-

Avoin: WSA & TSA Sertifiointikoulutus alkaa 24.08.2021 KÄYNNISSÄ

Teams-tapaamiset klo 14-16 - 24.08. / 01.09. / 08.09. / 15.09. / 22.09. / 29.09. / 06.10. / 13.10. / 27.10. / 24.11.

Kyllästyttääkö systeemin kankeus? Menetelmät sujuvoittavat ja nopeuttavat asiakaspolun eri vaiheissa

Kenelle?

Suosittelemme koulutusta eri toimialojen johtajille, esimiehille, kouluttajille, HR-asiantuntijoille, mentoreille ja konsulteille, jotka haluavat itselleen tieteellisesti todistetun konkreettisen menetelmän helpottamaan ihmistuntemusta. Voit luoda oman uran sertifioituna työ- ja koulutustyyliasiantuntijana (WSA & TSA) ja käyttäjänä.

Saat kansainväliset standardit täyttävän sertifikaatin WSA & TSA asiantuntijuudesta. Koulutuksen jälkeen voit hyödyntää eri analyysejä omassa työssäsi ja laajasti eri työtehtävissä.

Tavoitteet

  • osaat analysoida ja tehdä löydöksiä työ-, oppimis- ja valmennustyylianalyyseistä
  • löydät suoraan ja nopeasti keinot miten ohjaat ja tuet ihmistä oikealle polulle
  • pääset arvioimaan ja tarkastelemaan nopeatempoisesti tavoitteiden saavuttamista, sekä kehittymistä
  • osaat soveltaa osaamistasi eri tuki- ja kuntoutustoimenpiteissä yksilön ja ryhmän parhaaksi

Sisältö

Työtyylianalyysiä (WSA) analysoimalla opit tulkitsemaan erilaisia löydöksiä, kuten sisäistä ja ulkoista konfliktia sekä stressiä. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat toisen ihmisen motivaatioon ja millä tavoin tuet ihmistä toimimaan hänelle parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käy ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. Koulutuksen aikana teet viisi työtyylianalyysiä lähipiirin henkilöille, ryhmäraportin ja harjoittelet analysointia. 

Oppimistyylianalyysi (LSA) nostaa esiin esimerkiksi nopeat oppijat ja työrauhan rikkojat. Oppimistyylianalyysin avulla pystyt vaikuttamaan ja tukemaan asianmukaisesti kutakin yksilöä heidän tarpeiden mukaisesti. Koulutuksen aikana teet kaksi oppimistyylianalyysiä lähipiirin henkilöille ja harjoittelet analysointia. Oppimistyylianalyysejä on yhdeksän erilaista eri ikäisille ja siitä on saatavilla opettajan ja vanhemman versio.

Valmennustyylianalyysi (TSA) on oiva menetelmä itsearviointiin ja muiden valmennustyylien arviointiin. Valmennustyylianalyysistä käy ilmi saavutatko kohderyhmäsi ja mitkä ovat sinun vahvuutesi kohtaamistilanteissa. Analyysin avulla pystyt kehittymään niin valmentajana kuin kouluttajana ja olemaan parempi versio itsestäsi. Koulutuksen aikana teet opetus- ja valmennustyylianalyysit, sekä harjoittelet niiden analysointia.

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

Kouluttaja

Anne Penttinen toimii pääkouluttajana ja on akkreditoitu menetelmien käyttäjä. Hän on pitkän linjan yrittäjä, jonka työ on vaikuttanut pk-yrityksistä aina pörssiyhtiöiden johtoon, julkishallintoon, oppilaitoksiin ja kolmannelle sektorille. Penttisen vankka kokemus auttaa kohtaamaan työelämäosallisuuden haasteet ja tarjoaa näkemyksiä menetelmien hyödyntämiseen laaja-alaisesti eri sektoreilla ja tehtävissä.

Koulutuksen sisältö kootusti

Koulutuksen kesto on neljä kuukautta ja koostuu 10 x 2h online-tapaamisista, verkkokoulutuksesta, itsenäisestä harjoittelusta sekä auditoinneista.  Koulutus sisältää henkilökohtaiset työ- ja koulutusanalyysit (WSA & TSA), 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten, menetelmien tulkintakäsikirjan sekä verkkomateriaalit. Lisäksi saat 2 kpl oppimistyylianalyysejä (LSA). 


Lue lisää WSA & TSA Sertifiointikoulutuksesta täältä.

Hae mukaan WSA & TSA Sertifiointikoulutukseen täältä.