-

Pauli Leinonen

Matka itsetuntemukseeni 

Puoli vuotta sitten hyppäsin junaan, matkan nimi oli työtyylinalyysi ja matkanjohtajana minulle ennestään tuttu Anne Penttinen. Odotukset olivat korkealla mutta ylittyivät reilusti. En osannut edes kuvitella miten mielenkiintoinen, jännittävä, haastava ja huikea reissu minua odotti. 

Olen toiminut yli 15 vuotta erityistyöllistymisen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen koulutus- ja työllisyysasiantuntijana Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiössä. Tavoitteenani on edistää työelämän Design for All -ajattelua, joka mahdollistaa kaikille työnhakijoille yhdenvertaisen ja saavutettavan työn hakemisen ja tekemisen mahdollisuudet. Tarjoan koulutus-, valmennus- ja konsultointipalveluita koulutus- ja työllisyysalan asiantuntijoille sekä yritysten johdolle ja henkilöstölle (HR ja HRM). Toimenkuvaan kuuluvat myös asiatuntijaluennot, keynote-puheenvuorot sekä koulutukset mm. työvalmennuksen erikoisammattitutkinto-opiskelijoille (EAT). Takana on satoja koulutuksia ja valmennuksia tuhansille ihmisille. Uskallan sanoa, että hallitsen hyvin sen, mitä tällä hetkellä teen.

Olin tutustunut Anneen jo ennen sertifiontikoulutusta, ollessani hänen muissa koulutuksissaan. Pidin hänen mutkattomasta ja suorasta tavasta nostaa asiat esiin sellaisina kuin ne oikeasti ovat. Kävimme keskusteluja usein niin koulutustilanteista kuin palveluiden myymisestäkin. Miten havainnoimme ja tunnistamme oman käyttäytymisemme? Mitkä ovat omat vahvuutemme? Miten saamme toivottuja vaikutuksia aikaan ryhmässä, jonka kanssa työskentelemme? Kokemus oli opettanut, että kouluttajan tai konsultin roolissa, uusissa tilanteissa ja uusien ihmisten kanssa, oli oltava hereillä ja aistittava ihmisten moninaisuus. Saada kaikki ryhmän jäsenet mukaan ottamalla huomioon jokaisen yksilölliset tavat ottaa vastaan ja käsitellä tietoa. Oli vuosi 2017 kun tein ensimmäisen kerran työtyylianalyysin (WSA, Working Style Analysis). Silloin minulla oli useita STEA ja ESR-projekteja alussa, lopussa ja välivaiheessa. Jaksaminen oli kovilla ja se näkyi myös analyysin tuloksissa. Silloin Anne sanoi, että olisin kyllä parhaimmillani kouluttajana, ja jättäisin projektien vetämisen vähemmälle. Siirryinkin vähitellen koulutus- ja asiantuntijatehtäviin, kun sain edelliset projektit päätökseen. Voin sanoa, että olen nauttinut nyt työstäni, vaikka onkin ollut raskas koronavuosi. Uusia välineitä ja tapoja tehdä työtä on pitänyt ottaa haltuun nopeasti. 

Pidimme Annen kanssa yhteyttä puolin ja toisin toisiamme sparraten. Usein keskusteluissa tuli esiin työtyylianalyysi. Ymmärsin sen hyödyt omakohtaisesti, mutta en vielä käsittänyt sen monipuolisia hyötyjä. Minulle alkoi yhä enemmän kiinnostaa, että saisinko sen avulla vielä enemmän ja syvempää tietoa omista vahvuuksistani, ymmärrystä siihen, miksi toimin töissä ja vapaa-aikana tietyllä tavalla, ja keinoja saada koulutusryhmät ja tiimit yltämään parhaimpaansa? Aloin tutustumaan analyysiin vielä tarkemmin ja keskustelimme siitä pitkät tovit Annen kanssa. Huomasin, että työtyylianalyysi olisi erinomainen lisä olemassa olevaan arviointi- ja koulutusvalikoimaani. Niinpä aloitin elokuussa 2020 matkan työ- ja koulutustyylianalyysin (TSA) mielenkiintoiseen maailmaan serifiointikoulutuksen merkeissä.

Työtyylianalyysit mahdollistaisivat tiimien joustavan ja kaikkia osallistavan tavan toimia. Lisäksi sen avulla voidaan vaikuttaa, konkreettisesti ja ennakoivasti, nuorten työssä jaksamisen kysymyksiin, niin yksilön, tiimien kuin johtamisen tasolla. Työtyylianalyysi mahdollistaa yksilö-, ja tiimikohtaiset analyysit. Menetelmän avulla päästään entistä paremmin käsiksi sekä tiimien että yksilöiden vahvuuksiin, mieltymyksiin ja joustavuuteen/joustamattomuuteen. Nähdään entistä kirkkaammin, millaisia asioita esimerkiksi uusien ja vaikeiden asioiden käsittelemisessä olisi hyvä välttää. 

Työelämä muuttuu ja haastaa meitä uusilla tavoilla. Työskentelemme yhä enemmän ainakin osin etänä. Meillä on erilaisia toiveita ja mieltymyksiä työn tekemisen, paikan ja ajan suhteen. Etätyön tekeminen ja sen johtaminen, kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja moninainen yhteisöllisyys korostuvat. Työ kuormittaa eri tavalla kuin ennen. Se on yksinäistä ja vaatii sopeutumista ja uuden oppimista. Johtamisen avainkysymys on, miten tunnistamme ja johdamme tunteita, kun tapaamme toisiamme vain kuvaruudun välityksellä. Työtyylianalyysien avulla saadaan tietoa ja konkreettisia työkaluja myös näihin työelämän uusiin haasteisiin. Sain arvokkaan "ahaa"-elämyksen, kun tein auditointitehtävää Annen periksiantamattomassa, tavoitteellisessa ja hyvällä tavalla kehittävässä ohjauksessa. Työtyylisanalyysissä selvisi, että lähes kaikki aistini ovat vahvoja. Luulin ensin, että tämä on myös minun kannaltani pelkkä vahvuus – kunnes tajusin, ettei asia ole aivan niin yksiselitteinen. Aloin tarkastella tämän "moniaistisuuden" kautta, miten havainnoin ympäristöä ja miten toimin erilaisissa tilanteissa, kuten kokouksissa ja koulutuksissa. Entä mitä vasemman ja oikean aivolohkon samanaikainen tiedonkäsittely tarkoittaa? Entä impulsiivisuuteni ja jatkuva liikkumisen tarve uusien ja vaikeiden asioiden äärellä? 

Itseäni ainakin välillä kuormittaa ja suorastaan hengästyttää. Toisaalta yhdistelmä on toiminut hyvin erilaisissa kehittämistehtävissä ja toimii edelleen, kun minun pitää startata ja saada asioita nopeasti eteenpäin. Työtyylianalyysin myötä olen kuitenkin alkanut tiedostaa, että joissakin tilanteissa impulsiivisuus ottaa vallan tai huomio varsinaisesta tekemisestä herpaantuu. Kun olen ryhtynyt tekemään erilaista tarkkuutta tai eri tavoin vaativia asioita minulle mieluisiin, sopivilta tuntuviin aikoihin, olen pystynyt suunnittelemaan koulutuskalenterini jopa vuositasolla – asioiden kuormittavuuden ja yksilöllisten luontaisten vahvuuksieni mukaan. 

Monessa mukana olleena ja monia koulutuksia käyneenä voin sanoa, että tämä opinmatka on ollut mielenkiintoisin ja myös haastavin. Usko omaan tekemiseen on välillä horjunut, mutta maaliin on päästy Annen ja muiden koulutukseen osallistuneiden avulla. Opittavaa toki riittää edelleen – joten matka jatkuu seuraaville pysäkeille.

Vantaalla 2.2.2021

Pauli Leinonen

Koulutus- ja työllisyysasiantuntija
 


Muut referenssit

Leea Kantelus

Leea Kantelus

"Työhyvinvointivalmentajana luulin jo tietäväni kaikki omaa hyvinvointiani tukevat tekijät, mutta eihän se niin ollutkaan. Työtyylianalyysin (WSA) myötä aloin ymmärtää miksi reagoin siten, kun reagoin tietyissä tilanteissa."

Näytä case
Laura Ihatsu

Laura Ihatsu

"Työtyylianalyysin (WSA) kautta opin ymmärtämään mitkä ovat omat luonnolliset ja opitut vahvuuteni, ja miten voin hyödyntää niitä työelämässä ja sosiaalisissa suhteissani."

Näytä case