Luodaan koulustanne paikka, jossa voi kukoistaa!

Menestyksellä ei ole rajoja, kun opiskelija voi hyvin, on motivoitunut sekä tunnistaa omat vahvuutensa ja oppimistarpeensa.

-

Opiskelu-uupumus on todellinen ongelma Suomessa. Uupunut opiskelija ei voi hyvin, eikä hänellä ole rahkeita panostaa opintoihinsa. Suuri määrä opiskelijan potentiaalia jää käyttämättä, koska opiskelijoita ei kohdata yksilöinä. Tämä ongelma saadaan ratkaistua, kun käytetään opetustapoja, jotka huomioivat erilaiset oppimistyylit ja luodaan opiskelijoiden yksilöllisiä tarpeita vastaavat oppimisympäristöt ja -olosuhteet.

Tartu tilaisuuteen ja ilmoittaudu WSA & TSA -asiantuntijakoulutukseemme! Koulutuksessamme saat työtyylianalyysin (WSA) ja opetustyylianalyysin (TSA) sertifikaatin ja hankintaoikeuden, ja opit analysoimaan näiden analyysien tulokset. Koulutuksen jälkeen sinulla on menetelmät ja osaaminen, joiden avulla osaat mm:

  • lisätä opiskelumotivaatiota
  • kasvattaa opintomenestystä erityisesti heikosti opinnoissa pärjäävien keskuudessa
  • ehkäistä konkreettisesti koulupudokkuutta ja poissaoloja
  • kasvattaa menestystä johtamisessa, valmentamisessa ja mentoroinnissa, liiketoimintatilanteissa, työ- ja oppimistilanteissa tai omassa liiketoiminnassa

WSA-, TSA- ja LSA-analyysit antavat opettajalle ja opinto-ohjaajalle syvän ymmärryksen kunkin opiskelijan yksilöllisistä tarpeista ja vahvuuksista. Analyysien ansiosta opettajat ja opinto-ohjaajat voivat pelkän tukemisen sijaan todella ohjata opiskelijaa opinnoissa, henkilökohtaisessa kehityksessä ja uravalinnassa. Opiskelija ei useinkaan tunne omia luontaisia vahvuuksiaan tai oppimistarpeitaan, sillä luontaiset tavat ovat voineet jäädä jopa kokonaan mm. koulusta ja kotoa opittujen tapojen varjoon. 
 

 

 

Mitä WSA-, TSA- ja LSA-analyysit ovat?
 

Työtyylianalyysi (WSA), opetustyylianalyysi (TSA) ja oppimistyylianalyysi (LSA) ovat tieteellisesti hyväksyttyjä ja perustuvat neurotieteellisiin havaintoihin.  

Working Style Analysis (WSA) on johtamisen ja ohjaamisen menetelmä. Analyysin avulla saadaan selville, millaiset tehtävät sekä työympäristö ja -olosuhteet henkilölle sopii parhaiten. Saat kaiken tiedon, miten johtaa ja työskennellä parhaiten myös paineen alla. WSA-tulokset kertovat henkilön opitut toimintamallit, mutta toisin kuin testit, tämä analyysi menee syvemmälle ja kertoo myös henkilön mieltymykset ja epämieluisat asiat biologisella tasolla. Nimenomaan biologiset vahvuudet ovat vahvuuksia, joita käyttäessä henkilö on sekä tehokas että hyvinvoiva työskennellessään! Henkilökohtaisista WSA-tuloksista voi koota myös ryhmäraportin, josta näkee koko ryhmän tarpeet. Tämä nopeuttaa esim. koulutusten suunnittelua.

Teaching Style Analysis (TSA) on opettajille ja kouluttajille suunnattu analyysi, jonka avulla opettaja saa opiskelijasta optimaalisimman suorituskyvyn irti. TSA-analyysin tulokset kertovat, millainen opetustyyli opettajalla on tällä hetkellä käytössä ja kuinka hyvin tämä osaa huomioida yksilölliset oppimistyylit opetuksessa. Tuloksista käy ilmi opettajan kehityskohteet, minkä ansiosta opettaja voi tehdä opetuksestaan yksilöllisempää.

Learning Style Analysis (LSA) on muutoin samanlainen kuin WSA, mutta se on suunnattu nimenomaan opiskelijoille ja sen avulla saadaan selville, millaiset opiskelutavat, oppimisympäristö ja -olosuhteet opiskelijalle sopii ja mikä hänelle aiheuttaa stressiä. LSA-tulokset kertovat opiskelijan opitut toimintamallit sekä opiskelijan mieltymykset ja epämieluisat asiat biologisella tasolla. Biologiset vahvuudet ovat vahvuuksia, joita käyttäessä opiskelija on sekä tehokas että hyvinvoiva! Opiskelijoiden henkilökohtaisista LSA-tuloksista saa WSA:n tapaan kootun ryhmäraportin. Tämä nopeuttaa opettajien suunnittelutyötä.

 

Opiskelijoiden raporttien tuloksia ja niiden selitteet


Esimerkkiraportti 1: Opiskelija alisuoriutuu perinteisessä opetuksessa

Esimerkkiraportti 2: - Olin motivoitunut, kunnes aloitin opinnot

Kuvat ovat olleet osa Lapin AMK:n digipedagogiikan esitystä. 

Tulevat koulutukset

Katso lisää tapahtumia
Katso lisää tapahtumia

Huomioitavaa! WSA & TSA -asiantuntijakoulutuksesta saat myös LSA-analyysin hankintaoikeuden, mutta LSA-sertifikaatin saaminen edellyttää LSA & TSA -sertifiointikoulutuksemme käymistä. Olethan meihin yhteydessä, jos haluat LSA-sertifikaatin!

Ota yhteyttä!

Tieteellistä faktaa - Tiukkaa asiaa - Ymmärrettävästi