-

Käyttöohjekortin avulla luot yrityksestäsi stressittömän työpaikan kaikille!

0 kommenttia

WSA-käyttöohjekortti on työtyylianalyysin tuloksista tiivistetty A4-kokoinen ohje työntekijästä, ja se on tarkoitettu annettavaksi esihenkilölle. Tässä käyttöohje-blogisarjan kolmannessa kirjoituksessa kerromme, millaisia ohjeita käyttöohjekortin kolmas osio sisältää.

Käyttöohjekortin kolmannessa osiossa käsitellään mitkä asiat aiheuttavat stressiä: mitkä ympäristöön ja sosiaalisuuteen liittyvät asiat näyttäytyvät henkilökohtaisessa WSA-raportissa eli työtyyliraportissa epämieluisina asioina.

Tämä on avain, miten yrityksessä osataan muodostaa stressivapaa työympäristö kaikille. Stressitöntä työympäristöä ei tule pitää kivana lisänä työpaikalla vaan lähtökohtana yrityksen menestykselle ja henkilöstön hyvinvoinnille. Jos työntekijä joutuu tekemään töitä stressaavassa ympäristössä, hänen keskittymiskykynsä ja tarkkaavaisuutensa häiriintyy, josta seuraa turhautuminen ja pitkällä aikavälillä jopa työuupumus. Samalla työn tuottavuus laskee.

Stressifaktorit koskettavat fyysistä ja sosiaalista työympäristöä. Ympäristön osalta nämä stressitekijät koskevat ääniä, valaistusta, lämpötilaa ja työtilan kalustusta. Sosiaalisuuden osalta stressitekijät koskevat itsenäistä työskentelyä ja muiden kanssa työskentelyä sekä työntekijän tarvetta esihenkilön läsnäoloon tai palautteeseen. Lisäksi tarpeen tullen käyttöohjeessa otetaan kantaa, jos työntekijä tarvitsee liikettä työskennellessään, tai jos hänellä on heikkoja aistikanavia, joiden kautta tiedon sisäistäminen on hyvin haastavaa.

Työntekijän kolmas ohje voisi kuulua esimerkiksi näin: “Keskittymiseni ja tuottavuuteni heikentyy, jos joudun työskentelemään pitkään hiljaisessa, kylmässä tai kirkkaasti valaistussa ympäristössä tai yksin, esihenkilöni valvonnan alaisena. Huomioi, että paikallaan istuminen haittaa keskittymistäni ja että tiedon sisäistäminen pelkän kuuntelemisen avulla on minulle vaikeaa.”  Ohje on konkreettinen ja sen pohjalta on helppoa tehdä tehostavia muutoksia työympäristössä.

Kuormitustekijät eivät välttämättä ole työntekijällä itselläkään tiedossa. Ihminen voi hakeutua luontaisesti hämärään tilaan, mutta ei ole tietoisesti huomannut, että kirkas valaistus tuo itselle stressiä. Vastaavasti ihminen, jonka stressifaktori on formaali työtila, ei välttämättä ole huomannut, että stressi työpaikalla johtuu työpöydästä ja –tuolista, eli työskentely pehmeällä sohvalla olisi tehokkaampaa.


Poistetaan stressi yrityksestänne yhdessä! Ota meihin yhteyttä