Ongelmat, joihin tarjoamme ratkaisut!

Kokoamme tälle sivulle artikkeleja ja tutkimuksia yhteiskunnassamme vallitsevista hyvinvointiin liittyvistä ongelmista, joihin haluamme tarjota ratkaisun tieteellisten menetelmiemme avulla.

-

"Työelämästä poissa oleva mielenterveyspotilas on kansantaloudelle viisinkertainen kuluerä terveeseen ihmiseen nähden, Mieli Ry:n puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen muistuttaa.

Lähde: Helsingin Sanomat. 2023. Sirpa Pietikäinen vaatii muutoksia työuupumuksen ehkäisyyn: ”Töissä ei pidä eikä itse asiassa edes saa olla superihminen”. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009407539.html


Työuupumus tai kohonnut riski uupua töissä koskee jo 25 prosenttia alle 36-vuotiasta. 

Lähde: Työterveyslaitos. 2023. Nuorten aikuisten työhyvinvoinnin ja mielenterveyden kehitys 2021-2022. https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/tyosta-mielta-ja-mielenterveytta-eri-sukupolvet-tyoelaman-aallokoissa


"Nuorten työ­uupumus on uskomattoman suuri ongelma kansan­taloudelle", kertoo Petri Böckerman, Jyväskylän yliopiston terveystaloustieteen professori ja Laboren tutkija. Jokaisesta tekemättä jääneestä arkityöpäivästä menetetään keskimäärin 420 euroa.

Lähde: Helsingin Sanomat. 2023. Tutkija: ”Nuorten työ­uupumus on uskomattoman suuri ongelma kansan­taloudelle” https://www.hs.fi/talous/art-2000009367761.html?share=00b08402d82a6b609baf7e67ec57c489


"Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet merkittävimmäksi työkyvyttömyyden aiheuttajaksi ja ne uhkaavat nuorten hyvinvointia. Yhä useampi Suomessa asuva kokee masennus- ja ahdistusoireita, ja mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä. -- Edistävät ja ehkäisevät mielenterveystoimet ovat aina kustannusvaikuttavimpia kuin korjaava hoito."

Lähde: Mieli.fi 2022. Aluevaalit 2022 ovat mielenterveysvaalit. https://mieli.fi/yhteiskunta/mielenterveys-suomessa/mieli-ryn-aluevaalitavoitteet-2022/


"Kaksi kolmasosaa rikkaissa länsimaissa asuvista ihmisistä kuolee stressin ja masennuksen aiheuttamiin sairauksiin." - Neurobiologi Kai Kaila. 

Lähde: Valto, S. 2022. Mikä meitä pohjimmiltaan stressaa? Podcast. Yle Areena. https://areena.yle.fi/podcastit/1-63505385


Keski-Uudenmaan soten työkykytiimin vaikuttavuuden arvioinnin loppuraportin tiivistelmässä arvioidaan, että työkykytiimin toiminta on erityisen vaikuttavaa jos noin 20 asiakasta tulee työllistymään vuoden 2027 aikana. 

Lähde: Keski-Uudenmaan sote. 2022. Keusoten työkykytiimin vaikuttavuuden arviointi. Loppuraportti 14.6.2022. https://innokyla.fi/sites/default/files/2022-06/Keusote_Ty%C3%B6kykytiimin%20vaikuttavuuden%20arviointia%20koskeva%20selvitys_loppuraportti.pdf


"Sadattuhannet työikäiset uupuvat vuosittain Suomessa. Kansantaloudessa menetys on arviolta 24 miljardia vuodessa."

Lähde: Yle 2018. Uupumus on aikamme vitsaus – miten suojautua loppuun palamiselta? https://yle.fi/a/3-10128501

Lukio-opiskelijat haluaisivat saada matalan kynnyksen keskusteluapua. Koulupsykologin vastaanotolle pääsemiseksi tarvitaan perusteelliset selitykset, eivätkä kaikki uskalla hakea apua.

Lähde: Yle uutiset. 2022. “Kaikki eivät uskalla hakea apua”, sanoo Tytti Grön – kaksi hyvinvointivalmentajaa palkattiin auttamaan 3 200 lukiolaista. https://yle.fi/a/74-20000901#


Vuoden 2021 tehdyn KOTT-tutkimuksen mukaan yli 50 % korkeakouluopiskelijoista kokevat olevansa psyykkisesti kuormittuneita.

Lähde: Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2021. Korkeakouluopiskelijoiden terveys ja hyvinvointitutkimus KOTT. KOTT 2021 tilastokuviot. https://www.terveytemme.fi/kott/graph/userselect.php?kuvio=gender_sector_year_2021&osoitin=ko_mentalht_ghq12


Sarasjärven ja Vuolannon (2021, s. 7, 90) tutkimuksessa selvisi, että jopa 40 % tutkimukseen vastanneista korkeakouluopiskelijoista kertoi koronapandemian aikana  tapahtuneiden opetustapojen muutosten aiheuttaneen stressiä, tiesi aiempaa huonommin kurssisuorituksen vaatimukset tai koki opiskelukuorman kasvaneen huomattavasti. 

Lähde: Sarasjärvi, K. & Vuolanto, P. 2021. Suomen korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi COVID19-epidemian ensimmäisen tartunta-aallon aikana. DOI: 10.5281/zenodo.4620752 


Aino Saarisen (2020, s. 111) tutkimuksessa kävi ilmi, että suomalaisten oppilaiden heikentyneet oppimistulokset ovat yhteydessä itseohjautuvuutta vaativiin menetelmiin ja digitaalisten materiaalien käyttöön kouluissa.

Lähde: Saarinen, A. 2020. Equality in cognitive learning outcomes: The roles of  educational practices. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-6713-2