-

Miten luoda unelmien koulu? Oppimistyylianalyysi mahdollistaa sen

0 kommenttia

Unelmien koulu ei tarkoita kaikille samaa asiaa ja siksi sellaisen luomisessa täytyykin huomioida kaikkien opiskelijoiden mieltymykset ja toiveet. Näin tekivät sertifioidut WSA- & TSA-asiantuntijat Helena Miettinen ja Kaisa Nuutamo. He teettivät oppimis- (LSA) ja työtyylianalyysejä (WSA) maahanmuuttajataustaisille opiskelijoilleen Business College Helsingissä ja kartoittivat, millainen olisi heidän opiskelijoiden unelmien opiskelupaikka.

Oppimistyyliksi kutsutaan tapaa, jonka avulla ihminen keskittyy sekä käsittelee ja sisäistää uutta tai vaikeaa tietoa. Oppimistyylianalyysilla voidaan selvittää, mitkä ovat opiskelijoiden yksilölliset mieltymykset oppimisen suhteen sekä tekijät, jotka saavat heidät stressaantumaan. Analyysin tulokset kertovat, millainen ympäristö ja opiskelutyyli saa kunkin opiskelijan puhkeamaan kukkaan.

Analyysien tuloksista voi koota myös ryhmäraportin. Ryhmäraportista on helppo nähdä koko ryhmän mieltymykset ja kuormitustekijät sekä kokonaisuudessaan sen, miten kyseinen ryhmä oppii tehokkaimmin. Ryhmäraportin perusteella saa tarkan kuvan opiskelijaryhmän monimuotoisuudesta ja erilaisista tavoista oppia. Näitä tietoja hyödyntämällä päästään parempiin oppimistuloksiin ja opiskelijat ovat tyytyväisempiä sekä vähemmän stressaantuneita.

Haluamme mahdollistaa opiskelijoillemme mahdollisimman otollisen ympäristön ja olosuhteet opiskelua varten. Siksi annoimme Business College Helsingissä 28 aikuisopiskelijalle mahdollisuuden paneutua omaan oppimistyyliinsä opintojen alkuvaiheessa. Teetimme heillä emeritusprofessori Barbara Prashnigin kehittämän oppimis- tai työtyylianalyysin, ja kävimme heidän kanssaan tulokset läpi henkilökohtaisissa tapaamissa. Sen lisäksi opiskelijat saivat kirjallisen dokumentin ja materiaalin, johon he voivat tutustua rauhassa tarkemmin. Koostimme analyyseistä myös ryhmäraportin helpottamaan opetuksen suunnittelua.

Millaisia havaintoja teimme ryhmäraportin pohjalta?

Havaitsimme, että ryhmälle on mieluisinta pohdiskeleva ajattelutyyli, sekä näköaistin, visualisaation ja mielikuvituksen hyödyntäminen. He työskentelevät mieluiten opettajan ohjauksessa, päivällä ja hiljaisessa työympäristössä. Tuloksissa korostuvat vahva sisäinen motivaatio, sitkeys ja johdonmukaisuus, sekä sopeutuvuus ja vastuuntuntoisuus. Ryhmässä ei esiintynyt analyysin mukaan erityislahjakkaita tai nopeita oppijoita. Toisaalta myöskään mahdollisia keskittymis- tai oppimisongelmia ei ilmennyt. Opiskelijoiden tämänhetkinen uusi elämäntilanne ja kielelliset haasteet näkyivät analyysin tuloksissa.

Tämä ryhmä tarvitsee tehtäviin selkeät ohjeistukset ja aikaa pohdiskeluun. Heille olisi hyvä tarjota visuaalista materiaalia oppimisen tueksi, kuten videoita ja värikkäitä powerpoint -esityksiä. Opiskelijat työskentelevät mieluiten rauhallisessa tilassa, koska melu häiritsee heidän keskittymistään. Analyysin mukaan opiskelijat työskentelevät mieluiten yksin tai parin kanssa. Toisaalta työelämässä tarvitaan nykyisin monenlaisia ryhmätyötaitoja ja hyvää vuorovaikutusta työtovereiden kanssa, joten ryhmätyötaitoja on myös hyvä harjoitella.

Palaute LSA- ja WSA-analyysien käyttämisestä oli positiivista

Venäjältä Suomeen muuttanut naisopiskelija kuvailee kokemuksiaan analyysistä näin:

”Tulokset auttoivat minua tuntemaan paremmin itseäni, mieltymyksiäni ja oppimistyyliäni. Pidän ajatuksesta, että ei ole ketään samanlaista kuin minä, olen ainutlaatuinen! Enää en koe erityispiirteitäni puutteina”

Osana merkonomiopintoja opiskelijat saivat haaveilla unelmien koulusta, jossa oppiminen sujuu kuin tanssi. Millaiselta unelmien koulussa näyttää?

 ”Unelmien koulu on turvallinen, terveellinen, siellä on puhdas sisäilma, paljon kasveja, sekä muunneltavat, valoisat ja avarat tilat”, kertoo 45-vuotias nainen Virosta. 

”Sellainen, että oppimispaineita ei ole liikaa, oppilaat voivat oppia itsenäisesti ja opettajat voivat herättää oppilaiden kiinnostuksen oppimiseen oppitunnin aikana, ja myös oppitunti on rento ja onnellinen”, 25-vuotias nainen Kiinasta.

”Unelmien koulussani olisi pienet ryhmät, opettajat käyttäisivät montaa eri tapaa opettaa, koska jokainen oppii eri tavalla ja koulussa olisi rauhallisia paikkoja taukoja varten”, kiteyttää 30-vuotias maahanmuuttajamies Marokosta.

Muuten kaipailtiin rauhassa oppimista, teemapäiviä, opettajan ohjausta, ylipäätään hauskuutta ja rentoutta, sekä tiloihin, että oppimisjärjestelyihin.

Opiskelijoilla on selkeästi erilaisia ajatuksia unelmakoulusta ja unelmaopetuksesta. Tämä on muistutus siitä, ettei ole olemassa oikeaa tai väärää tyyliä oppia, vaan erilaisia tapoja oppia tehokkaammin. Vahvuudet syntyvät mieltymyksistä. Ne lisäävät motivaatiota ja keskittymistä sekä parantavat suorituskykyä esimerkiksi tenteissä. Kukapa meistä ei haluasi oppia tehokkaammin ja hauskemmin?

Helena Miettinen
WSA- & TSA-asiantuntija (master)
Helsinki Business College Oy

Kaisa Nuutamo
WSA- & TSA-asiantuntija (master)
Helsinki Business College Oy