-

Työelämä- ja koulutusasiantuntijoille - haluatko tavoittaa "Emmä tiiä" asiakkaat?

 

Kenelle?

Koulutus- ja työllisyysalan asiantuntijoille, valmentajille, kouluttajille sekä nuorten parissa työskenteleville. Haluatko tavoittaa "Emmä tiiä" asiakkaat? Tarvitsetko keinoja asiakkaidesi motivointiin ja nopeatempoiseen ohjaamiseen? Sertifiointikoulutus antaa konkreettiset keinot nuorten ohjaamiseen, tukemiseen ja kehittymisen arviointiin.

Saat kansainväliset standardit täyttävän sertifikaatin WSA & TSA asiantuntijuudesta. Koulutuksen jälkeen voit hyödyntää eri analyysejä omassa työssäsi ja laajasti eri työtehtävissä.

Tavoitteet

 • osaat analysoida ja tehdä löydöksiä työ-, oppimis- ja valmennustyylianalyyseistä
 • löydät suoraan ja nopeasti keinot miten ohjaat ja tuet ihmistä oikealle polulle
 • pääset arvioimaan ja tarkastelemaan nopeatempoisesti tavoitteiden saavuttamista, sekä kehittymistä
 • osaat soveltaa osaamistasi eri tuki- ja kuntoutustoimenpiteissä yksilön ja ryhmän parhaaksi

Sisältö

Työtyylianalyysiä (WSA) analysoimalla opit tulkitsemaan erilaisia löydöksiä, kuten sisäistä ja ulkoista konfliktia sekä stressiä. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat toisen ihmisen motivaatioon ja millä tavoin tuet ihmistä toimimaan hänelle parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käy ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. Koulutuksen aikana teet viisi työtyylianalyysiä lähipiirin henkilöille, ryhmäraportin ja harjoittelet analysointia. 

Oppimistyylianalyysi (LSA) nostaa esiin esimerkiksi nopeat oppijat ja työrauhan rikkojat. Oppimistyylianalyysin avulla pystyt vaikuttamaan ja tukemaan asianmukaisesti kutakin yksilöä heidän tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen aikana teet kaksi oppimistyylianalyysiä lähipiirin henkilöille ja harjoittelet analysointia. Oppimistyylianalyysejä on yhdeksän erilaista eri ikäisille ja siitä on saatavilla opettajan ja vanhemman versio.

Valmennustyylianalyysi (TSA) on oiva menetelmä itsearviointiin ja muiden valmennustyylien arviointiin. Valmennustyylianalyysistä käy ilmi saavutatko kohderyhmäsi ja mitkä ovat sinun vahvuutesi kohtaamistilanteissa. Analyysin avulla pystyt kehittymään niin valmentajana kuin kouluttajana ja olemaan parempi versio itsestäsi. Koulutuksen aikana teet opetus- ja valmennustyylianalyysit, sekä harjoittelet niiden analysointia.

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

Aikataulu

Katso lisää tapahtumia

Kouluttaja

Anne Penttinen toimii pääkouluttajana ja on akkreditoitu menetelmien käyttäjä. Hän on pitkän linjan yrittäjä, jonka työ on vaikuttanut pk-yrityksistä aina pörssiyhtiöiden johtoon, julkishallintoon, oppilaitoksiin ja kolmannelle sektorille. Penttisen vankka kokemus auttaa kohtaamaan työelämäosallisuuden haasteet ja tarjoaa näkemyksiä menetelmien hyödyntämiseen laaja-alaisesti eri sektoreilla ja tehtävissä.

Koulutuksen sisältö kootusti

Koulutuksen kesto on neljä kuukautta ja koostuu 10 x 2h online-tapaamisista, verkkokoulutuksesta, itsenäisestä harjoittelusta sekä auditoinneista.  Koulutus sisältää henkilökohtaiset työ- ja koulutusanalyysit (WSA & TSA), 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten, menetelmien tulkintakäsikirjan sekä verkkomateriaalit. Lisäksi saat 2 kpl oppimistyylianalyysejä (LSA). 

Koulutus sisältää

 • Henkilökohtainen työtyylianalyysi (WSA) asiantuntijan analysoimana
 • 10 x 2 h online-tapaamisista 
 • Kattavan verkkokoulutuksen, joka on käytettävissä 3kk koulutuksen jälkeen
 • Vertaisharjoittelua
 • Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua
 • Menetelmien analysointikäsikirja sekä verkkomateriaalit
 • Sertifiointimateriaalin Master-käsikirja
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten
 • Opetustyylianalyysin (TSA)
 • Valmennus/koulutustyylianalyysi (TSA)
 • 2 kpl oppimistyylianalyysejä (LSA)
 • Auditointi ja sertifiointi

Lue lisää sertfiointikoulutuksesta täältä.

Lue Laura Ihatsun blogiteksti menetelmistä täältä.

Lue Pauli Leinosen blogiteksti nuorten jaksamisesta ja työn kuormittavuudesta täältä.