-

Työelämäasiantuntijoille - haluatko tavoittaa myös "Emmä tiiä" asiakkaat?

Kenelle?

Työllisyyden kuntakokeiluihin ja tuetun työllistymisen asiantuntijoille. Tarvitsetko keinoja asiakkaidesi motivointiin ja nopeatempoiseen ohjaamiseen? Pienryhmissä tapahtuva käyttäjäkoulutus antaa konkreettiset keinot ohjaamiseen, tukemiseen ja kehittymisen arviointiin.

Tavoitteet ja hyödyt

Työtyylianalyysin (WSA) avulla löydät ratkaisuja ja keinoja ihmisten voimavarojen kasvattamiseen asiakaspolun eri vaiheissa. Löydät suoraan ja nopeasti keinot, miten ohjaat ja tuet ihmistä oikealle polulle. 

Opit analysoimaan työtyylianalyysejä niin, että löydät tunnissa vastauksia mm. seuraaviin:

 • soveltuvuus erilaisiin työtehtäviin
 • asennoituminen perehdytykseen ja ohjeisiin
 • tiedon vastaanottaminen & vuorovaikutus
 • stressifaktorit
 • itseohjautuvuus – ohjauksen tarve 
 • rutiinit – muutos
 • suhde aikatauluihin

Saat standardit täyttävän sertifikaatin WSA-asiantuntijuudesta ja huomaat, kuinka valmennustyö helpottuu ja tehostuu.

Sisältö

Työtyylianalyysiä (WSA) analysoimalla opit tulkitsemaan erilaisia löydöksiä, kuten sisäistä ja ulkoista konfliktia sekä stressiä. Analyysin kautta ymmärrät mistä asenteet kumpuavat, miten vaikutat toisen ihmisen motivaatioon ja millä tavoin tuet ihmistä toimimaan hänelle parhaalla tavalla. Työtyylianalyysistä käy ilmi biologiset suorituskykyindikaattorit, opitut toimintamallit sekä stressifaktorit. Koulutuksen aikana teet viisi työtyylianalyysiä lähipiirin henkilöille, ryhmäraportin ja harjoittelet analysointia. 

Analyysit perustuvat emeritusprofessori Barbara Prashnigin menetelmiin. Niissä on kyse aivojen luontaisesta hallitsevuudesta, oppimisen kannalta merkittävistä aisteista sekä potentiaalista toimia erilaisissa toimintaympäristöissä ja vuorovaikutustilanteissa. Harjoitusten tavoitteena on tunnistaa menetelmien hyödyt ja erot eri ikä- ja kohderymille sekä erilaisissa tehtävissä toimiville. Yksilö- ja ryhmäanalyyseistä on saatavilla kymmenen kieliversiota.

Kouluttaja

Anne Penttinen toimii pääkouluttajana ja on akkreditoitu menetelmien käyttäjä. Hän on tehnyt pitkän uran edistäen osatyökykyisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Penttisen kokemus auttaa kohtaamaan uusien sukupolvien tarpeet konkreettisin keinoin.

Koulutus kestää kaksi kuukautta ja sisältää

 • Henkilökohtainen työtyylianalyysi (WSA) asiantuntijan analysoimana
 • 5 x 2 h online-tapaamisista 
 • Kattavan verkkokoulutuksen, joka on käytettävissä 3kk koulutuksen jälkeen
 • Vertaisharjoittelua
 • Itsenäistä opiskelua ja harjoittelua
 • Menetelmien analysointikäsikirja sekä verkkomateriaalit
 • 5 kpl työtyylianalyysejä (WSA) harjoittelua varten
 • Näyttö ja sertifiointi