-

Käyttöohjekortti on oikotie WSA-analyysin hyötyihin!

0 kommenttia

Yritys tuottaa sitä enemmän, mitä tehokkaammin henkilöstö työskentelee. Tehokkuuden takaavat hyvinvointi ja luontaisten vahvuuksien hyödyntäminen. Mitä paremmin yrityksessä osataan huomioida työntekijän yksilölliset ominaisuudet, sitä enemmän tällä työntekijällä on annettavaa yritykselle. Työntekijän yksilölliset ominaisuudet voi selvittää yhdellä silmäyksellä työntekijän henkilökohtaisesta käyttöohjekortista.

Työtyylianalyysin (WSA) tulokset kertovat kattavasti työntekijästä. Käyttöohjekortti on WSA-analyysin tuloksista tiivistetty ymmerrättävä ohje työntekijän tarpeista, ja se on tarkoitettu esihenkilön ja koko tiimin tueksi. Se on siis oikotie WSA-analyysin hyötyihin!

WSA-analyysi perustuu tieteellisesti tutkittuihin työskentelytyylin biologisiin osatekijöihin ja käyttöohjekortti kirjoitetaan aina henkilökohtaisen WSA-analyysin tulosten pohjalta. Siispä käyttöohje on aina yksilöllinen ja pohjautuu tieteelliseen tutkimukseen. Koska käyttöohje perustuu biologisiin ominaisuuksiin, ohjeiden noudattaminen auttaa työntekijää pääsemään lähemmäs omaa luontaista, parasta versiota itsestään - niin työntekijänä kuin ihmisenä ylipäänsä. 

Käyttöohjekortin avulla yritys saa tuottavuutensa kasvamaan ja tukee henkilöstön hyvinvointia.
 


 

Käyttöohjekortista esihenkilö saa selville, millä tavoin työntekijä sisäistää informaation helpoimmin. Tämän tiedon ansiosta yrityksessä saadaan tehostettua kommunikointia siten, että työtehtävien anto nopeutuu, ja väärinymmärrykset ja unohtelut vähenevät. Myös uusien työntekijöiden perehdytys nopeutuu. Lisäksi henkilöstön keskinäinen vuorovaikutus kehittyy ja tiimityöskentelystä tulee kaikille antoisampaa. 

Käyttöohjekortissa tuodaan esille, mitkä asiat työympäristössä aiheuttavat stressiä. Tämän tiedon ansiosta yrityksessä osataan tehdä stressivapaat työtilat. Stressifaktoreiden poistaminen työympäristöstä parantaa keskittymistä ja tekee työstä näin helpompaa ja nopeampaa sekä vähentää työuupumuksen riskiä. Näin voidaan myös välttää sairaspoissaoloja. 

Lopuksi käyttöohje kertoo työntekijän luontaisia vahvuuksia sekä sen, millaisten tehtävien parissa ja millaisissa olosuhteissa työntekijä on parhaimmillaan. Tämä tieto helpottaa mm. työtehtävien jakoa oikeille henkilöille, kokousten ja koulutusten suunnittelua, työtiimien rakentamista ja työvuorojen laatimista. Luontaisten vahvuuksien käyttäminen tuo energiaa, miksi työntekijät kannattaa opastaa omien biologisten vahvuuksien äärelle. Kun ihminen saa työskennellä itselle luontaisella tyylillä, hän viihtyy työpaikalla.  

Teettämällä WSA-analyysin työntekijöillesi, saat heistä kaikista käyttöohjeen. Henkilöstöä kannattaa rohkaista jakamaan oma käyttöohje toisilleen, jotta he voivat oppia tuntemaan toistensa vahvuuksia ja ymmärtämään erilaisuutta. Tämä luo suvaitsevaisuutta ja parantaa ilmapiiriä työpaikalla! Ottamalla käyttöohjekortin ohjeet käyttöösi, saat tehostettua jokaisen työntekijän työpäivää, etkä enää maksa palkkaa puoliteholla tehdystä työstä!  
 


Haluatko selvittää työntekijäsi vahvuudet ja kuormitustekijät? Ota meihin yhteyttä! Voit myös kouluttautua asiantuntijaksi, jolloin opit muodostamaan käyttöohjekortin työntekijöistäsi itse. Tutustu seuraavaan koulutukseemme tästä