-

WSA-analyysi oppimisen karttana auttaa hyväksymään erilaisia oppimisen tyylejä

0 kommenttia

Syksyn vieraskynät! Lue, mitä ajatuksia sertifioiduilla WSA & TSA -asiantuntijoilla on Consultica Oy:n järjestämistä koulutuksista, Prashnig Styles -menetelmien hyödyistä ja asiantuntijana toimimisesta. Seuraavana kirjoitusvuorossa on Lila Nuru.

Suurin tuki minkä itselleen ja muille voi antaa on hyväksyntä.

Kun elämässä sattuu ja tapahtuu, ilman että tapahtumille annetaan mitään positiivista tai negatiivista sävyä tapahtuu usein muutosta. Elämä tuo joskus onnettomuuden tai sairauden. Some ja elämä yllättää, kuten Facebook tällä viikolla kaatuessaan. Se vei mukanaan muutamia muitakin sovelluksia, koska verkko toimii näin. Ihmiset olivat hetken vailla tärkeitä verkostojaan, yhteisöjään tai yhteystietojaan. Samalla tavalla voi kehon ”verkko kaatua” ja olla hetken pois päältä. Syitä voi olla monia. Onnettomuus, joka vie raajan tai aivoverenvuoto, joka antaa päälle ison tällin.  

Onneksi Suomessa on hyvä terveydenhuolto, joka pystyy melkeinpä ihmeisiin. Pahoin vaurioitunut raaja voidaan korjata tai viimeisenä vaihtoehtona jopa amputoida. Ihmisiä halvaantuu esim. aivoverenvuodon seurauksena mutta monta myös pystytään pelastamaan. Keho kaatuu kuin Facebook konsanaan tällä viikolla. Tästä alkaa sitten uusi polku, päivittäminen.  

Facebookissa varmasti mietittiin päivityksen koodauksia ja algoritmeja. Proteesin saava ihminen tai aivoverenvuodosta toipuvan aivot ja toiminta tarvitsevat myös päivityksen. Itse sain kokeilla ajattelun ja aivojen päivitystä. Vakava, elämän mukanaan tuoman tapahtuma pysäytti. Sain tapahtuman 50-vuotis syntymäpäivälahjaksi, totesimme perheen kanssa, että tulee syntymäpäivät kuitenkin halvemmaksi kuin hautajaiset. Perheeni siis rakastaa minua, päättelin!      

Kehon päivittämisen menetelmiä on paljon, mikä missäkin tilanteessa sopii kullekin on henkilökohtaista. Onnekseni Anne Penttinen oli muutamaa vuotta aiemmin tehnyt minulle työtyylianalyysin (WSA). Tajusin että WSA:lle oli nyt todella käyttöä ja otin yhteyden häneen. Keskustelusta ja häneltä saamastani koutsauksesta oli paljon apua minulle, Kiitos Anne! Tästä alkoi minun matkani WSA maailmaan, eikä loppua tule tämän menetelmän kanssa. Päinvastoin, viikottain aukeaa vain lisää mielenkiintoisia ovia ja niiden takaa mahdollisuuksia käyttää näitä WSA,TSA ja LSA menetelmien valikoimaa itseni ja muiden voimaannuttamiseen sekä monenlaiseen päivittämiseen.  

Hallitsen monia kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä. Itselleni sopivaa menetelmää valitessa helpotti WSA valintaani ja käytin esimerkiksi Green Care-menetelmää näin yhden peruskiven mainitakseni. WSA toimi hyvänä oppimistani sujuvoittavana karttana kohti omaa päivitystäni. Itsensä kanssa on välillä haastava kommunikoida. Tulee tunne, että tiedän kyllä, mutta miksi silti toimin näin. WSA auttoi minua ymmärtämään miksi. "Miksi?" kysymys auttoi ymmärtämään ja kertoi, miten pääsen helpoiten päämäärääni. Hyväksynnällä on tässä iso rooli ja vaikea muuttuu helpoksi WSA karttaa käyttäen. Kun tekeminen on mukavaa ja tuntuu helpolta, pääsee ihminen paremmin flow-tilaan tekemisessään. Tämä on hyvin tärkeää vaativassa kuntoutumisessa. 

Kommunikointi ja ymmärretyksi tuleminen on iso osa onnistunutta päivitystä, puhuttaessa ihmisistä tai softasta tilanne on sama. Kun koodari ja taho jolle päivitystä tehdään, ymmärtävät paremmin toistensa tapaa ottaa tietoa vastaan pystytään tulemaan ymmärretyksi helpommin. Kommunikointi tapahtuu niin että ollaan samalla sivulla nuotistossa. Kun kuntoutuja ymmärtää ensin itseään on kommunikointi ”päivittäjien” kanssa helpompaa ja johtaa onnistumiseen, joka ruokkii halukkuutta haastaviinkin päivityksiin elämässä. 

WSA-analyysi auttaa ymmärtämään esimerkiksi tiedonkäsittelyn prosessista oleellisen yksilön tai ryhmän kannalta. WSA on kuin oppimisen kartta. Minulle avasi oman elämän tärkeän päivityksen kannalta oleellisen, miksi opin jollain menetelmällä helposti. Vaikeakin muuttuu helpoksi, kun tietää omat vahvat aistikanavansa ja pystyy käyttämään tietoa hyväkseen. Onnistumisen positiivinen kierre lisää hyväksyntää ensin itseä kohtaan. Itsensä hyväksyntä antaa tilaa muille ja heidän erilaisille moninaisille tavoilleen oppia ja käyttää tietoa. Hyväksyvässä ilmapiirissä on helpompi tehdä henkilökohtaisia päivityksiä. Henkilökohtainen päivitys lisää aina ymmärrystä ja rikkoo myös kuplia ihmisten välillä. Maailmassa voi olla aina piirun verran lisää hyväksyntää ja ymmärrystä. Tämä helpottaa varmasti kaikkia päivityksiä niin inhimillisiä kuin softaan liittyviä.  

Lila Nuru

WSA & TSA asiantuntija (master)
Yhteisöpedagogi & mielenterveyshoitaja