Learning Style Analysis - LSA

Tunne oma tiedon omaksumis- ja käsitettelytyylisi ja opiskele tehokkaammin hyödyntäen täysi aivokapasiteettisi.

-

Mikä on paras tapa oppia ja sisäistää uutta ja vaikeaa informaatiota?

Meistä jokaisella on oma ainutlaatuinen tyyli oppia. Oppimistyyli on tapa, jonka avulla iästä riippumatta ihminen keskittyy, käsittelee ja sisäistää uutta ja/tai vaikeaa tietoa.

Jos oppilaiden oppimisolosuhteet ja -ympäristö vastaisi heidän oppimis mieltymyksiään, heidän suorituskyky paranisi ja oppiminen olisi myös tulevaisuudessa johdonmukaisempaa ja tehokkaampaa. Ei ole olemassa “hyviä” tai “huonoja” oppimistyylejä - jokaisen tyyli on ainutlaatuinen! Mikäli opetusmenetelmät ei vastaa oppimismieltymyksiin, johtaa se usein oppilaiden turhautumiseen ja ongelmiin oppimisen kanssa. Pahimmassa tapauksessa oppilas jättää koulun kesken.

Mikä on oppimistyylianalyysi?

Learning Style Analysis (LSA) on menetelmä, jonka avulla voidaan tarkastella oppimisen biologisia ja opittuja mieltymyksiä ja joustavuutta. Työkalusta on apua erityisesti niissä tilanteissa kun tulee oppia uutta ja/tai vaikeaa sisältöä. Instrumentit ja online-kyselyt ovat jaoteltu ikäryhmiin.

Analyysin myötä sinulle luodaan henkilökohtainen LSA-profiili, joka sisältää värilliset kaaviot, kuvitetut yhteenvedot, oppimissuositukset ja noin 15 sivun pituisen henkilökohtaisen raportin. Raportissa on eroteltu luonnolliset (biologiset) ja opitut (ehdollistetut) elementit, joiden avulla ymmärrät mistä oppimisvaikeutesi johtuu ja miten voit kääntää sen menestykseksi.

Analyysi on erittäin tarkka ja se perustuu neurotieteellisiin havaintoihin yhdistäen 49 erilaista oppimistyylielementtiä, jotka on kuvattu LSA-pyramidissa. Yksilölliset oppimistyylit ovat henkilökohtaisia vahvuuksia ja ne lisäävät motivaatiota ja keskittymistä sekä parantavat suorituskykyä esimerkiksi tenteissä.

Hyödyt

Opiskelijoille (5-vuotiaasta ylöspäin):

 • Ymmärtää itseään paremmin
 • Paljastaa oppimisen vahvuudet ja heikkoudet
 • Itsetunto paranee
 • Osaa käyttää paremmin omia vahvuuksia opiskelussa
 • Väärinkäsitykset opettajien ja vanhempien kanssa vähenee
 • Vapautettu opiskelemaan omalla tavallasi
 • Henkilökohtainen raportti opiskelijalle

Opettajille:

 • Antaa tarkan kuvan luokkahuoneen monimuotoisuudesta
 • Selkeyttää käsitystä yksittäisten opiskelijoiden biologisista oppimistarpeista
 • Paljastaa syyt opiskelijoiden alisuoriutumiseen
 • Hitaiden oppijoiden ja “lahjakkaiden” opiskelijoiden todelliset tarpeet paljastuu
 • Viestintä opiskelijoiden ja vanhempien kanssa paranee
 • Ryhmätyöt sujuvat paremmin
 • Yhteishenki paranee
 • Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus paranee
 • Auttaa ja parantaa ajanhallintaa
 • Vähentää stressiä
 • Paremmat tulokset ja enemmän tyytyväisyyttä
 • Henkilökohtainen raportti opettajalle

Vanhemmille:

 • Ymmärtää lapsen oppimistarpeet
 • Selvittää syyt alisuoriutumiseen
 • Poista esteet lapsesi täyden oppimispotentiaalin vapauttamiseksi -
 • Henkilökohtainen raportti vanhemmille