LSA-analyysin hyödyt

korkeakoulujen opettajille, opinto-ohjaajille ja opiskelijoille

-

Hyödyt opettajille ja opinto-ohjaajille
 

 • Tiedät opiskelijoidesi biologiset vahvuudet ja oppimistarpeet
 • Saat selville opiskelijoiden alisuoriutumisen ja uupumisen syyt ja opit välttämään syitä jatkossa
 • Hitaiden oppijoiden ja "lahjakkaiden" opiskelijoiden todelliset tarpeet paljastuvat
 • Oppituntien ja opintojaksojen suunnittelu yksinkertaistuu
 • Tehokkaiden oppituntien luominen
 • Koulun tulokset paranevat 
 • Ajanhallinta paranee
 • Työstressi vähenee
 • Työtyytyväisyys lisääntyy
 • Opiskelijan ja kouluhenkilökunnan välinen vuorovaikutus paranee
   

Hyödyt opiskelijoille 
 

 • Oppii tunnistamaan oman oppimisen vahvuudet ja heikkoudet ja oppii hyödyntämään tietoa omassa opiskelussa
 • Ymmärtää itseään paremmin ja turhautuminen vähenee
 • Oppii tunnistamaan, mitkä asiat kuormittavat itseä
 • Osaa luoda stressittömän opiskeluympäristön itselleen, jolloin stressi vähenee
 • Lisää ymmärrystä erilaisista oppimistyyleistä
 • Opintomenestys paranee
 • Oppiminen nopeutuu ja helpottuu
 • Itsetunto ja itseluottamus paranee
 • Oppii elämään omannäköisempää elämää
 • Ryhmätyöt sujuvat paremmin
 • Yhteishenki paranee
 • Viihtyvyys koulussa paranee
 • Psyykkinen hyvinvointi paranee

LSA-analyysin tuloksia voi tarkastella yksittäisistä henkilökohtaisista raporteista tai vastaavasti voit tarkastella kokonaisen opiskelijaryhmän henkilökohtaisia tuloksia yhden ryhmäraportin muodossa. LSA-ryhmäraportista saat jo yhdellä silmäyksellä kattavan käsityksen koko ryhmän tarpeista!


Lue opettajien ja opiskelijoiden referenssejä täältä.
Lue lisää LSA-ryhmäraportista tästä!

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi