-

Huomioi työntekijöidesi liikkeen tarve!

0 kommenttia

Satsasitko yrityksessäsi sähköpöytiin vai säästitkö hankkimalla perinteiset pöydät ja tuolit? Tätä valintaa tehdessään moni ei tule ajatelleeksi, kuinka suuri merkitys liikkeen tarpeen huomioimisella on työn tuottavuudelle. Liikkeen tarpeen huomiotta jättäminen voi nimittäin saada työntekijän aivot error-tilaan, jolloin työskentelystä ei tule mitään.

Työergonomialla ei tarkoiteta vain fyysistä ergonomiaa, kuten työasentoja. Siihen kuuluu myös aivoergonomia, joka tarkoittaa työntekijän ajattelun, tiedonkäsittelyn ja tarkkaavaisuuden tukemista sopivan ympäristön, työvälineiden ja työtyylin avulla. Liikkeen tarpeen huomioiminen on osa aivoergonomiasta huolehtimista.  

Liikkeen tarpeella on merkittävä vaikutus työntekijöiden tehokkuuteen ja hyvinvointiin. Tarve liikkumiselle on täysin yksilöllinen: Osa meistä keskittyy parhaiten visusti paikallaan istuen. Osa taas tarvitsee pientä liikehdintää, kuten jalkojen heiluttelua istumisen lomassa.  

Sitten on niitä, jotka tarvitsevat koko kehon liikettä koko ajan. Näille ihmisille paikallaan istuminen aiheuttaa aivojen error-tilan. Error-tila ilmenee keskittymisen menettämisenä, luovan ajattelun tukahtumisena ja työskentelyn hitautena. Jos voimakkaan liikkeen tarpeen omaava henkilö joutuu työskentelemään kauan paikallaan istuen, hän turhautuu: hänestä tuntuu, että työ on ylitsepääsemättömän vaikeaa ja aivot lyövät tyhjää. Tuottavuus on huono, mikä näkyy yrityksen taloudessa negatiivisesti. 

Kun voimakkaan liikkeen tarpeen omaava henkilö nousee työtuolistaan seisomaan, aivot heräävät error-tilasta ja yhtäkkiä ajatukset alkavat rullaamaan. Äkkiä työhön on helppo keskittyä ja työ sujuu helposti ja vauhdikkaasti.  

Yksilöllisen liikkeen tarpeen voi ottaa työpaikalla huomioon hankkimalla säädettävät työpöydät, jolloin työntekijä voi tehdä töitä seisten tai istuen. Myös jumppapallolla istuminen helpottaa liikkeen tarvetta. Summa, minkä sijoitat parempaan työpisteeseen maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa. Samalla työntekijäsi viihtyvät paremmin. Jos haluat tarkan tiedon siitä, millainen työpiste sopii kenellekin työntekijöistäsi, voit selvittää sen WSA-analyysillä! Tutustu WSA-analyysiin tästä!