimme paremmin. Tavoittena olisi, että energiaa jäisi työpäivän jälkeen muuhunkin kuin palautumiseen.

Leea Kantelus

Faktia Oy:n palvelupäälliikkö ja työyhteisövalmentaja

Sertifioitu WSA & TSA asiantuntija


Lue koko blogiteksti täältä.