-

Älä enää arvuuttele, miten työntekijäsi omaksuvat uudet asiat - käyttöohjekortti kertoo sen!

0 kommenttia

WSA-käyttöohjekortti on työtyylianalyysin tuloksista tiivistetty A4-kokoinen ohje työntekijästä, ja se on tarkoitettu annettavaksi esihenkilölle. Viime kirjoituksessamme kerroimme yleisesti siitä, millaisia hyötyjä WSA-käyttöohjekortista on yritykselle. Nyt aloitamme neliosaisen käyttöohje -blogisarjan, jossa syvennymme konkreettisemmin käyttöohjekortin neljään eri osioon. Tässä blogisarjan ensimmäisessä kirjoituksessa kerromme, millaisia ohjeita ensimmäinen osio sisältää.

Käyttöohjekortin ensimmäisessä osiossa esihenkilölle ohjeistetaan, millä tavoin ohjeet ja informaatio täytyy antaa työntekijälle, jotta hän sisäitäsisi informaation itselleen parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä ohje kirjoitetaan sen perusteella, mitkä aistit näyttäytyvät työntekijän WSA-raportissa vahvimpina.  

WSA-analyysi erottaa yhteensä 9 eri aistimoottoria, jotka vaikuttavat tiedon sisäistämiseen ja oppimiseen. Nämä ovat ulkoisiin aistikanaviin kuuluvat kuunteleminen, keskusteleminen, lukeminen, katsominen, tekeminen ja käsitteleminen sekä sisäisiin aisteihin kuuluvat sisäinen puhe, visualisaatio ja tuntemukset/intuitio. Jos henkilön kaksi vahvinta aistikanavaa WSA-analyysin mukaan olisivat lukeminen ja katseleminen, ohje voisi yksinkertaistettuna mennä näin: “Annat minulle informaation ja ohjeet kirjallisesti, sähköpostitse tai tekstiviestitse sisältäen havainnollistavia kuvia.”  

Uuden ja vaikean tiedon sisäistäminen on helpointa ja nopeinta vahvojen aistikanavien kautta. Siksi käyttöohjeessa tuodaan vahvat aistit käytännön ohjeena esille. Lisäksi vahvojen aistikanavien käyttäminen tuo työntekijälle energiaa. Siispä, kun esihenkilö ja tiimiläiset noudattavat käyttöohjeen ensimmäistä ohjetta, tiedon jakaminen ja ymmärtäminen yrityksessä nopeutuu ja helpottuu. Kun työntekijät saavat aisteistaan energiaa, he jaksavat myös työskennellä tehokkaammin. 

Vahvojen aistikanavien kautta sisäistetty tieto jää paremmin mieleen kuin heikkojen aistikanavien kautta sisäistetty tieto. Tällä tavalla käyttöohjeen ensimmäinen ohje auttaa esihenkilöä ja työtiimejä vähentämään asioiden unohtamista yrityksessä. Myös väärinkäsitykset vähenevät. Työ muuttuu sujuvammaksi ja laadukkaammaksi. 

Esihenkilö voi nopeuttaa ja tehostaa niin perehdytyksiä, koulutuksia kuin kokouksia, kun hän tietää, miten työntekijät ymmärtävät uudet ja vaikeat asiat helpoiten. Jos esimerkiksi kellään henkilöstöstä ei korostu kuunteleminen vahvuutena, ei koulutuksen asioita kannata tuoda esille pelkästään kertomalla.  

Käyttöohje ei ole ainoastaan esihenkilöä vaan koko tiimiä varten. Työntekijät voivat hyödyntää käyttöohjeitaan päivittäisessä vuorovaikutuksessa sekä pari- ja tiimityöskentelyssä. Tällöin he osaavat sovittaa kommunikointitavan tiimiläisten tarpeisiin sopivaksi. 
 


Tutustu paremmin käyttöohjekortin taustalla olevaan WSA-analyysiin tästä.


Kommentit

Ei kommentteja