-

Sote-alan työntekijöille: WSA-käyttäjäkoulutus alkaa 09.09.2021 KÄYNNISSÄ

Teams-tapaamiset klo 14-16 - 09.09. / 23.09. / 07.10. / 14.10. / 11.11.

Työelämäasiantuntijoille - haluatko tavoittaa myös "Emmä tiiä" asiakkaat?

 

Kenelle?

Työllisyyden kuntakokeiluihin ja tuetun työllistymisen asiantuntijoille. Tarvitsetko keinoja asiakkaidesi motivointiin ja nopeatempoiseen ohjaamiseen? Menetelmä antaa konkreettiset keinot ohjaamiseen, tukemiseen ja kehittymisen arviointiin.

Tavoitteet ja hyödyt

Menetelmän avulla löydät ratkaisuja ja keinoja ihmisten voimavarojen kasvattamiseen asiakaspolun eri vaiheissa. Löydät suoraan ja nopeasti keinot, miten ohjaat ja tuet ihmistä oikealle polulle. 

Opit analysoimaan raportteja niin, että löydät tunnissa vastauksia mm. seuraaviin:

 • soveltuvuus erilaisiin työtehtäviin
 • asennoituminen perehdytykseen ja ohjeisiin
 • tiedon vastaanottaminen ja vuorovaikutus
 • stressifaktorit ja kuormitustekijät
 • ohjauksen tarve ja suhde auktoriteettiin
 • rutiinit – muutos
 • suhde aikatauluihin
Sisältö

Työtyylianalyysistä (WSA) löydät henkilön piilevän potentiaalin. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat motivaatioon ja miten tuet henkilöä parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käyvät ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. Koulutuksen aikana teet viidelle asiakkaalle työtyylianalyysin ja harjoittelet niiden tulkintaa. 

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

Kouluttaja

Anne Penttinen toimii pääkouluttajana ja on akkreditoitu menetelmien käyttäjä. Hän on tehnyt pitkän uran edistäen osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Penttisen kokemus auttaa kohtaamaan uusien sukupolvien tarpeet konkreettisin keinoin.

Koulutuksen sisältö
 • Ennakkotehtävä: Henkilökohtainen työtyylianalyysi (WSA) asiantuntijan analysoimana.
 • 5 x 2 h Teams-tapaamisista 
 • Menetelmien analysointikäsikirja sekä online -materiaalit
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten
 • Näyttö ja todistus

 


Hae WSA-käyttäjäkoulutukseen tästä.

Ennakkotehtävä