-

Consultican ja Vates-säätiön yhteisenä tavoitteena yhdenvertaisemmat työmarkkinat

0 kommenttia

Consultican yhtenä tavoitteena on aina ollut edistää heikommassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden yhdenvertaista työllistymistä. Tämä tavoite yhdistää sekä Vates-säätiön että Consultican työtä.

Vates-säätiö sr toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi. Säätiö on vammaisjärjestöjen perustama, ja sen strategisena taustavoimana on 46 taustayhteisöä, jotka ovat valtakunnallisia vammaisjärjestöjä, niiden alueellisia yhdistyksiä, erityishuollon kuntayhtymiä ja työllistämispalveluita tuottavia toimijoita.

Perinteisesti vammaisjärjestöjen ydintehtävänä on edustamansa kohderyhmän palveluiden ja osallisuuden edistäminen yhteiskunnassa. Usein työllistymis- ja koulutusasiat jäävät vähemmälle huomiolle. Tämän työn tueksi Vates-säätiö on perustettu. Säätiö on toiminut 28 vuotta.

Asiantuntijuus syntyy verkostoissa

Vates-säätiön asiantuntemus perustuukin kattaviin verkostoihin. Sisällöllistä asiantuntemusta säätiössä on itsellään palvelujärjestelmästä, tuetusta työllistymisestä, välityömarkkinoiden, järjestöjen ja työelämän rakenteiden kehittämisestä, edunvalvonnasta sekä viestinnästä. Parhain asiantuntemus istuu kuitenkin säätiön asiantuntijoiden ja eri toimijoiden – taustayhteisöjen ja moninaisten verkostojen - välisessä vuorovaikutuksessa.

Työllistämisen edistäminen vaatii monialaista yhteistyötä

Vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämiseen tarvitaan niin vammaisjärjestöjen, kuntoutuksen, koulutuksen ja työelämän laajoja verkostoja ja asiantuntemusta. Tiedon tarve on valtava mm. työllistymistä tukevista menetelmistä sekä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden kyvyistä ja osaamisesta. Näitä edistetään parhaiten yhteistyöllä ja kehittämisellä.

Vates-säätiön ja Consultican yhteistyön taustat

Consultica Oy on ollut Vates-säätiön kumppanina erityisesti työnantajayhteistyön kehittämisen tukena jo 2000-luvun alusta. Consultican toimitusjohtaja Anne Penttinen on ollut säätiön työnantajayhteistyön koulutuksissa tukena omalla asiantuntemuksellaan sekä pyrkinyt viestimään monimuotoisen rekrytoinnin hyödyistä laajalle työnantajasektorille. Myös erilaiset työllistämisyksiköiden liiketoiminnallisen kehittämisen kysymykset välityömarkkinakentällä on ollut Vates-säätiön ja Consultican yhteistyön sisältöjä. Vates on omissa yhteistyötarpeissaan vertaillut eri toimijoita sekä menetelmiä, ja usein Consulticasta on saatu ideaalinen kumppani kyseessä olleisiin kohdennettuihin toimiin.

Valmennuksen menetelmät ja työantajayhteistyö keskiössä

Consultica on tuonut Suomeen mm. työ- ja oppimistyylianalyysimenetelmän, jonka avulla mm. valmennus- ja ohjaustyötä tekevät ammattilaiset voivat nopeasti löytää asiakkaansa vahvuudet, osaamisen, motivaation tekijöitä, mutta myös tekijöitä, jotka henkilö kokee kuormittavina sekä stressaavina. Menetelmä auttaa valmennustyössä oikean tyyppisen opiskelu- tai työympäristön sekä tehtävänkuvan löytämisessä.