-

WSA on avain yrityksesi menestymiseen! ‒ Yrityksen tehokkuus ja henkilöstön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä

0 kommenttia

Teettämällä WSA- eli työtyylianalyysin yrityksesi henkilöstölle, saat vastauksen siihen, miten luoda työpaikastasi sellainen ympäristö, missä kaikki voivat hyvin ja luovuus kukkii. Viimekertaisessa uutisessamme kirjoitimme WSA-analyysin hyödyistä yrityksen taloudelliselle menestykselle ja kerroimme, että menestyvän yrityksen taustalla on tuottelias ja hyvinvoiva henkilöstö. Tämänkertaisessa kirjoituksessa kerromme, miksi henkilöstön hyvinvointiin kannattaa panostaa, ja miten WSA-analyysi auttaa sinua hyvinvoinnin lisäämisessä työpaikalla.

WSA-analyysi on avain paitsi yrityksen vaurastumiseen, myös hyvään imagoon, myönteisen ilmapiirin luomiseen ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen työpaikalla.  Jotkut ihmiset ajattelevat, että tehokkuus ja hyvinvointi eivät kuulu yhteen. Luullaan, että menestys saavutetaan vain raskaalla raatamisella. Tämä ei ole totta. Yritys voi olla oikeasti tehokas vain silloin, kun henkilöstö voi hyvin. Työhyvinvointiin satsaaminen ei siis ole pois yrityksen tehokkuudelta tai menestykseltä ‒ päinvastoin.

Antamalla työntekijöidesi työskennellä heidän omien biologisten vahvuuksien mukaisesti, tuet työntekijöidesi hyvinvointia ja samalla vältyt jatkuvalta rekrytoinnilta: Kun ihminen työskentelee itselle luontaisella tavalla, työ tuntuu mielekkäältä ja aikaansaa energisen olon. Tämä edesauttaa työntekijän viihtyvyyttä työpaikassa, jolloin riski työpaikan vaihtamiseen pienenee.

Saat selville työntekijöidesi luontaiset vahvuudet WSA-analyysin avulla. Se, että työntekijä työskentelee tietyllä tavalla mielestäsi hyvin, ei vielä kerro mitään siitä, onko tapa hänelle luontainen. Useimmat ihmiset eivät tiedä omia luontaisia vahvuuksiaan, eivätkä siksi osaa hyödyntää niitä työssään. Ihmisen työskennellessä vastoin omia biologisia vahvuuksiaan, hän työskentelee puoliteholla ja on työpäivän jälkeen väsynyt. Tällainen tilanne ei palvele työntekijän hyvinvointia eikä yrityksen menestystä. Älä siis tyydy puolitehoiseen työskentelyyn työpaikallasi, vaan selvitä WSA-analyysillä, mitkä ovat kenenkin työntekijäsi luontaiset vahvuudet. Voit löytää henkilöstöstäsi mielettömän määrän käyttämätöntä potentiaalia. Kun yhdessä otatte tämän potentiaalin käyttöönne, saatte paljon enemmän aikaiseksi kuin ennen. Ja kun työntekijä saa työskennellä juuri itselle luontaisella tavalla, työpäivän jälkeen hänen olonsa on energinen, eikä väsynyt – huolimatta siitä, että tehdyn työn määrä päivän aikana on kasvanut.

WSA on erinomainen menetelmä stressin syiden tunnistamisessa työpaikalla. Analyysin tulokset näet WSA-raportista, joka kertoo, mitkä asiat työympäristössä saavat henkilöstösi stressaantuneeksi. Tämän tiedon avulla voitte yhdessä muodostaa työpaikastanne stressittömän ympäristön ja näin yritys säästyy monilta uupumiseen liittyviltä sairaslomatapauksilta. Voi olla, että joku yrityksesi henkilöstöstä on työskennellyt jo pitkään vastoin omia luontaisia vahvuuksiaan ympäristössä, jossa on paljon hänen keskittymistään häiritseviä tekijöitä. Jos tällainen tilanne on menossa yrityksessäsi jonkun henkilön kohdalla, ehdit vielä ennaltaehkäisemään työuupumuksen, mikä työelämässä on nykyään tavallista.

WSA-raportista näet, jos henkilö ei voi hyvin. Tämä on mahdollisuus sinulle kääntää tilanne päälaelleen ja tukea työntekijän itsensä kehittämistä omassa elämässään, jolloin hän voi puhjeta kukkaan myös työssään. Tällöin työhyvinvointi ei ole enää pelkkää sanahelinää yrityksessäsi. Yksilöiden huomioiminen on nykyään valttikortti ja luo todella hyvää imagoa yritykselle.

Tilaisuus, jossa käydään analyysin tulokset läpi henkilökohtaisesti, voi olla työntekijälle todella voimauttava kokemus. Suosittelemmekin käymään WSA-raportin läpi henkilökohtaisesti jokaisen työntekijän kanssa. Jokaisen raportista löytyy jotain hienoa, ja usein sieltä löytyy sellaisia vahvuuksia, joita henkilö ei ole itsestään ennen tunnistanut. Analysointitilaisuuksista olemme saaneet palautetta siitä, kuinka raportin läpikäynti on saanut aikaan innostusta, motivaatiota ja jopa itseluottamuksen kasvua. Tällaiset muutokset lisäävät henkilön työhyvinvointia ja näkyy ulospäin positiivisuutena mahdollisille asiakkaille ja kollegoille. WSA onkin hyödyksi niin yksilön kuin koko työtiimin hyvinvoinnille: WSA-raportista henkilö oppii itsestään asioita, mutta alkaa myös ymmärtää ihmisten erilaisuutta. Tämä luo suvaitsevaisuutta ja parantaa työilmapiiriä.

Koulutuksessamme opit analysoimaan henkilökohtaisen raportin lisäksi myös ryhmäraporttia, joka kertoo sinulle, miten johdat mitäkin tiimiä. Voit luoda esimerkiksi koko henkilöstöstäsi ryhmäraportin, josta näet näppärästi yhden raportin muodossa kaikkien tulokset. Ryhmäraportti auttaa erityisesti koulutuksia suunniteltaessa. Voit itse valita, käytkö tulokset läpi yhdessä jokaisen henkilöstön jäsenen kanssa heidän henkilökohtaisesta WSA-raportistaan vai hyödynnätkö ryhmäraporttia. Toki voit hyödyntää molempia tapoja!

Käytyäsi koulutuksemme, sinulla on taito huomata sekä henkilökohtaisesta raportista että ryhmäraportista tärkeimmät löydökset jo pienessä hetkessä. Raporttien analysoiminen ei vie paljoa aikaa ja WSA-analyysin hyödyntäminen yrityksessä on muutenkin yksinkertainen prosessi.

Tutustu seuraavaan koulutukseemme tästä!