-

"On olemassa ainoastaan huonoa opetusta – ei oppimisvaikeuksia."

0 kommenttia

Oppimistyylianalyysillä (LSA) saa selville, mitä aistikanavia pitkin oppilas vastaanottaa informaatiota helpoiten. Analyysistä on suuri hyöty opettajille, rehtoreille, opetushallituksen työntekijöille ja muille opetusta tai koulutuksia suunnitteleville henkilöille. Jos missiosi on ehkäistä opiskelu-uupumuksia, parantaa suomalaisten koulumenestystä tai edesauttaa oppilaiden kasvua hyvinvoiviksi ja osaaviksi kansalaisiksi, LSA-menetelmä on sinua varten.

Opetustyylien tutkija Rita Dunn tapasi sanoa, että oppimisvaikeuksia ei ole olemassa. Useat opettajat ovat ärsyyntyneet kuultuaan tämän väitteen. Tämä on ymmärrettävää, sillä eihän opettaja halua ajatella olevansa itse vastuussa siitä, jos joku oppilas “ei ymmärrä” tai “ei ole kiinnostunut”. Opettajalla on kuitenkin vastuu muodostaa mahdollisimman otolliset olosuhteet oppimista varten. Jos luokassa on oppilaita, jotka eivät menesty, opettaja ei todennäköisesti ole löytänyt oikeita tapoja opettaa näitä oppilaita. Oikean opetustyylin löytäminen ei onneksi vaadi taikoja.

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että opettaja tuntee aistimoottorit eli kanavat, joiden kautta ihminen voi oppia: oppia voi kuuntelemalla, keskustelemalla, lukemalla, katsomalla, tekemällä, käsillä tehden ja sisäisten aistien eli itselleen puhelemisen, tuntemusten ja intuition sekä visualisoinnin kautta. Näistä yhdeksästä aistikanavasta jokaisella ihmisellä nousee vähintään kaksi muita vahvempaa kanavaa, jotka saa selville LSA- eli oppimistyylianalyysillä.
 


 

Opettajan on tärkeää tietää oppilaidensa vahvat aistikanavat, sillä niiden kautta uuden asian sisäistäminen on helpointa ja nopeinta. Vahvojen aistikanavien käyttäminen tuo energiaa. Kun oppiminen on helppoa, on helppo menestyä opinnoissa. Vaivattomalta tuntuva ja energisoiva koulunkäynti mahdollistaa myös oppimisen ilon ja motivaation säilymisen. Opettajan on hyvä kertoa oppilailleen näiden aistimieltymykset, jotta oppilaat osaisivat tehdä myös itsenäisestä opiskelusta mielekästä ja tehokasta.

Jos oppilas ei saa mahdollisuutta tai ei osaa hyödyntää vahvoja aistikanaviaan opiskelussa, ja joutuu käyttämään heikompia aistikanaviaan, oppiminen on vaikeaa ja hidasta. Tällöin oppiminen vaatii hurjasti ponnistelua, mikä saa oppilaan turhautumaan ja menettämään oppimisen ilon ja motivaation. Heikkojen aistikanavien käyttö vie energiaa ja väsyttää, jolloin oppilas alkaa ajattelemaan opiskelun olevan aina raskasta. Voi olla, ettei häntä kiinnosta hakeutua jatko-opintoihin tulevaisuudessa.

Usein oppimisen haasteille haetaan vastausta oppimisvaikeuksia kartoittavilla testeillä. Kehityksellinen oppimisvaikeus on keskushermoston toiminnan poikkeavuudesta johtuva vaikeus, kuten lukemis-, kirjoittamis- tai laskemiskyvyn häiriö. Koska meillä kaikilla on omat vahvimmat aistimoottorimme, meillä kaikilla on myös omat heikoimmat aistimoottorimme. On siis normaalia, että jokaisella on jokin heikompi tapa sisäistää tietoa. Raja sen välillä, onko oppimisen haasteiden takana aivotoimintaan liittyvä syy vai itselle heikkojen aistikanavien käyttö, on häilyvä. Kummassakin tapauksessa tilanne on sama: oppilaan pitää saada mahdollisuus käyttää vahvoja aistikanaviaan.

Oppimisvaikeus on käsitteenä ongelmallinen, sillä sen voi määritellä ja luokitella eri tavoin. Oppimisvaikeus ei aina tarkoita, että oppiminen olisi vaikeaa, vaan että oppiminen jollain tietyllä tavalla on haastavaa. Toinen ongelma liittyy oppimisvaikeuksien diagnosoimiseen, sillä se vie huomion heikkojen aistien ympärille: mitä tukitoimia ja erityisjärjestelyjä ihminen tarvitsee oppimisvaikeutensa myötä. Omat heikot aistikanavat on hyvä tiedostaa, jotta osaa välttää oppimistilanteita, joissa joutuisi vain niiden varaan. Mutta entä jos kiinnittäisimmekin huomion heikkouksien sijaan vahvuuksiin?

Ajatellaan, että oppilas on saanut lausunnon lukivaikeudesta ja hänelle selitetään syyt, miksi oppiminen on ollut hänelle vaikeaa. Sen sijaan, että prosessi jätettäisiin tähän, oppilaalle kerrottaisiin hänen aistivahvuutensa. LSA-raportti voi esimerkiksi kertoa, että hänen vahvimmat aistikanavansa ovat katseleminen ja käsitteleminen. Oppilaalle selitettäisiin: ”olet parhaimmillasi, kun pääset oppimaan katsomalla oppikirjan kuvia ja videoita sekä käyttämällä käsiäsi, esimerkiksi näpertämään Pop it-stressilelua”. Samalla periaatteella koetilanteita suunniteltaessa voitaisiin pohtia, voisiko lisäajan sijaan antaa vaihtoehtoja, kuten kirjallisen dokumentin, äänikirjan ja videon sekä mahdollisuuden kuunnella itse kirjoittama teksti. Kellään ei olisi erityisoikeuksia “oppimisvaikeuden” takia, vaan kaikille olisi samat vaihtoehdot, joista valita itselle sopivin.

On asia erikseen, kun puhutaan neurologisesta sairaudesta tai vauriosta johtuvasta oppimisvaikeudesta, joka on laaja-alainen ja vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi käsitteellistä ajattelua, puheen tuottamista ja liikkumista. Mutta jos ihmisellä on vaikeus vain muutaman aistikanavan kautta oppimisessa, haittaako se? Me emme tarvitse kaikkia yhdeksää aistikanavaa oppiaksemme uutta. Opettajan tehtävä on suunnitella opettaminen siten, että kaikki sisäistävät uuden tiedon.

Jos emme yrittäisi ylläpitää ajatusta, että on olemassa “normaali tapa oppia” meidän ei tarvitsisi keksiä diagnooseja niille, jotka tästä “normaalista” poikkeavat. Jokainen oppii päästessään käyttämään omia vahvoja aistejaan. Me olemme kaikki erilaisia, eikä meitä ole ohjelmoitu oppimaan tietyllä tavalla.

LSA-analyysin avulla opettaja osaa tehdä opetuksestaan yksilöllisempää ja tukea oppilaitaan paremmin. Näin opettaja voi tehdä työstään merkityksellisempää, ja oppilaat tulevat arvostamaan saamaansa yksilöllistä opetusta. Mikä parasta, analyysin tuloksia voi katsoa myös ryhmäraportin muodossa, jolloin opettaja suunnittelee hetkessä juuri oikeanlaisia oppitunteja eri ryhmille.

Ota sinäkin LSA-analyysi haltuusi ja tehdään yhdessä maailmasta parempi paikka oppia!

Veera Annunen

WSA- & TSA-asiantuntija
Liikunnanohjaajaopiskelija

 


Saat oppimistyylianalyysin ja samalla myös työ- ja koulutystyylianalyysin käyttöösi osallistumalla koulutukseemme. Tutustu seuraavaan koulutukseemme tästä!