-

WSA & TSA -sertifiointikoulutus työllistymisen edistäjille

Orientaatiotapaaminen Teamssissa 06.02.2024. Etäkoulutuspäivät 08.-09.02. ja 07.-08.03. Päätös 06.05.2024
Tapahtumapaikka Teams

Hei sinä työllistymisen edistäjä - haluatko tavoittaa myös "Emmä tiiä" -asiakkaat?


Kenelle?

Koulutus on suunnattu työllisyyspalvelujen parissa työskenteleville ammattilaisille, tuetun työllistymisen asiantuntijoille ja muille työllisyyden edistäjille.


Koulutuksen hyödyt

Koulutuksesta saat konkreettiset keinot asiakkaiden nopeatempoiseen ohjaamiseen, tukemiseen, motivointiin ja kehittymisen arviointiin. WSA-analyysillä saat selville mm. asiakkaan vahvimmat aistiväylät eli sen, miten saat parhaiten kontaktin asiakkaaseesi.

WSA-analyysin avulla selvität suoraan, milloin asiakkaasi on tehokkaimmillaan, miten hän oppii nopeiten, milloin hän voi hyvin ja mikä häntä kuormittaa. Löydät keinoja ihmisten voimavarojen kasvattamiseen asiakaspolun eri vaiheissa sekä siihen, miten tuet kutakin ihmistä oikealle polulle. Koulutuksesta saamasi ymmärrys ja osaaminen tulee muuttamaan asiakaskohtaamisesi yksilöllisemmiksi. 

WSA:n avulla säästät aikaa vähintään tunnin päivässä, sillä opit analysoimaan raportteja niin, että löydät tunnissa vastaukset mm. siihen, millainen on asiakkaan

 • soveltuvuus erilaisiin työtehtäviin
 • asennoituminen perehdytykseen ja ohjeisiin
 • tiedon vastaanottaminen ja vuorovaikutus
 • stressifaktorit ja kuormitustekijät
 • ohjauksen tarve ja suhde auktoriteettiin
 • tarve rutiineihin tai vaihteluun
 • suhde aikatauluihin 


Osallistujien palautteita

"Työtyylianalyysin koettiin vahvistaneen itsetuntoa, työelämävalmiuksia ja tulevaisuuden näkymiä", kirjoittaa valtiotieteiden maisteri Nora Viljaniemi pro gradu -tutkielmassaan. Lue lisää.

"Työtyylianalyysin avulla voidaan vaikuttaa, konkreettisesti ja ennakoivasti, nuorten työssä jaksamisen kysymyksiin niin yksilön, tiimien kuin johtamisen tasolla.", kirjoittaa koulutus- ja työllisyysasiantuntija Pauli Leinonen. Lue Paulin blogiteksti täältä.

"Näen WSA:ssa merkittävän hyödyn aikuissosiaalityön asiakkaille. WSA tukee moniuloitteista asiakasohjausta, antaen ohjaajille ja valmentajille syvempää ymmärrystä", summaa Pohjanmaan hyvinvointialueen aikuissosiaalityön päällikkö Virpi Kortemäki WSA-menetelmän hyödyistä. Lue lisää palautteita.


Koulutusohjelman päätyttyä osallistujat

 • Ymmärtävät ihmisten erilaisuuden niin ammatillisissa kuin henkilökohtaisissa tilanteissa
 • Tunnistavat oman henkilökohtaisen työskentely-, ongelmaratkaisu- ja oppimistyylinsä sekä aistimoottorien merkityksen
 • Erottavat biologiset ja opitut tyylit sekä opitut käyttäytymis- ja toimintamallit
 • Ymmärtävät, kuinka kukakin ottaa tietoa mieluiten vastaan, miten he ajattelevat sekä miten he keskittyvät ja suoriutuvat parhaiten päivittäisessä työssä ja erilaisissa elämäntilanteissa?
 • Analysoivat henkilökohtaisia työskentelytyyliprofiileja sekä ryhmäprofiileja
 • Ymmärtävät stressin, uupumuksen, konfliktien ja heikon suorituskyvyn syyt työpaikalla
 • Menestyvät paremmin johtamisessa, valmentamisessa ja mentoroinnissa, liiketoimintatilanteissa, työ- ja oppimistilanteissa, työ- ja oppimisympäristöissä sekä omassa liiketoiminnassa
 • Käyttävät työskentelytyylianalyysejä ja ryhmäanalyysejä
 • Luovat koulutusohjelmia ja menetelmiä vastaamaan erilaisten ryhmien tarpeita
 • Käyttävät monimuotoisuuskonseptia omassa yksityiselämässä, henkilökohtaisessa työssä ja oppimistilanteissa tai omassa liiketoiminnassa
 • Valmistuvat kansainvälisesti sertifioiduiksi WSA & TSA -asiantuntijaksi ja voit toimia työskentely- ja valmennustyylien asiantuntijana työpaikallasi tai omassa liiketoiminnassasi
 • Saat työskentelytyylianalyysin (Working Style AnalysisTM) ja valmennustyylianalyysin (Training Style AnalysisTM) hankintaoikeuden sopimushinnoin


Aikataulu 

Koulutus on lyhytkoulutus, joka kestää harjoitteluineen 3 kuukautta. Koulutus toteutetaan verkossa ja se sisältää sekä itsenäistä etäopiskelua että kaksi kahden päivän etäkoulutusjaksoa 

Orientaatio

Zoom

1.-2. koulutuspäivät

Zoom

3.-4. koulutuspäivät

Zoom

Päätöstilaisuus

Zoom

06.02.2024
klo 14-16

08.-09.02.2024
klo 10-17
07.-08.03.
klo 10-17
06.05.2024
klo 14-16


Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutus koostuu etätapaamisista sekä itsenäisestä opiskelusta ja harjoittelusta. Yhteisissä tapaamisissa pääset oppimaan kokeneilta kouluttajiltamme ja harjoittelemaan yhdessä muiden osallistujien kanssa. Oppimisen tukena sinulla on kattava verkkoalusta, joka on käytettävissäsi vielä 3 kk koulutuksen jälkeen. Verkkoalustalta voit ladata itsellesi menetelmien analysointikäsikirjan ja Master-käsikirjat, jotka jäävät käyttöösi. Lisäksi tarjoamme sinulle harjoittelua varten

 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA)
 • Valmennus- tai koulutustyylianalyysin (TSA)

Koulutuksen aikana keskitymme kolmeen instrumenttiin, työvälineeseen, joiden sertifioiduksi käyttäjäksi valmistut

 • WSA työntekijän analyysi (Employee) - työtyylianalyysi
 • WSA ryhmäanalyysi
 • TSA valmentajan/kouluttajan analyysi

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.


Kokonaiskuva koulutuksen etenemisestä 

Step 1. Täytä hakulomake ja otamme sinuun yhteyttä

Step 2. Vastaat työskentelytyylianalyysiin (Working Style AnalysisTM) verkossa 30 min

Step 3. Yhteinen orientaatiotapaaminen etänä 

Step 4. Pääsy verkkokoulutusalustallemme, mistä löydät kaikki materiaalit

Step 5. Ensimmäiset koulutuspäivät 

Step 6. Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua sekä yhteisiä verkkotapaamisia

Step 7. Toiset koulutuspäivät 

Step 8. Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua sekä auditointitehtävä

Step 9. Päätöstilaisuus - koulutuksesta valmistuminen ja sertifiointi
 

Kouluttajat

Pääkouluttajana toimii menetelmien akkreditoitu asiantuntija ja Master Coach Anne Penttinen sekä sertifioidut WSA & TSA -asiantuntijat.

Hinta 

2995,00 + alv


Consultica Oy on Suomessa ainoa WSA & TSA -asiantuntijoiden kouluttaja! Tartu tilaisuuteen ja hae mukaan


Lisätietoja

Anne Penttinen
+358 44 906 4444
[email protected]


Lue lisää WSA & TSA -sertifointikoulutuksesta täältä.

Hae mukaan WSA & TSA -sertifiointikoulutukseen täältä.