-

Tiedätkö, miten lapsesi oppivat parhaiten?

0 kommenttia

"Kaikki lapset ovat innokkaita tutkimaan maailmaa ja oppimaan uutta. Mutta kun he menevät kouluun, heidän oppimisen nälälleen tapahtuu jotain: jotkut lapset menestyvät oppimisessa, useimmista tulee hyviä oppilaita, mutta liian monet näyttävät jäävän jälkeen. Jotkut lapset – useammin pojat kuin tytöt – kehittyvät alisuoriutujiksi, jopa kapinallisiksi, ja pahimmassa tapauksessa koulun keskeyttäjiksi. Haluaisin kuvata tämän ilmiön syitä, mutta mikä tärkeintä, tarjota toimivia ratkaisuja." Näin kirjoittaa Barbara Prashnig, työ- ja oppimistyylianalyysien kehittäjä.

Perinteiset uskomukset oppimisesta tuottavat epäonnistumisia

Erinomaisista kouluista ja omistautuneista opettajista huolimatta liian monet opiskelijat joutuvat kamppailemaan useammin kuin kerran kouluvuosien aikana, pääasiassa akateemisissa, tieteellisissä aineissa. Yksi syy on se, että useimmat oppilaitokset suosivat liian perinteistä luokkahuoneopetusta, jossa painotetaan kuuntelua ja lukemista eivätkä kaikki aistit saa riittävästi stimulaatiota. Taustalla on usko, että lapset voivat oppia parhaiten istuessaan pöydän ääressä kirkkaasti valaistuissa luokkahuoneissa, katsoen opettajaa, kuuntelemalla oppituntia ja tekemällä muistiinpanoja. Tämän "yksi opetustapa sopii kaikille" -lähestymistavan ja kokeita varten opiskelemisen oletetaan tuovan koulumenestystä. Mutta monille opiskelijoille se toimii päinvastoin: he turhautuvat, menettävät motivaationsa, jäävät jälkeen ja lopulta epäonnistuvat tai selviävät juuri ja juuri, koska he ovat menettäneet oppimisen ilon.

Pieni on kaunista

Saattaa kuulostaa oudolta, mutta sellaisilla pienillä asioilla, kuten tuoleilla tai valaistuksen tasolla, on tärkeä rooli. Tieteellinen tutkimus kertoo, että kovalla tuolilla selkä suorassa istuminen rasittaa liikaa koko kehoamme. Kovalla tuolilla istuessa noin 75 % kehon painosta on vain 10 neliösenttimetrin varassa luuta. Ei ihme, että lapset tuntevat olonsa epämukavaksi ja kiemurtelevat tuoleillaan! Monet oppisivat paljon paremmin, jos heidän annettaisiin istua säkkituolilla, tyynyillä tai kotona sohvalla tai sängyllä. Kirkas valo voi aiheuttaa stressiä pienelle lapselle tai teini-ikäiselle, joka haluaa opiskella hämärässä. Mitä tulee tunnilla kuunteluun, se ei myöskään ole kaikkien mieltymys, koska kuunteleminen luentotyyppisissä opetustilanteissa on vastoin monien lasten oppimistyyliä.

Oppimistyylien (LS) tärkeys

Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen tapa omaksua ja ymmärtää uutta ja/tai vaikeaa tietoa – se on nimeltään Oppimistyyli. Lapset oppivat uusia asioita joka päivä. Kun heidän annetaan toimia vapaasti, he oppivat vaistomaisesti heille parhaiten sopivan tavan: toisin sanoen he oppivat käyttämällä omaa ainutlaatuista oppimistyyliään. Mutta kun he menevät kouluun, heidän on yhtäkkiä pakko oppia koulutusjärjestelmän hyväksymällä tavalla. Valitettavasti virallisesti hyväksytyt perinteiset menetelmät eivät ole jokaiselle opiskelijalle optimaalinen tapa oppia. Tämä oppimis- ja opetustyylien yhteensopimattomuus johtaa siihen, että lapset eivät fyysisesti pysty keskittymään luokkahuoneessa, minkä seurauksena he saavat huonoja arvosanoja, heistä tulee "häiritseviä ja vaikeita" tai pitkäaikaisia alisuoriutujia. Ongelma jatkuu kotona – lapset eivät halua tehdä läksyjä ja inhoavat koulua. Siksi myös vanhempien on tärkeää tietää lastensa oppimistyylit.

Mikä on tyypillisesti lapsen Oppimistyyli?

Mitä tulee oppimistyyleihin, tyypillistä asiaa ei ole. LSA:n eli oppimistyylianalyysin pohjalla on pyramidimalli, jossa on 49 elementtiä. Yhdessä nämä elementit voivat muodostaa kirjaimellisesti tuhansia yhdistelmiä.

Oppimistyylit eivät ole ihmisten jakamista lokeroihin. Jakaminen lokeroihin on harhaanjohtavaa – olisi helppoa merkitä oppilaat visuaalisiksi, auditiivisiksi tai kinesteettisiksi oppijoiksi, kuten monet muut “oppimistyyli” -mallit tekevät, ja sitten opettaa heitä sen mukaisesti. Mutta se ei toimi näin, se olisi varmasti harhaanjohtavaa ja sopimatonta, koska oppimistyylit ovat monimutkainen yhdistelmä tyyliominaisuuksia, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Oppilaiden mieltymykset oppimistapojen ja -olosuhteiden osalta muuttuvat lapsuuden aikana, jotkut pysyvät vakaina koko elämän ajan. Ihmisillä voi olla myös joustavuuksia ominaisuuksien suhteen, jolloin he pystyvät helposti sopeutumaan erilaisiin oppimistilanteisiin. 

Esimerkki lapsen Oppimistyyleistä

Esimerkkinä kahdeksanvuotias Katie. Hän rakastaa lukemista ja palapelien tekemistä. Hänen opettajansa sanoo, että hänellä on paljon potentiaalia, mutta hän ei yksinkertaisesti tahdo oppia, vaikka hän pitää lukemisesta. Luokassa hän katsoi ikuisesti alas, leikki sormillaan tai kynillä, taittoi muistivihkojensa kulmia tai piirsi marginaaleihin. Opettaja sanoo, että tämä todistaa, ettei hän kuuntele. Itse asiassa Katie kuuntelee. Hän yrittää kuunnella niin lujasti, että hänen on pidettävä kätensä kiireisinä pysyäkseen keskittyneenä.

Oppimistyylien terminologiassa sanoisimme, että Katie on visuaalinen ja taktiilinen oppija, joka pitää tiedon vastaanottamista kuuntelemalla epämieluisena. Mutta se on tietysti vain pieni osa Katien oppimistyylistä. Emme vielä tiedä, onko hänellä analyyttisiä vai kokonaisvaltaisia taipumuksia tai mitkä ovat hänen mieltymyksensä oppimisympäristön suhteen: tarvitseeko hän esimerkiksi ääntä vai hiljaisuutta, entä tarvitseeko hän kirkasta vai himmeää valoa? Emme myöskään tiedä, haluaako hän oppia yksin tai ryhmässä, mikä häntä motivoi, millaista hänen sinnikkyytensä on, tarvitseeko hän ohjausta tai rutiinia oppimisessa ja niin edelleen. Vain oppimistyylianalyysin tulosten analysointi voi antaa oikeat vastaukset.

Vinkkejä lukijalle, jolla on teini-ikäisiä lapsia

Opiskelijoille enimmäkseen miellyttävien peruskouluvuosien jälkeen monet opiskelijat kokevat lukion vaikeana ja epämiellyttävänä. He kamppailevat akateemisen oppimisen kanssa, turhautuvat, alkavat usein inhota koulua ja lopettavat opiskelemisen. Tämä on selvä merkki yhteensopimattomista oppimistyyleistä, ja vanhempien on opittava oppimistyyleistä ymmärtääkseen, kuinka he voivat auttaa ja tukea nuorta. Näistä syistä olemme luoneet nuorille tarkoitetun LSA-Swift-instrumentin, joka on loistava tiedonlähde paitsi nuorelle itselleen, myös opettajille ja vanhemmille. Se auttaa ymmärtämään murrosiän nuorten todellisia luonnollisia oppimistarpeita ja antaa käytännön neuvoja oppimisstrategioista, jotka tukevat heitä näinä usein vaikeina kouluvuosina. Hyväksy, että nuoret eivät ole mini-aikuisia, he ovat usein hämmentyneitä nuoria, jotka käyvät läpi syvällisiä muutoksia, mutta haluavat silti tehdä asioita "omalla tavallaan".

Vähemmän stressiä kotiläksyistä

Joka tapauksessa, riippumatta siitä, kuinka vanhoja lapsesi ovat, oppimistyylien tuntemus auttaa heitä ymmärtämään itseään paremmin ja auttaa opettajia tukemaan heidän oppimistaan tehokkaammin. Mutta ehkä tärkeintä, se helpottaa kotielämää, koska kotitehtäviin ja kokeisiin tai tenttiin valmistautumiseen liittyvä stressi vähenee huomattavasti ja viestintä vanhempien ja lasten välillä paranee.

Tiedän mistä puhun – tyttäreni oli uskomaton alisuoriutuja teini-iässä, ja toivon, että olisin tiennyt Oppimistyyleistä silloin!


Barbara Prashnig
Emeritusprofessori


Lue alkuperäinen teksti tästä.