-

WSA & TSA Sertifiointikoulutus

Teams-tapaamiset klo 14-16 - 23.08. / 30.08. / 06.09. / 13.09. / 20.09. / 04.10. / 11.10. /18.10. / 25.10. / 8.11. /

Vie organisaatiosi johtaminen ja hallinto uudelle tasolle - leadership 3.0.

Kenelle?

Suosittelemme koulutusta eri toimialojen johtajille, esihenkilöille, kouluttajille, HR-asiantuntijoille, mentoreille ja konsulteille, jotka haluavat itselleen tieteellisesti todistetun konkreettisen menetelmän helpottamaan ihmistuntemusta. Voit luoda oman uran sertifioituna työ- ja koulutustyyliasiantuntijana (WSA & TSA) ja käyttäjänä.

Saat kansainväliset standardit täyttävän sertifikaatin WSA & TSA asiantuntijuudesta. Koulutuksen jälkeen voit hyödyntää eri analyysejä omassa työssäsi ja laajasti eri työtehtävissä.

Tavoitteet
 • Löydät suoraan ja nopeasti keinot miten johtaa, tukea ja ohjata henkilöstöä
 • Ymmärrät stressin, uupumuksen, konfliktien ja heikon suorituskyvyn syyt työpaikalla
 • Opit tunnistamaan eri suorituskykyindikaattorit ja soveltamaan niitä johtamisessa
 • Opit hyödyntämään ryhmäanalyysia johtamisessa luomalla toimivia käytäntöjä erilaisille ryhmille
 • Osaat soveltaa osaamistasi eri toimenpiteissä yksilön ja ryhmän parhaaksi
 • Saat kansainväliset standardit täyttävän sertifikaatin WSA & TSA asiantuntijuudesta.
Sisältö

Työtyylianalyysistä (WSA) löydät henkilön piilevän potentiaalin. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat motivaatioon ja miten tuet henkilöä parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käyvät ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. Koulutuksen aikana teet viidelle asiakkaalle työtyylianalyysin ja harjoittelet niiden tulkintaa. 

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

Kouluttaja

Nora Viljaniemi toimii pääkouluttajana ja on kansallisesti akkreditoitu menetelmien käyttäjä.

Koulutus sisältää
 • Ennakkotehtävä: Henkilökohtainen työtyylianalyysi (WSA)
 • 10 x 2 h Teams-tapaamisista
 • Menetelmien analysointikäsikirja sekä online -materiaalit
 • Master-käsikirja
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten
 • Opetustyylianalyysin (TSA)
 • Valmennus/koulutustyylianalyysi (TSA)
 • 2 kpl oppimistyylianalyysejä (LSA)
 • Auditointi ja sertifiointi

Lue lisää WSA & TSA Sertifointikoulutuksesta täältä.

Hae mukaan WSA & TSA Sertifiointikoulutukseen täältä.