Tunnista kyvyt - tee tulosta

Hyödynnä kyvyt tuloksen varmistamiseksi.

-

Opettajien ja opiskelijoiden palautteita:
 

Opettamisen ja valmentamisen puuttuvat palaset

Opettamisen ja valmentamisen puuttuvat palaset

"On ollut hieno matka huomata isoja muutoksia siinä, miten opiskelijoita tai valmennettavia voi tukea heidän omalla tiellään kohti heidän unelmiaan ja erinomaisuuttaan. Siihen WSA-maailma on ollut puuttuva palanen." - Tommi Haapakangas
Lue lisää
Opiskelijoiden kasvutarina opettajan näkökulmasta

Opiskelijoiden kasvutarina opettajan näkökulmasta

”Joskus vain tuntuu siltä, että opiskelija ei ymmärrä täysin omaa potentiaaliaan. Veeran ja Sannan tapauksessa kävi juuri näin. Houkuttelin heidät mukaan WSA-maailmaan." Näin kertoo Sannan ja Veeran opettaja, Tommi Haapakangas.
Lue lisää

 

"Opiskeluiden kuormituksen vähentyessä, minulle on jäänyt aikaa ja energiaa tehdä muita minulle tärkeitä asioita. Valmennuksen vaikutus on ollut uskomaton, ja voin ehdottomasti suositella sitä!" - Elli

Lue Ellin teksti kokonaisuudessaan tästä!


"En pysty mitenkään listaamaan kaikkia oppeja, oivalluksia ja hyötyjä, joita olen saanut Consultican koulutuksista, ja huikeinta on se, että teen oivalluksia yhä!" - Veera Annunen

Lue Veeran teksti kokonaisuudessaan tästä!


"Analyysin tuloksista oli minulle todellista hyötyä. Opin uutta itsestäni ja oppimistyylistäni. Uskon, että tämä auttaa minua menestymään paremmin akateemisesti ja saamaan enemmän iloa uusien asioiden oppimisessa." - Business College Helsingin opiskelija

Lue opiskelijapalaute kokonaisuudessaan tästä!

Asiakasohjaus: Ainutlaatuisen työtavan ymmärtäminen on avain osatyökykyisten ja työttömien asiakasohjaukseen

WSA (Working Style Analysis) on ainutlaatuinen asiakasohjauksen työmenetelmä, joka tuo käytännönläheisesti esille henkilön haasteet ja vahvuudet.

"Näen WSA:ssa merkittävän hyödyn aikuissosiaalityön asiakkaille. WSA tukee moniuloitteista asiakasohjausta, antaen ohjaajille ja valmentajille syvempää ymmärrystä", summaa Pohjanmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki WSA-menetelmän hyödyistä.

Tulokset vahvistavat henkilön itsetuntemusta ja antavat ammattilaiselle tietoa henkilön soveltuvuudesta työhön eri ympäristöissä. Menetelmä nopeuttaa asiakasohjausta ja tuo konkretiaa työnantajayhteistyöhön. Itseymmärrys lisääntyy ja vaikutukset näkyvät elämässä kokonaisvaltaisesti.

 

Koulutusten palauteyhteenvetoja

 

PALAUTEYHTEENVETO TYÖVALMENTAJIEN KOULUTUKSESTA

Vastasiko valmennuksen sisältö odotuksiasi?

7 / 15 Erittäin hyvin 8 / 15 Hyvin 0 Tyydyttävästi 0 Huonosti

Voin hyödyntää valmennuksen antia työssäni

7 / 15 Erittäin hyvin 8 / 15 Hyvin 0 Tyydyttävästi 0 Huonosti

Kouluttajan ammattitaito oli

10 / 15 Erittäin hyvä 5 / 15 Hyvä 0 Tyydyttävä 0 Huono

Valmennuksen parasta antia mielestäni oli

Selkeät ja heti käytettävissä olevat esimerkit: voi hyödyntää heti työssä.
Innosti ottamaan rohkeasti yhteyttä yrityksiin.
Vinkit käyttäytymismalleista eri kontakteissa.
Kokonaisuus, harjoittelusta oli apua, virheistä niin omista kuin muiden oppii.
Puhelinspiikki
Tuotiin esiin yrittäjän näkökulmaa, ei katsottu asioita vain projektin & julkisen sektorin näkökulmasta.
Puheharjoitukset
Vuorovaikutus kollegoiden kanssa
Ennakkoluulojen esiin tuominen ja kumoaminen, käytännön harjoitukset.
Hyötynäkökohtien painottaminen
Käytännön harjoitukset (hissi + puhelin) * 6
Konkreettiset yhteydenotot yrityksiin.
Argumenttien pohtiminen
Itselle selvien asioiden miettiminen asiakkaan (=yrityksen) näkökulmasta.
Selkeä toimintamalli.

Haluaisin Consultica Oy:n järjestävän valmennusta/seminaareja/koulutusta seuraavista aiheista

Lisää tätä mutta syvemmin
Olisi mielenkiintoista jos olisi samantapaista koulutusta, mutta niin, että lähtökohta olisi työtä etsivä asiakas – hänen" tukeminen työhaussa.
Kirjallinen markkinointi (esim. sähköpostiyhteydenotot) jäivät käsittelemättä, mutta puhelin on toki tärkeämpi.
Miten pidän kiinni hyvistä asiakassuhteista?
Argumentit
Työehtosopimuksista ym. Työnantajatuntemusta olisi hyvä saada lisää
Mahdollisesti lisää yritysyhteistyöstä.
Markkinointitavat

Terveiseni Consultica Oy:lle ja tilaisuuden vetäjälle

Ihan mukava, asiallinen ja tiivis paketti yritysyhteistyöstä.
Hieno tilaisuus, tällaista kättä pidempää –koulutusta tarvitaan!
Kiitos.
Reipas, ripeä ote, edettiin hyvässä tahdissa.
Olet innokas vetäjä, innoittava
Kiitos mukavasta päivästä. Hyvä ja selkeä ”paketti” aiheesta.
Taidokas kouluttaja.
Kiitos ja hyvää jatkoa!
Tehokas, tiivis paketti, osaava kouluttaja, ei kuitenkaan liian raskas kokonaisuus.
Kiitos, tiivis ja selkeä valmennus.


PALAUTEYHTEENVETO MYYNTITIIMIN VALMENNUKSESTA

Vastasiko valmennuksen sisältö odotuksiasi?

Erittäin hyvin 7/15 Hyvin 8/15 Tyydyttävästi 0/15 Huonosti 0/15

Voin hyödyntää valmennuksen antia työssäni

Erittäin hyvin 9/15 Hyvin 6/15 Tyydyttävästi 0/15 Huonosti 0/15

Valmentajan ammattitaito oli

Erittäin hyvin 13/15 Hyvin 2/15 Tyydyttävästi 0/15 Huonosti 0/15

Valmennuksen parasta antia mielestäni oli

Porukka/henkilöstö oli erittäin avoin-> moniin asioihin sain vahvistuksen.
Analysointi ym. Kouluttaja osasi asiansa
Tietoisuuden lisääntyminen koskien omaa persoonaa
Henkilökohtainen analyysi
Analyses about persons
Henkilökohtaistaminen
Valmennus oli herättävä. Sain paljon aihetta ajatella omia toimintatapoja jne.
Omien parantamistarpeiden löytyminen
Analyysit ja niiden tulkitseminen
Päivä oli ok!
Miettiä omien ominaisuuksien hyödyntämismahdollisuuksia.
Kehittämismahdollisuuksien ymmärtäminen

Haluaisin Consultica Oy:n järjestävän valmennusta seuraavista aiheista

Markkinointi koulutuksista

Haluaisin lisätietoja seuraavista aiheista/teemoista

Selling trainings

Terveiseni Consultica Oy:lle ja tilaisuuden vetäjälle

Kiitos, mukava oli kuunnellaThank you so much!!!
Kiitos hyvästä koulutus päivästä
Homma ok!


PALAUTEYHTEENVETO VATES-SÄÄTIÖN TIIMIKOULUTUKSESTA

Vastasiko koulutuksen sisältö odotuksiasi?

Erittäin hyvin 6/10 Hyvin 4/10 Tyydyttävästi Huonosti

Voin hyödyntää koulutuksen antia työssäni

Erittäin hyvin 4/10 Hyvin 6/10 Tyydyttävästi Huonosti

Kouluttajan ammattitaito oli

Erittäin hyvä 9/10 Hyvä 1/10 Tyydyttävä Huono

Koulutuksen parasta antia mielestäni oli

Tietopaketti omasta työtyylistä, mutta myös keskustelu yhdessä muista.
Pohtia, miten tulokset näkyvät konkreettisesti käytännössä.
Tieto omista vahvuuksista ja toimintatavoista vahvistui, selkeytti ajatuksia
Sain vahvistusta omille ajatuksilleni työtyylistäni
En tiedä, mitkä olivat odotukset, mutta ne ylittyivät. Parasta oivallukset oman työn kehittämiseen ja työyhteisön, jos vaan halutaan kehittää
Itse käyttöohjeen auki kirjoittaminen
Keskustelu muiden kanssa. Omien vahvuuksien hahmottaminen.
Pystyin hyödyntämään WSA kyselyn tuloksia työhaastattelussa (kesken koulutuksen)
Kaikki :)
Perusteellinen oman analyysin läpikäynti, jossa kuuli myös muiden pohdintoja, sekin oli tosi kiinnostavaa

Haluaisin Consultica Oy:n järjestävän valmennusta/seminaareja/koulutusta seuraavista aiheista

Pohtia, miten tulokset näkyvät konkreettisesti käytännössä.Työyhteisöjen valmennus & seminaari/tietoisku, missä kaikkialla WSA:ta voi vielä hyödyntää. Työtyyleistä voisi olla joku seminaari, mielenkiintoinen aihe
Organisaatiomme arvoihin peilaavaa koulutusta
Tiimien yhteistyön kehittäminen

Haluaisin lisätietoja seuraavista asioista/aiheista/teemoista

Miten työskentelyporukassa/ työpaikalla voisi mahdollistaa entistä paremmin vahvuuksien ja ominaisuuksien hyödyntämisen
Konkretiaa, miten näitä sidotaan omaan työhön & työyhteisöön paremmin
Miten voisi edelleen kehittää vahvuuksiaan
Aivojen rakenteesta

Terveiseni Consultica Oy:lle ja tilaisuuden vetäjille

Kiitos! Hyvä tilaisuus! Joka euron arvoinen!!!
Kiitos koulutuksesta, tämä oli valaiseva ja mukavaa pohtia yhdessä. Kouluttaja oli ammattitaitoinen ja selkeä.
Kiitos! Ihan mahtava iltapäivä!
Tiivis iltapäivä, mutta hyvää olivat riittävät tauot
Kiitos hyvin organisoidusta päivästä!
Kiitos Nora!
Kiitos!
Kiitos kannustavasta ohjauksesta
Tiivis, mutta kattava 4-tuntinen, antoisa myös. Monimutkaiselta tuntuviin asioihin tuli selkeyttä.

 

Leea Kantelus

Leea Kantelus

"Työhyvinvointivalmentajana luulin jo tietäväni kaikki omaa hyvinvointiani tukevat tekijät, mutta eihän se niin ollutkaan. Työtyylianalyysin (WSA) myötä aloin ymmärtää miksi reagoin siten, kun reagoin tietyissä tilanteissa."

Näytä case
Laura Ihatsu

Laura Ihatsu

"Työtyylianalyysin (WSA) kautta opin ymmärtämään mitkä ovat omat luonnolliset ja opitut vahvuuteni, ja miten voin hyödyntää niitä työelämässä ja sosiaalisissa suhteissani."

Näytä case
Pauli Leinonen

Pauli Leinonen

"Sertifiointikoulutuksen myötä ymmärsin, että työ- ja koulutustyylianalyysi (WSA & TSA), sekä sertifionitikoulutus ovat erinomainen lisä olemassa olevaan arviointiväline- ja koulutusvalikoimaani."

Näytä case

 

 

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi