-

Anna vastavalmistuneelle aineeton lahja, joka kantaa koko elämän!

0 kommenttia

Työ- tai oppimistyylianalyysin avulla nuori löytää piilevän potentiaalinsa ja menestyy paremmin työelämässä tai jatko-opinnoissa.

Opinahjosta valmistuminen on melkoinen muutos nuoren elämässä, sillä yksi elämänjakso päättyy ja toinen alkaa. Anna lahjaksi eväitä elämään — analyysimme auttaa nuorta löytämään oman ainutlaatuisen tyylin työskennellä ja opiskella. Nuoren saadessa varmuutta omaan toimintaansa on helpompi löytää suunta elämälle ja unelmat joita tavoitella!

Työtyylianalyysi (WSA) sopii jo työelämässä oleville tai työelämään tähtääville nuorille. Analyysin avulla nuori tunnistaa oman intohimonsa lähteet ja oppii hyödyntämään synnynnäisiä vahvuuksiaan. Tavoitteena on syventää ymmärrystä nuoren ainutlaatuisesta tyylistä työskennellä, opituista toimintamalleista ja ympäristön merkityksestä stressin aiheuttajana. Mitä enemmän nuori käyttää luontaisia, eli biologisia vahvuuksiaan, sitä tuottavampi nuori on työssään ja voi paremmin! Työtyylianalyysissä on kyse tuottavuuden ja hyvinvoinnin liitosta.

Oppimistyylianalyysi (LSA) tunnistaa nuoren vahvuudet ja stressitekijät! Analyysi sopii eri ikäisille ja eri tilanteissa oleville opiskelijoille ja antaa tukea itsetuntemukseen, jonka myötä yltää parempiin tuloksiin. Analyysin avulla nuori tunnistaa hänen vahvuudet opiskelijana ja pystyy hyödyntämään niitä niin yksin kuin ryhmässä. Vahvuuksien lisäksi autamme nuorta ymmärtämään stressitekijät, jotka lisäävät kuormitusta ja estävät flow-tilaan pääsemistä. Opiskelemisen tulisi olla oivaltavaa ja sujuvaa - annamme nuorelle oivalluksia, jotka kantavat työelämään asti!

Nuori voi itse valita analyysin omien tarpeidensa mukaan, suuntaa hän työelämään tai jatko-opintoihin jää tästä valmistujaislahjaista elämänmittaisia oppeja!

Lahjakortilla nuori saa 1,5h + 1h kahdenkeskistä sparrausta asiantuntijan kanssa, Aivojen kuntosalin verkkoharjoitukset ja 14-sivuisen henkilökohtaisen työ- tai oppimistyylianalyysin (WSA/LSA). Kesto tehtävineen yhteensä 4h. Hinta 397 euroa + alv.

Tilaa lahjakortti: [email protected]