-

LSA (oppimistyylianalyysi) avasi Ellille uuden, energisen maailman ja tulokset paranivat entisestään!

0 kommenttia

Opiskelijan flow on työväline opintojen eri vaiheisiin auttamaan opiskelijaa tunnistamaan omat vahvuudet ja stressitekijät, jotta opiskelu olisi mielekästä ja stressitöntä. Lue alta Ellin kokemus oppimistyylianalyysistä (LSA) ja matkasta sen jälkeen.

"Aikaisemmin pyrin opiskelemaan niin paljon kuin mahdollista, ja ajattelin, että se olisi ainoa keino menestyä opinnoissa. Tein esimerkiksi lukion pitkän matikan kursseilla kirjan kaikki tehtävät. Keskityin pääosin opiskelemaan kuuntelemalla, mutta oppimistyylianalyysin (LSA) kautta opin, ettei se ole minulle luonnollinen tapa oppia. Valmennuksessa opin luottamaan minulle luontaiseen tapaan oppia ja se on lisännyt myös itseluottamustani. Nykyään opiskelu on mielekkäämpää, tehokkaampaa ja stressittömämpää. 

Aikaisemminkin koetulokseni olivat hyviä, mutta niiden eteen piti nähdä todella paljon vaivaa. Olin omaksunut ajatuksen siitä, että opiskelun kuuluukin olla raskasta, ja ettei mitään voi saavuttaa ilman suurta vaivannäköä. Oppimistyylianalyysin ja valmennuksen myötä opin kyseenalaistamaan sekä muuttamaan ajattelutapojani, minkä seurauksena opiskelu itsessään muuttui kiinnostavaksi sen sijaan, että olisin innostunut tavoittelemaan pelkästään kiitettäviä arvosanoja.

Uudet oivallukseni eivät rajoitu pelkästään opiskeluun, vaan ne yltävät töissä käymiseen, ihmissuhteisiin sekä tavalliseen arkeen. Kun opiskelu on muuttunut vähemmän kuormittavaksi, minulle on jäänyt aikaa ja energiaa tehdä muita minulle tärkeitä asioita, joihin olen myös voinut soveltaa oppimiani taitoja. Kevään yhteishakua ajatellen valmennuksessa opitut omat vahvuudet ovat selkeyttäneet opiskelupaikan valintaa. Lisäksi omien vahvuuksien ja sitä kautta paremman opiskelun kautta uskallan rohkeammin tavoitella vaikeammille aloille pääsyä. Olen oppinut myös näkemään useampia aloja vaihtoehtoina.

Valmennuksen vaikutus on ollut uskomaton, ja voin ehdottomasti suositella sitä!" 

Elli, kevään 2021 ylioppilas.