-

Tutkimusnäyttöä luontoympäristön yhteydestä aistien terävöitymiseen ja hyvinvoinnin lisääntymiseen!

0 kommenttia

Opinnäytetyöstä saadut tulokset tukevat täydellisesti vaikutuksia, joita kiihdytetty oppimisympäristö tarjoaa! Luonto on ihmiselle luonnollinen toimintaympäristö, jonka hyödyt tulet henkilökohtaisesti kokemaan asiantuntijakoulutuksessamme. Consultica Arctic Academyssa yhdistyvät aistien terävöityminen Lapin lumoavassa luonnossa, itsestä uuden oppiminen ja oivaltaminen sekä omien luontaisten vahvuuksien hyödyntäminen. Koulutuksessamme pääset kehittämään itseäsi samalla, kun mielesi ja kehosi elpyvät ja hyvinvointisi lisääntyy.

Sertifioidut WSA- ja TSA-asiantuntijat, liikunnanohjaajaopiskelijat Sanna Pantsar ja Veera Annunen julkaisivat hiljattain opinnäytetyönsä, jossa he tutkivat opiskelijoiden kokemia hyvinvoinnin muutoksia monimuotoisen luontosuhdekurssin aikana. Tutkimuksessaan Sanna ja Veera hyödynsivät menetelmien asiantuntijuuttaan käyttämällä yhtenä aineistonkeruumenetelmänä WSA- ja LSA-analyyseja. Analyysit kerättiin luontosuhdekurssille osallistuneilta opiskelijoilta sekä kurssin alussa että lopussa.

 

Tutkimuksesta nousi esiin useita positiivisia hyvinvoinnin muutoksia, jotka tapahtuivat oman luontosuhteen pohdintaa lisäävien tehtävien ja luontoon sijoittuneen kurssin päätösretken yhteisvaikutuksesta. Erityisesti retki Pallas-Yllästunturin maastossa mahdollisti muun muassa luontoympäristöstä lumoutumisen, aistien terävöitymisen sekä suorittamattomuutta ja elpymisen tunteita. Luontosuhdekurssin aikaisten tehtävien ansiosta opiskelijat oppivat olemaan aidosti läsnä luonnossa, mikä yhdessä omien aistimusten tarkkailun kanssa mahdollisti opiskelijoiden aistien terävöitymisen. Opiskelijoiden kertomusten lisäksi aistien terävöityminen huomattiin myös WSA- ja LSA-ryhmäraporteista: sisäiset aistit eli sisäinen puhe, visualisaatio ja mielikuvitus sekä tuntemukset ja intuitio olivat vahvistuneet opiskelijoilla luontosuhdekurssin aikana. Lisää opinnäytetyötutkimuksesta ja sen tuloksista pääset lukemaan tästä linkistä:

 

https://www.theseus.fi/handle/10024/507642

 

New and interesting research about the relationship of nature, senses and well-being is here!

 

The results of the study support perfectly the effects of an accelerated learning environment! Nature is a natural environment for a human being, which you will experience on your own in our WSA & TSA certification training. In Consultica Arctic Academy the sharpening of the senses in an enchanting nature of Lapland combines to learning new about oneself through the natural strengths. In our training you’ll be able to develop yourself at the same time your mind and body recover and the well-being increases.

 

Certified WSA & TSA users Sanna Pantsar and Veera Annunen recently published a thesis where they examined the changes of students’ well-being experience in a nature-based multiform learning course. In the research Sanna and Veera used WSA and LSA as one of their data collection methods.

 

In the research, there were found many positive changes in well-being. These changes were made possible by the tasks and the final trek of the nature-based learning course. During the tasks of the course, the students learned to be truly present in nature. This along with observing one’s own sensations, allowed students to sharpen their senses. The sharpening of the senses was also seen in WSA and LSA: all of the inner senses (self-talk, visualising/imagination and feeling/intuition) of the students’ strengthened during the course.