-

Kolme uutta työ- ja opetustyylimenetelmien asiantuntijaa valmistui!

0 kommenttia

Consultica Oy:n järjestämästä sertifiointikoulutuksesta valmistui kolme uutta WSA- & TSA-menetelmien sertifioitua asiantuntijaa: Tilda Kortesoja, Sanna Pantsar ja Veera Annunen.  

Tildan, Sannan ja Veeran matka asiantuntijoiksi sai alkunsa heidän opettajansa Tommi Haapakankaan kertoessa emeritusprofessori Barbara Prashnigin kehittämistä menetelmistä. Heille tarjoutui mahdollisuus osallistua Consultican Flow'ta opiskeluun –koulutukseen ja hyödyntää työ- ja oppimistyylianalyysiä opinnäytetöissään Lapin ammattikorkeakoulussa. Syvä kiinnostus aihetta kohtaan sai heidät opiskelemaan aihetta lisää ihan asiantuntijuuden tasolle. 

Nyt Tildalla, Sannalla ja Veeralla on käytössään tieteellisesti todistetut konkreettiset menetelmät, joita he voivat hyödyntää omassa työssään ja monissa eri työtehtävissä. Mielenkiintoista myös nähdä, millaisia tuloksia heidän opinnäytetyönsä tuottavat! 

Onnea uusille WSA- & TSA-asiantuntijoille!