-

Työskentelytyylianalyysi tukena työkokeilussa

0 kommenttia

Työkokeiluun osallistuneet nuoret kokivat työskentelytyylianalyysin vahvistaneen itsetuntoa, työelämävalmiuksia ja tulevaisuuden näkymiä.

Tuore valtiotieteiden maisteri Nora Viljaniemi toteutti pro gradu -tutkielman, joka käsittelee työskentelytyylianalyysiä (Working Style Analysis, WSA) NEET-nuorten työmarkkinoille kiinnittymisen keinona.

Suurin osa nuorista hyötyi WSA-analyysistä, osoittaa tutkimuksen tulokset. Nuoret olivat innoissaan erityisesti kuullessaan oman WSA-analyysin kehittymisestä, kun vertailtiin työkokeilun alussa tehtyä työskentelytyylianalyysiä työkokeilun lopussa tehtyyn analyysiin. 

Nuoret kokivat WSA-analyysin vahvistaneen itsetuntoa, työelämävalmiuksia ja tulevaisuuden näkymiä.

Itsetuntoa vahvisti se, kun nuoret pääsivät keskustelemaan omista WSA-analyysin tuloksista etsivän nuorisotyöntekijän kanssa. Nämä keskustelut lisäsivät monen nuoren mukaan ymmärrystä itseä kohtaan ja tietoa mm. siitä, miksi opiskelu oli aiheuttanut ahdistusta koulussa. 

Moni nuorista kertoi, että etenkin omien vahvuuksien tunnistaminen ja heikkouksien hallinta olivat tärkeimpiä tuloksia oman identiteetin vahvistumisen ja tulevaisuuden suunnittelun kannalta. 

Uusien opiskelutapojen ymmärtäminen koettiin merkittävänä ja WSA-analyysin tulokset nähtiin hyödyllisinä tulevaisuuden opintojen kannalta: 

saanut vähän niinku lisämotivaatiota “vitsi mä haluan opiskella sittenkin” ja “mä voin tehdä noin tai näin”, kertoi yksi nuorista.

Tutkimuksen mukaan työskentelytyylianalyysissä todellakin on työmarkkinoille kiinnittävää voimaa, vaikka se ei riittäisikään ainoaksi työllisyystoimeksi. Osa nuorista koki, että WSA-analyysin tuloksia voisi hyödyntää työhaastattelutilanteissa, yhdelle tuli tunne, että omista vahvuuksista on helpompi puhua WSA-analyysin myötä ja yksi sai itsevarmuutta yrittäjyyshaaveisiin. 

Erään nuoren kohdalla työskentelytyylianalyysi toimi myös apuvälineenä siinä, että voitiin tarttua nopeasti motivaatio-ongelmaan, josta nuori ei ollut uskaltanut puhua. Jälkeenpäin nuori oli kommentoinut, kuinka nopea reagointi oli ollut hänen mielestään ihana asia. 

Nora kirjoittaa johtopäätöksissä, että työskentelytyylianalyysi voisi olla nuoria tulevaisuudensuunnittelussa tukeva keino, jonka avulla pystyttäisiin vahvistamaan opiskelualaa tai työuraa koskevia päätöksiä ja vähentää epävarmuuden tunnetta.

Kohderyhmänä tutkimuksessa olivat Rovaniemen kulttuuriverstaan työkokeiluun keväällä 2022 osallistuneet nuoret. Ainestona toimi työskentelytyylianalyysien lisäksi yksilöhaastattelut.

Nora on WSA & TSA -asiantuntija (Master) ja kiitämme häntä tärkeästä tutkimusnäytöstä. Onnittelut Noralle tutkielman valmistumisesta!

Lähde: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023050541332