TSA-analyysin hyödyt

korkeakoulujen opettajille, opinto-ohjaajille ja opiskelijoille

-

Opettajille ja opinto-ohjaajille
 

 • Syventää itsetuntemusta
 • Parantaa opetuksen laatua
 • Opetuksesta tulee entistä joustavampaa
 • Suhteet vaikeisiin/erilaisiin opiskelijoihin helpottaa
 • Suhteet opiskelijoihin/kollegoihin paranee
 • Työstressi vähenee ja työtyytyväisyys lisääntyy
   

Opiskelijoille
 

 • Oppiminen helpottuu ja nopeutuu
 • Opintomenestys paranee
 • Ryhmätyöt sujuvat paremmin
 • Viihtyvyys koulussa kasvaa
 • Alisuoriutuminen vähenee ja turhautuminen vähenee
 • Onnistumisen kokemukset lisääntyvät
 • Itsetunto ja -luottamus paranee
   

Lue opettajien ja opiskelijoden referenssejä täältä.

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi