-

Johtaakseen johtajan tulee ymmärtää omia toimintamallejaan

0 kommenttia

Sertifioitu WSA-asiantuntija Tanja Saarinen (2021) toteutti opinnäytetyön, jossa hän tutki, millä tavoin kulttuuriälyn valmennuksella voidaan edistää inklusiivista johtamista. Kirkon ulkomaanapu ry:n kaltaisissa monikulttuurisissa työyhteisöissä, aistivahvuuksien hyödyntäminen on tärkeä osa viestintää. Aistivahvuudet kertovat, millä tavalla ihminen sisäistää tiedon helpoiten. Ymmärtämällä erilaisia oppimistyylejä ja kulttuurin vaikutuksen työtyyleihin johtaja osaa huomioida monikulttuurisen tiimin tarpeet uudella tavalla (Bergström & Saarinen 2021).

On ilo nähdä, kuinka erilaisissa yhteyksissä asiantuntijakoulutuksemme käyneet henkilöt hyödyntävät WSA- eli työtyylianalyysiä ja koulutuksestamme saatua osaamista.

Tanjan tutkimukseen osallistui 10 Kirkon ulkomaanapu ry:n johtajaa neljästä eri maasta omine kansalaisuuksineen. Tutkimuksessa johtajat pääsivät mukaan valmennukseen, jossa jokainen heistä sai vastata WSA-analyysiin ja kuulla omat henkilökohtaiset tulokset omasta työtyylistään. Tämän jälkeen he osallistuivat työpajaan, jossa heille esiteltiin heidän WSA-ryhmäprofiili eli raportti, joka koosti koko ryhmän WSA-tulokset yhteen. (Bergström & Saarinen 2021.)

WSA-analyysin tulokset kertovat, millainen työtyyli ihmiselle sopii parhaiten. Tähän sisältyy oleellisesti henkilön aistivahvuudet, jotka myös saa analyysistä selville. Henkilön on tärkeää tietää omat vahvimmat aistit, sillä niitä pitkin tiedon sisäistäminen käy helpoiten. Tämä tieto on todella tärkeä työympäristössä, jotta viestintä olisi sujuvaa. Kirkon ulkomaanapu ry:n kaltaisissa työyhteisöissä, joissa on ihmisiä eri kulttuureista, viestinnässä ja johtamisessa olemassa olevaan tietoon tulee yhdistää myös ymmärrys eri kulttuureille ominaisista viestintään liittyvistä tavoista ja normeista. Toisin sanoen täytyy olla kulttuuriälyä. Tanjan valmennuksessa käytiinkin WSA-tulosten yhteydessä lävitse myös eri kulttuureille tavanomaisia viestintätyylejä (Bergström & Saarinen 2021).

Eräs tutkimukseen osallistuneista johtajista kertoi, että Nepalissa työskennellessään hän joutui muuttamaan viestintätapaansa kohdemaahan sopivaksi. Juuri tällaisissa tilanteissa täytyisi osata huomioida kulttuurille ominaiset viestintätavat siten, ettei kommunikointi vaikuta loukkaavalta. (Bergström & Saarinen 2021.)

Tutkimuksessa saatiin selville, että johtajan tulee ymmärtää ensin omia toimintamalleja, jotta hän voi kehittää omaa kulttuuriälyä ja inklusiivista tapaa johtaa (Bergström & Saarinen 2021).

Lähteet:

Bergström, H. & Saarinen, T. 2021. Kulttuuriälyn valmennus osana monikulttuurisen organisaation strategiaa. Viitattu 6.5.2021 https://esignals.fi/kategoria/kansainvalisyys/kulttuurialyn-valmennus-osana-monikulttuurisen-organisaation-strategiaa/#0519b529

Saarinen Tanja. 2021. Developing Inclusive Leadership through Coaching of Cultural Intelligence. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.


Haluatko sinä sujuvoittaa omaa ja työyhteisösi toimintaa? Tiedätkö oman piilevän potentiaalisi? Ota yhteyttä - tarjoamme ratkaisun avaimet!